Nauk in zaveze 36
  Footnotes
  Theme

  36. razdelek

  Razodetje, dano Edwardu Partridgu po preroku Josephu Smithu blizu Fayetta v New Yorku 9. decembra 1830 (gl. glavo 35. razdelka). Življenjska zgodba Josepha Smitha navaja, da je Edward Partridge »vzorec pobožnosti in eden Gospodovih velikih mož«.

  1–3 Gospod svojo roko položi na Edwarda Partridga po Sidneyju Rigdonu. 4–8 Vsak, ki prejme evangelij in duhovništvo, naj bo poklican, da gre in pridiga.

  1 Tako govori Gospod Bog, Izraelov aMogočni: Glej, pravim ti, moj služabnik bEdward, da si blagoslovljen in so ti grehi odpuščeni in si poklican pridigati moj evangelij kakor z glasom trobente;

  2 in svojo aroko bom položil nate po mojem služabniku Sidneyju Rigdonu in prejel boš mojega Duha, Svetega Duha, in sicer bTolažnika, ki te bo učil o cmiroljubnih stvareh kraljestva;

  3 in razglašal ga boš z glasnim glasom, rekoč: Hozána, blagoslovljeno bodi ime najvišjega Boga.

  4 In sedaj ti glede vseh ljudi dajem ta poklic in zapoved —

  5 da jih bo toliko, kolikor jih bo prišlo pred moja služabnika Sidneyja Rigdona in Josepha Smitha ml., sprejemajoč ta poklic in zapoved, aposvečenih in poslanih bpridigat večni evangelij med narode —

  6 klicali bodo h kesanju, rekoč: aRešíte se tega pokvarjenega rodu in pridite iz ognja in sovražite celó bobleko, ki jo je omadeževalo meso.

  7 In ta zapoved bo dana starešinam moje cerkve, da bo vsak, ki jo bo sprejel s predanim srcem, lahko posvečen in poslan, prav kakor sem govoril.

  8 Jaz sem Jezus Kristus, Božji Sin; zatorej si opašite ledja in nenadoma bom prišel v svoj atempelj. Tako je. Amen.