Nauk in zaveze 73
  Footnotes
  Theme

  73. razdelek

  Razodetje, dano preroku Josephu Smithu in Sidneyju Rigdonu v Hiramu v Ohiu 10. januarja 1832. Prerok in Sidney sta bila od začetka predhodnega decembra zaposlena s pridiganjem in s tem sredstvom se je veliko naredilo, da so se polegla nenaklonjena čustva, ki so vzniknila proti Cerkvi (gl. glavo 71. razdelka).

  1–2 Starešine naj nadaljujejo s pridiganjem. 3–6 Joseph Smith in Sidney Rigdon naj nadaljujeta s prevajanjem Svetega pisma, dokler ne bo končano.

  1 Kajti resnično, tako govori Gospod, v meni je potrebno, da aše naprej pridigajo evangelij, in cerkve v okoliških predelih opominjajo, do konference;

  2 in potem, glejta, jim bodo razkrita, po aglasu konference, njihova razna poslanstva.

  3 Resnično vama torej povem, moja služabnika Joseph Smith ml. in Sidney Rigdon, govori Gospod, spet je apotrebno bprevajati;

  4 in, če je izvedljivo, pridigati v okoliških predelih do konference; in potem je potrebno nadaljevati s prevajalskim delom, dokler ne bo končano.

  5 In to naj bo vzorec starešinam do nadaljnjega znanja, prav kakor je zapisano.

  6 In sedaj vam tokrat ne dam nič več. aOpašite si ledja in bodite trezni. Tako je. Amen.