Kroniški knjigi
  Footnotes

  Kroniški knjigi

  Knjigi v Stari zavezi. Podajata kratko zgodovino dogodkov od stvarjenja do Kirovega razglasa, ki je Judom omogočil vrnitev v Jeruzalem.

  Prva kroniška knjiga

  Prvih devet poglavij našteva rodovnike od Adama do Savla. Deseto poglavje poroča o Savlovi smrti. Poglavja od enajst do dvaindvajset odkrivajo dogodke, povezane z Davidovim vladanjem. Poglavja od triindvajset do sedemindvajset pojasnijo, da je bil Salomon postavljen za kralja, leviti pa so bili vpeljani v red. Osemindvajseto poglavje pojasni, da je David Salomonu zapovedal zgraditi tempelj. Devetindvajseto poglavje opisuje Davidovo smrt.

  Druga kroniška knjiga

  Prvih devet poglavij odkriva dogodke, povezane s Salomonovo vladavino. Poglavja od deset do dvanajst pripovedujejo o vladavini Salomonovega sina Roboáma, v času katerega je bilo združeno Izraelovo kraljestvo razdeljeno na severno in južno kraljestvo. Poglavja od trinajst do šestintrideset opisujejo vladavine različnih kraljev do Nebukadnezarjevega zavzetja Judovega kraljestva. Knjiga se zaključi s Kirovo odredbo, da se ujeti Judovi otroci lahko vrnejo v Jeruzalem.