Isahár
    Footnotes

    Isahár

    Sin Jakoba in Lee v Stari zavezi (1 Mz 30:17–18; 35:23; 46:13). Njegovi potomci so postali eden od dvanajstih Izraelovih rodov.

    Isahárjev rod

    Jakobov blagoslov Isahárju najdemo v Prvi Mojzesovi knjigi 49:14–15. Ko so se naselili v Kánaanu, je rod prejel nekaj delov najbogatejše palestinske dežele, vključno z Ezdrelonsko planjavo. Znotraj Isahárjevih meja je bilo v judovski zgodovini več pomembnih krajev, na primer, Karmel, Megído, Dotán, Gilbóa, Jezreél, Tabor in Nazaret (Joz 19:17–23).