Nauk in zaveze 89
  Footnotes
  Theme

  89. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 27. februarja 1833. Ker so prvi bratje na sestankih uživali tobak, je bil prerok voden, da je o zadevi premišljeval; zato je o tem vprašal Gospoda. Posledica tega je bilo naslednje razodetje, ki ga poznamo kot Besedo modrosti.

  1–9 Prepovedana je uporaba vina, močnih pijač, tobaka in vročih pijač. 10–17 Zelišča, sadje, meso in žitarice so predpisane za uporabo človeku in živalim. 18–21 Poslušnost evangelijski postavi, vključno z Besedo modrosti, prinaša posvetne in duhovne blagoslove.

  1 aBeseda Modrosti v korist svèta vélikih duhovnikov, zbranih v Kirtlandu, in cerkve in tudi svetih v Sionu —

  2 poslana v pozdrav; ne z zapovedjo ali prisilo, temveč z razodetjem in besedo modrosti, razkrivajoč Božji red in avoljo za posvetno odrešitev vseh svetih v poslednjih dneh —

  3 dana za načelo z aobljubo, prilagojena sposobnosti šibkih in najšibkejših od vseh bsvetih, ki so in se jih lahko imenuje sveti.

  4 Glejte, resnično, tako vam govori Gospod: Zaradi ahudobij in načrtov, ki so in bodo obstajali v srcih bzarotniških ljudi v poslednjih dneh, vas csvarim, in vnaprej posvarim, tako da vam z razodetjem dajem to besedo modrosti —

  5 da če kdo med vami pije avino ali močno pijačo, glejte, ni dobro, niti ni prav v Očetovih očeh, samo kadar se zberete, da bi pred njim darovali zakramente.

  6 In glejte, to naj bo vino, da, ačisto vino iz grozdja vinske trte, vaše pridelave.

  7 In spet, amočne pijače niso za želodec, temveč za umivanje telesa.

  8 In spet, tobak ni za atelo, niti za želodec in ni dober za človeka, temveč je zelišče za modrice in vso bolno živino, ki naj se ga uporablja preudarno in strokovno.

  9 In spet, vroče pijače niso niti za telo niti za želodec.

  10 In spet, resnično vam pravim, Bog je vsa koristna azelišča predpisal za človeški organizem, naravo in uporabo —

  11 vsako zelišče v obdobju le-tega in vsak sad v obdobju le-tega; vse to je treba uporabljati s preudarnostjo in azahvaljevanjem.

  12 Da, tudi ameso bživali in ptic neba sem jaz, Gospod, predpisal človeku za uporabo z zahvaljevanjem; vendar jih je treba uporabljati cvarčno;

  13 in povšeči mi je, da se jih ne uporablja, razen v času zime ali mraza ali lakote.

  14 Vse ažito je predpisano za uporabo človeku in živalim, da je osnovno živilo, ne samo za človeka, ampak za živali na polju in ptice pod nebom in vse divje živali, ki tečejo ali se plazijo po zemlji;

  15 in té je Bog naredil za uporabo človeku samo v času stradanja in silne lakote.

  16 Vse žito je dobro za človeško hrano; kakor tudi sad trte; to, kar obrodi sad, naj je v zemlji ali nad zemljo —

  17 vendar žito za človeka in koruza za govedo in oves za konje in rž za perutnino in za svinje in za vse poljske živali in ječmen za vse koristne živali in za blage pijače kakor tudi ostalo žito.

  18 In vsi sveti, ki pomnijo izpolnjevati in izvajati te besede, hodeč v poslušnosti zapovedim, bodo prejeli azdravje v popku in mozeg za svoje kosti;

  19 in našli bodo amodrost in velike zaklade bznanja, in sicer skrite zaklade;

  20 in atekli bodo in ne bodo utrujeni in hodili bodo in ne bodo omagali.

  21 In jaz, Gospod, jim aobljubljam, da bo šel pokončevalski angel bmimo njih kakor mimo Izraelovih otrok, in jih ne bo ubil. Amen.