saduceji
    Footnotes

    saduceji

    Majhna, a politično vplivna skupina med Judi. Verjetno so bili najbolj znani po svojem togem verovanju glede doslednega izpolnjevanja Mojzesove postave in zaradi zavračanja realnosti duhov in angelov, pa tudi nauka vstajenja in večnega življenja (Mr 12:18–27; Apd 4:1–3; 23:7–8).