Prvo videnje
    Footnotes

    Prvo videnje

    Dogodek, ko sta se preroku Josephu Smithu v gozdiču prikazala Bog Oče in njegov Sin Jezus Kristus.

    Pomladi leta 1820 je bil Joseph Smith ml. star štirinajst let. Z družino je živel v mestecu Palmyra v New Yorku. Nedaleč stran, zahodno od njihove družinske hiše, je bil gozd z velikimi drevesi. Joseph je šel do tega mesta molit k Bogu, da bi spoznal, katera cerkev je prava. Med branjem Svetega pisma je začutil, da mora ta odgovor poiskati pri Bogu (Jak 1:5–6). V odgovor na molitev sta se mu prikazala Oče in Sin ter mu povedala, naj se ne pridruži nobeni od cerkva, ki so bile tedaj na zemlji, ker so bile vse napačne (JS – ŽZ 1:15–20). Ta sveta izkušnja je sprožila vrsto dogodkov, ki so uresničili obnovo evangelija in prave Kristusove Cerkve.