Janezovo razodetje
  Footnotes

  Janezovo razodetje

  Zadnja knjiga v Novi zavezi, ki vsebuje razodetje, dano apostolu Janezu. Dovoljeno mu je bilo videti zgodovino sveta, zlasti poslednjih dni (Raz 1:1–2; 1 Ne 14:18–27; NaZ 77). Janezovo razodetje je poznano tudi kot apokalipsa.

  Janez je to razodetje prejel na Gospodov dan na otoku Patmos (Raz 1:9–10) ob obali Azije, nedaleč od Efeza. Točen datum razodetja ni znan.

  Ključi za razumevanje knjige so zajeti v Prvi Nefijevi knjigi 14:18–27 in Nauku in zavezah 77 (Etr 4:15–16).

  Prva tri poglavja so uvod v knjigo in pisma sedmim cerkvam v Aziji. Janez je pisma napisal, da bi svetim pomagal razrešiti določene probleme. Četrto in peto poglavje opisujeta videnja, ki jih je Janez prejel, in razkrivajo veličastje ter pravično moč Boga in Kristusa. V poglavjih od šest do devet ter v enajstem poglavju je Janez zapisal, da je videl knjigo, zapečateno s sedmimi pečati, od katerih vsak predstavlja tisoč let zemeljske posvetne zgodovine. Ta poglavja prvenstveno obravnavajo dogodke, zajete v sedmem pečatu (gl. Raz 8–9; 11:1–15). Deseto poglavje opisuje knjigo, ki jo je Janez pojedel. Knjiga predstavlja poslanstvo, ki ga bo v prihodnosti opravil. Dvanajsto poglavje opisuje videnje o hudobiji, ki se je začela v nebesih, ko se je Satan uprl in bil izgnan. Vojna, ki se je tam začela, se nadaljuje na zemlji. V trinajstem poglavju in v poglavjih od sedemnajst do devetnajst je Janez opisal hudobna zemeljska kraljestva, ki jih nadzira Satan, in zapisal njihovo usodo, vključno s končnim uničenjem hudobije. Poglavja od štirinajst do šestnajst opisujejo pravičnost svetih sredi hudobije tik pred drugim Kristusovim prihodom. Poglavja od dvajset do dvaindvajset opisujejo tisočletnico, čudovito mesto Novi Jeruzalem in poslednje dogodke zgodovine zemlje.