2 Nefi 2
  Footnotes

  2. poglavje

  Odkupitev pride preko Svetega Mesija. — Svoboda izbire (svobodna volja) je bistvena za obstoj in napredovanje. — Adam je padel, da bi ljudje bili. — Ljudje se svobodno odločajo za svobodo in večno življenje. Med letoma 588 in 570 pr. Kr.

  1 In sedaj, Jakob, govorim tebi: Ti si moj aprvorojenec v dneh moje stiske v divjini. In glej, v otroštvu si pretrpel stiske in veliko gorja zaradi osornosti svojih bratov.

  2 Vendar Jakob, moj prvorojenec v divjini, ti poznaš Božjo veličino; in tvoje stiske bo posvetil v tvojo korist.

  3 Zatorej bo tvoja duša blagoslovljena in varno boš prebival z bratom Nefijem; in svoje dneve boš preživljal v služenju svojemu Bogu. Zatorej vem, da si odkupljen zaradi pravičnosti svojega Odkupitelja, kajti videl si, da pride v polnosti časa, da ljudem prinese odrešitev.

  4 In v amladosti si videl njegovo slavo, zatorej si blagoslovljen prav kakor tisti, katerim bo služil v mesu; kajti Duh je isti včeraj, danes in za vekomaj. In pot je pripravljena od človekovega padca in odrešitev je bbrezplačna.

  5 In ljudje so zadosti poučeni, da aprepoznavajo dobro od hudega. In ljudem je dana postava. In postava mesa ne bopravičuje; oziroma so ljudje codrezani po postavi. Da, po posvetni postavi so bili odrezani; in tudi po duhovni postavi umrejo za to, kar je dobro, in postanejo za vekomaj nesrečni.

  6 Zatorej aodkupitev pride po in preko Svetega bMesija; kajti navdajata ga cmilostljivost in resnica.

  7 Glejte, daruje se kot ažrtev za greh, da izpolni namene postave za vse tiste, ki so strtega srca in skesanega duha; in za nikogar drugega se bnameni postave ne morejo izpolniti.

  8 Kako zelo pomembno je zatorej, da se to razkrije prebivalcem zemlje, da bodo lahko vedeli, da ni mesa, ki lahko prebiva v Božji navzočnosti, akakor le po zaslugah in milosti in milostljivosti Svetega Mesija, ki da svoje življenje po mesu in ga spet vzame z močjo Duha, da bo lahko uresničil bvstajenje mrtvih in on sam bo prvi, ki bo vstal.

  9 Zatorej je prvi sad Bogu, saj bo aposredoval za vse človeške otroke; in tisti, ki vanj verjamejo, bodo odrešeni.

  10 In zaradi posredovanja za avse, vsi ljudje pridejo k Bogu; zatorej stojijo v njegovi navzočnosti, da jim bo bsodil glede na resnico in csvetost, ki je v njem. Zatorej so nameni postave, ki jo je dal Sveti za izvrševanje kazni, ki je pripisana, kazen pa, ki je pripisana, je v nasprotju s srečo, ki je pripisana, da se izpolnijo nameni dodkupne daritve —

  11 kajti mora biti, da je v vsem anasprotje. Če ne bi bilo tako, moj prvorojenec v divjini, se pravičnost ne bi mogla uresničevati, niti hudobija, niti svetost, niti beda, niti dobro, niti slábo. Zatorej se mora vse sestavljati v eno; če je zatorej potrebno eno telo, mora ostati kot mrtvo, ker nima ne življenja, ne smrti, ne propadljivosti, ne nepropadljivosti, sreče ne bede, ne smisla, ne nesmisla.

  12 Zatorej je moralo biti ustvarjeno zaman; zatorej v namenu tega stvarjenja ne bi bilo asmisla. Zatorej mora to uničiti Božjo modrost in njegove večne namene in prav tako Božjo moč in milost in bpravico.

  13 In če boste rekli, da ani postave, boste rekli tudi, da ni greha. Če boste rekli, da ni greha, boste rekli tudi, da ni pravičnosti. In če ni pravičnosti, ni sreče. In če ni pravičnosti ne sreče, ni kazni ne bede. In če tega ni, bni Boga. In če Boga ni, ni nas niti zemlje; kajti ne bi bilo stvarjenja niti tega, kar bi delovalo, ne tega, na kar bi se delovalo; zatorej bi se vse razblinilo.

  14 In sedaj, sinovi moji, to vam govorim v vašo korist in učenje; kajti Bog je in on je austvaril vse stvari, tako nebo kot zemljo, in vse, kar je v njiju, tako to, kar deluje, kot to, na kar se bdeluje.

  15 In da bi uresničil svoje večne anamene v nameri s človekom, potem ko je ustvaril naša prva starša in živali na polju in ptice neba in skratka, vse, kar je ustvarjeno, mora biti, da je bilo v tem nasprotje; in sicer bprepovedani csad v nasprotju z ddrevesom življenja; eden je sladak in drugi grenak.

  16 Zatorej je Gospod Bog prepustil človeku, naj adeluje sam od sebe. Zatorej človek sam od sebe ne bi mogel delovati, razen če ga ni eno ali drugo bprivlačilo.

  17 In jaz, Lehi, moram glede na to, kar sem bral, predpostavljati, da je Božji aangel, glede na to, kar je zapisano, bpadel iz nebes; zatorej je postal hudič, ker si je prizadeval za to, kar je pred Bogom húdo.

  18 In ker je padel iz nebes in je postal za vekomaj nesrečen, si je aprizadeval, da bi bilo nesrečno tudi vse človeštvo. Zatorej je bEvi rekel, da, in sicer tista stara kača, ki je hudič, ki je oče vseh claži, zatorej je rekel: Jej od prepovedanega sadu in ne boš umrla, ampak boš kot Bog, dprepoznavajoč dobro in húdo.

  19 In potem ko sta Adam in Eva ajedla od prepovedanega sadu, sta bila izgana iz bedenskega vrta, da bi obdelovala zemljo.

  20 In rodili so se jima otroci; da, in sicer adružina vse zemlje.

  21 In dnevi ačloveških otrok so se podaljšali glede na Božjo voljo, da bi se lahko bpokesali, ko so v mesu; zatorej je njihovo stanje postalo stanje cpreizkušnje in čas se jim je podaljšal glede na zapovedi, ki jih je Gospod Bog dal človeškim otrokom. Kajti zapovedal je, da se morajo vsi ljudje pokesati; kajti vsem ljudem je pokazal, da so bili zaradi prestopka svojih staršev dizgubljeni.

  22 In sedaj, glejte, če se Adam ne bi pregrešil, ne bi padel, ampak bi ostal v edenskem vrtu. In vse, kar je bilo ustvarjeno, bi moralo ostati v istem stanju, v katerem je bilo, potem ko je bilo ustvarjeno; in tako bi moralo ostati za vekomaj in ne bi imelo konca.

  23 In ne bi imela aotrok; zatorej bi ostala v stanju nedolžnosti, ne bi imela radosti, kajti nista poznala bede; ne bi delala dobrega, kajti nista poznala greha.

  24 Toda glejte, vse je bilo storjeno v modrosti njega, ki ave vse.

  25 aAdam je bpadel, da bi ljudje bili; in ljudje cso, da bi se dradostili.

  26 In aMesija bo prišel v polnosti časa, da bo človeške otroke lahko bodkupil od padca. In ker so odkupljeni od padca, so postali za vekomaj csvobodni, prepoznavajoč dobro od hudega; da delujejo sami in ne da se deluje nanje, razen glede na kaznovanje po dpostavi na veliki in poslednji dan, glede na zapovedi, ki jih je dal Bog.

  27 Zatorej so ljudje po mesu asvobodni; in dano jim je vse, kar je potrebno človeku. In svobodno se bodločajo za svobodo in cvečno življenje preko velikega Posrednika vseh ljudi oziroma se odločajo za ujetništvo in smrt glede na ujetništvo in moč hudiča; kajti prizadeva si, da bi bili vsi ljudje nesrečni, kakor je on sam.

  28 In sedaj, sinovi moji, bi želel, da bi se ozirali k velikemu aPosredniku in prisluhnili njegovim velikim zapovedim; in bili zvesti njegovim besedam in se odločili za večno življenje glede na voljo njegovega Svetega Duha;

  29 in se ne odločili za večno smrt glede na voljo mesa in zla, ki je v njem, kar daje hudičevemu duhu moč, da vas aujame, da vas privede v bpekel, da vam lahko vlada v svojem lastnem kraljestvu.

  30 Teh nekaj besed sem govoril vsem vam, sinovi moji, v zadnjih dneh svoje preizkušnje; in glede na prerokove besede sem izbral dobro stran. In nimam drugega namena kakor večne blaginje vaših duš. Amen.