Nauk in zaveze 65
  Footnotes
  Theme

  65. razdelek

  Razodetje o molitvi, dano po preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu 30. oktobra 1831.

  1–2 Ključi Božjega kraljestva so poverjeni človeku na zemlji in stvar evangelija bo zmagala. 3–6 Prišlo bo nebeško tisočletno kraljestvo in se združilo z Božjim kraljestvom na zemlji.

  1 Prisluhni, in glej, glas kot od tistega, ki je poslan z višave, ki je mogočen in močan, ki gre na vse konce zemlje, da, čigar glas gre ljudem: aPripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze.

  2 aKljuči Božjega bkraljestva so poverjeni človeku na zemlji in od tamkaj se bo evangelij odkotalil na konce zemlje; kakor ckamen, ki se je z gore utrgal brez rok, se bo kotalil, dokler ne bo dnapolnil vse zemlje.

  3 Da, glas, vpijoč: Pripravite Gospodovo pot, pripravite Jagnjetovo avečerjo, pripravite se na bŽenina.

  4 Molite h Gospodu, kličite k njegovemu svetemu imenu, njegova čudovita dela razkrijte med ljudmi.

  5 Kličite h Gospodu, da se bo njegovo kraljestvo na zemlji lahko nadaljevalo, da ga bodo prebivalci le-te lahko prejeli in bodo pripravljeni na prihodnje dneve, v katerih se bo Sin človekov aspustil v nebesih, boblečen v sijaj svoje cslave, da bo srečal Božje dkraljestvo, ki je ustanovljeno na zemlji.

  6 Zatorej naj se Božje akraljestvo nadaljuje, da bo nebeško bkraljestvo lahko prišlo, da boš ti, o Bog, lahko poveličan tako v nebesih kot na zemlji, da si boš lahko podvrgel svoje sovražnike; kajti ctvoja je čast, moč in slava na veke vekov. Amen.