Nauk in zaveze 18
  Footnotes
  Theme

  18. razdelek

  Razodetje preroku Josephu Smithu, Oliverju Cowderyju in Davidu Whitmerju, dano v Fayettu v New Yorku junija 1829. Prerok meni, da je naslednje razodetje razkrilo imenovanje dvanajstih apostolov v teh poslednjih dneh in tudi navodila glede gradnje Cerkve.

  1–5 Sveti spisi pokažejo, kako graditi Cerkev. 6–8 Svet zori v krivičnosti. 9–16 Vrednost duš je velika. 17–25 Če hočejo ljudje doseči odrešitev, morajo prevzeti Kristusovo ime. 26–36 Razodeta sta poklic in poslanstvo dvanajsterih. 37–39 Oliver Cowdery in David Whitmer naj poiščeta dvanajstere. 40–47 Če hočejo ljudje doseči odrešitev, se morajo pokesati, se krstiti in izpolnjevati zapovedi.

  1 Sedaj, glej, zaradi tega, kar si si, moj služabnik Oliver Cowdery, želel izvedeti od mene, ti dajem te besede:

  2 Glej, po mojem Duhu sem ti v številnih primerih pokazal, da je to, kar si zapisal, ares; zatorej veš, da je res.

  3 In če veš, da je res, glej, ti zapovedujem, da se zanašaj na to, kar je azapisano,

  4 kajti v tem je zapisano vse glede temelja moje cerkve, mojega aevangelija in moje bskale.

  5 Če boš zatorej mojo cerkev sezidal na temelju mojega evangelija in moje skale, te vrata pekla ne bodo premagala.

  6 Glej, asvet zori v krivičnosti; in mora biti, da se človeške otroke izzove h kesanju, tako bdruge narode kot tudi Izraelovo hišo.

  7 Ker te je moj služabnik Joseph Smith ml. zatorej akrstil glede na to, kar sem mu zapovedal, je izpolnil to, kar sem mu zapovedal.

  8 In sedaj se ne čudi, da sem ga poklical za svoj namen, in sicer za namen, za katerega vem v sebi; če bo zatorej amarljivo bizpolnjeval moje zapovedi, bo cblagoslovljen z večnim življenjem; in ime mu je dJoseph.

  9 In sedaj, Oliver Cowdery, govorim tebi, in tudi Davidu Whitmerju, po zapovedi; kajti glejta, vsem ljudem vsepovsod zapovedujem, naj se pokesajo, in vama govorim, prav kakor sem Pavlu, svojemu aapostolu, kajti poklicana sta prav s tistim poklicem, s katerim je bil poklican on.

  10 Pomnita, avrednost bduš je velika v Božjih očeh;

  11 kajti glejta, Gospod, vajin aOdkupitelj, je prestal bsmrt po mesu; zatorej je cprenašal dbolečine vseh ljudi, da bi se vsi ljudje pokesali in prišli k njemu.

  12 In ponovno je avstal od mrtvih, da bi k sebi pripeljal vse ljudi pod pogoji bkesanja.

  13 In kako velika je njegova aradost nad dušo, ki se pokesa!

  14 Zatorej sta poklicana, da to ljudstvo akličeta h kesanju.

  15 In če bo tako, da bosta vse svoje dni delala, klicoč to ljudstvo h kesanju, in mi pripeljala eno samo adušo, kako velika bo vajina radost nad njim v kraljestvu mojega Očeta!

  16 In sedaj, če bo vajina radost velika nad eno dušo, ki sta mi jo pripeljala v akraljestvo mojega Očeta, kako velika bo vajina bradost, če bosta k meni cpripeljala veliko duš!

  17 Glejta, pred seboj imata moj evangelij in mojo skalo in mojo aodrešitev.

  18 aProsita Očeta v mojem bimenu, v veri, verujoč, da bosta prejela, in imela bosta Svetega Duha, ki razodeva vse, kar človeški otroci cpotrebujejo.

  19 In če nimata avere, bupanja in cdobrotljivosti, ne moreta narediti ničesar.

  20 Ne aborita se zoper nobeno cerkev, razen če je bhudičeva cerkev.

  21 Prevzemita Kristusovo aime in btrezno cgovorita resnico.

  22 In kolikor se jih bo pokesalo in se jih akrstilo v mojem imenu, ki je Jezus Kristus, ter bvztrajalo do konca, ti bodo odrešeni.

  23 Glejta, Jezus Kristus je aime, ki ga je dal Oče, in ni drugega imena, po katerem je človek lahko odrešen,

  24 zatorej morajo vsi ljudje prevzeti ime, ki ga je dal Oče, kajti v tem imenu bodo poslednji dan poklicani;

  25 če zatorej ne poznajo aimena, s katerim so poklicani, ne morejo imeti mesta v bkraljestvu mojega Očeta.

  26 In sedaj, glejte, so še drugi, ki so moj evangelij poklicani razglašati tako adrugim narodom kakor Judom;

  27 da, in sicer dvanajst; in advanajsteri bodo moji učenci in prevzeli bodo moje ime; in dvanajsteri so tisti, ki bodo v srcu trdno odločeni želeli prevzeti moje bime.

  28 In če bodo v srcu trdno odločeni želeli prevzeti moje ime, so poklicani iti avsakemu bitju po vsem bsvetu pridigat moj cevangelij.

  29 In to so tisti, ki sem jih posvetil, da bodo akrščevali v mojem imenu glede na to, kar je zapisano;

  30 in to, kar je zapisano, imate pred seboj, zatorej morate to izvajati glede na besede, ki so zapisane.

  31 In sedaj govorim vam, advanajsteri: Glejte, moja milostljivost je za vas zadosti; pred menoj morate hoditi pokončno in ne grešiti.

  32 In glejte, vi ste tisti, ki sem jih posvetil, da boste aposvetili duhovnike in učitelje, da boste razglašali moj evangelij bglede na moč Svetega Duha, ki je v vas, in glede na Božje cpoklice in darove ljudem;

  33 in to sem govoril jaz, Jezus Kristus, vaš Gospod in vaš Bog.

  34 Te abesede niso od ljudi ne od človeka, temveč od mene, zatorej boste pričevali, da so od mene in ne od človeka;

  35 kajti moj aglas je tisti, ki vam jih govori, kajti dane so vam po mojem Duhu in z mojo močjo jih lahko berete drug drugemu; in če ne bi bilo po moji moči, jih ne bi mogli imeti;

  36 zatorej lahko apričujete, da ste slišali moj glas, in poznate moje besede.

  37 In sedaj, glejta, naročam tebi, Oliver Cowdery, in tudi Davidu Whitmerju, da poiščita dvanajstere, ki bodo imeli želje, o katerih sem govoril;

  38 in po njihovih željah in po njihovih adelih jih bosta prepoznala.

  39 In ko jih bosta našla, jim bosta pokazala te stvari.

  40 In pokleknila bosta in ačastila Očeta v mojem imenu.

  41 In svetu morata pridigati, rekoč: Morate se pokesati in se krstiti v imenu Jezusa Kristusa;

  42 kajti vsi ljudje se morajo pokesati in se krstiti in ne le moški, temveč tudi ženske in otroci, ki so dopolnili leto aodgovornosti.

  43 In sedaj, potem ko sta to prejela, morata v vsem izpolnjevati moje azapovedi;

  44 in po vajinih rokah bom delal ačudovito delo med človeškimi otroki v bprepričanje številnih o njihovih grehih, da se bodo lahko pokesali in da bodo lahko prišli v kraljestvo mojega Očeta.

  45 Zatorej so blagoslovi, ki vama jih dajem, anad vsemi stvarmi.

  46 In če potem, ko bosta to prejela, ne bosta aizpolnjevala mojih zapovedi, ne bosta mogla biti odrešena v kraljestvo mojega Očeta.

  47 Glejte, to sem z močjo svojega Duha govoril jaz, Jezus Kristus, vaš Gospod in vaš Bog in vaš Odkupitelj. Amen.