kristjani
    Footnotes

    kristjani

    Ime, dano vernikom v Jezusa Kristusa. Čeprav je ta izraz splošno uveljavljen po svetu, je Gospod prave Kristusove privržence imenoval za svete (Apd 9:13, 32, 41; 1 Kor 1:2; NaZ 115:4).