Anti-Nefi-Lehijci
    Footnotes

    Anti-Nefi-Lehijci

    Ime v Mormonovi knjigi, dano Lamancem, ki so jih Mozijevi sinovi spreobrnili. Po svoji spreobrnitvi so bili ti ljudje, ki so se imenovali tudi Amonovo ljudstvo, zvesti vse življenje (Al 23:4–7, 16–17; 27:20–27).