Nauk in zaveze 91
  Footnotes
  Theme

  91. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 9. marca 1833. Prerok je bil tačas zaposlen s prevajanjem Stare zaveze. Ko je prišel do tistega dela starodavnih zapisov, ki se imenuje Apokrifi, je vprašal Gospoda in prejel naslednje navodilo.

  1–3 Apokrifi so večinoma prevedeni pravilno, vendar vsebujejo številne vstavke ljudi, ki ne držijo. 4–6 Apokrifi koristijo tistim, ki jih je razsvetlil Duh.

  1 Resnično, tako vam govori Gospod glede aApokrifov — vsebujejo veliko tega, kar je res, in so večinoma prevedeni pravilno;

  2 vsebujejo veliko tega, kar ni res, kar so vstavki ljudi.

  3 Resnično, povem vam, da ni potrebno, da bi se Apokrife prevedlo.

  4 Kdor jih torej bere, naj arazume, kajti Duh razodeva resnico;

  5 in vsak, ki ga je aDuh razsvetlil, bo od njih imel korist;

  6 kdor pa ne prejme po Duhu, mu ne more koristiti. Zato ni potrebno, da bi se jih prevedlo. Amen.