Nauk in zaveze 4
  Footnotes
  Theme

  4. razdelek

  Razodetje, ki ga je prerok Joseph Smith prejel za svojega očeta, Josepha Smitha st., v Harmonyju v Pensilvaniji februarja 1829.

  1–4 Hrabro služenje reši Gospodove služabnike. 5–6 Zaradi Božjih lastnosti so pripravljeni na služenje. 7 Prizadevati si je treba za Božje stvari.

  1 Sedaj glejte, med človeške otroke bo kmalu prišlo ačudovito delo.

  2 Zato, o vi, ki se podajate na asluženje Bogu, glejte, da mu bslužite z vsem csrcem, odločnostjo, umom in močjo, da boste poslednji dan lahko brez dkrivde pred Bogom.

  3 Če imate torej željo, da bi služili Bogu, ste apoklicani na delo;

  4 kajti glejte, apolje je belo že za bžetev, in glejte, ta, ki na moč zamahne s srpom, ta spravlja v ckaščo, da se ne pogubi, temveč svoji duši prinaša odrešitev;

  5 in avera, bupanje, cdobrotljivost in dljubezen, z eočesom zazrtim v Božjo fslavo, ga usposobijo za delo.

  6 Pomnite vero, akrepost, spoznanje, samoobvladovanje, bpotrpežljivost, bratsko prijaznost, pobožnost, dobrotljivost, cponižnost, dmarljivost.

  7 aProsite in boste prejeli, trkajte in se vam bo odprlo. Amen.