Nauk in zaveze 75
  Footnotes
  Theme

  75. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Amherstu v Ohiu 25. januarja 1832. Naslednje razodetje vključuje dve ločeni razodetji (prvo v verzih od ena do dvaindvajset in drugo v verzih od triindvajset do šestintrideset), danih isti dan. Bilo je ob priložnosti konference, na kateri so Josepha Smitha podprli in posvetili za predsednika vélikega duhovništva. Določeni starešine so želeli izvedeti več o svojih takojšnjih dolžnostih. Sledila so naslednja razodetja.

  1–5 Zvesti starešine, ki pridigajo evangelij, bodo dosegli večno življenje. 6–12 Molite, da boste prejeli Tolažnika, ki uči o vsem. 13–22 Starešine bodo zasedali v sodbi tistim, ki zavrnejo njihovo sporočilo. 23–36 Družine misijonarjev naj od Cerkve prejmejo pomoč.

  1 Resnično, resnično, povem vam, jaz, ki govorim prav po aglasu svojega Duha, in sicer bAlfa in Omega, vaš Gospod in vaš Bog —

  2 prisluhnite, o vi, ki ste dali svoje ime, da boste šli razglašat moj evangelij in aobrezovat moj bvinograd.

  3 Glejte, povem vam, da je moja volja, da pojdite in ne odlašajte, niti ne bodite abrezdelni, temveč močno delajte —

  4 povzdigujoč svoj glas kakor z glasom trobente, arazglašajoč bresnico glede na razodetja in zapovedi, ki sem vam jih dal.

  5 In tako boste, če boste zvesti, otovorjeni s številnimi asnopi in bokronani s cčastjo in dslavo in enesmrtnostjo in fvečnim življenjem.

  6 Zato resnično povem svojemu služabniku Williamu E. McLellinu, da apreklicujem nalogo, ki sem mu jo dal, naj gre v vzhodne dežele;

  7 in dajem mu novo nalogo in novo zapoved, v kateri ga jaz, Gospod, akaram zaradi bgodrnjanj njegovega srca;

  8 in grešil je; vendar mu odpuščam in mu ponovno rečem, pojdi v južne dežele.

  9 In moj služabnik Luke Johnson naj gre z njim in naj razglašata, kar sem jima zapovedal —

  10 kličeta naj Gospodovo ime za aTolažnika, ki ju bo učil o vsem, kar je zanju potrebno —

  11 vselej naj amolita, da ne opešata; in če bosta to delala, bom z njima prav do konca.

  12 Glejta, to je volja Gospoda, vajinega Boga, glede vaju. Tako je. Amen.

  13 In spet, resnično tako govori Gospod, moj služabnik aOrson Hyde in moj služabnik bSamuel H. Smith naj se odpravita na pot v vzhodne dežele in razglašata to, kar sem jima zapovedal; in če bosta zvesta, glej, bom cz njima prav do konca.

  14 In spet, resnično pravim svojemu služabniku Lymanu Johnsonu in svojemu služabniku aOrsonu Prattu, naj se prav tako odpravita na pot v vzhodne dežele; in glejte, in glej, tudi z njima sem, in sicer do konca.

  15 In spet, svojemu služabniku Asu Doddsu in svojemu služabniku Calvesu Wilsonu pravim, naj se prav tako odpravita na pot v zahodne dežele in razglašata moj evangelij, prav kakor sem jima zapovedal.

  16 In ta, ki bo zvest, bo premagal vse stvari in bo poslednji dan apovzdignjen.

  17 In spet, svojemu služabniku Majorju N. Ashleyju in svojemu služabniku Burru Riggsu pravim, naj se prav tako odpravita na pot v južno deželo.

  18 Da, vsi ti naj se odpravijo na pot, kakor sem jim zapovedal, hodeč od hiše do hiše in od vasi do vasi in od mesta do mesta.

  19 In v katero koli hišo vstopite in vas sprejmejo, nad tisto hišo pustite blagoslov.

  20 In v katero koli hišo vstopite in vas ne sprejmejo, iz tiste hiše naglo odidite in si aotresite prah z nog kot pričevanje zoper njih.

  21 In navdala vas bosta aradost in veselje; to pa vedite, da boste na sodni dan bsodniki tiste hiše in jih obsodili;

  22 in na sodni dan bo laže za pogane kakor za tisto hišo; zato si aopašite ledja in bodite zvesti in premagali boste vse stvari in boste poslednji dan povzdignjeni. Tako je. Amen.

  23 In spet, tako govori Gospod vam, o starešine moje cerkve, ki ste dali svoje ime, da bi lahko spoznali njegovo voljo glede vas —

  24 glejte, povem vam, da je dolžnost cerkve, da pomaga preživljati družine tistih in da tudi preživlja družine tistih, ki so poklicani in morajo biti poslani v svet razglašat evangelij svetu.

  25 Zatorej vam jaz, Gospod, zapovedujem to, da pridobite kraj za svojo družino, če so vaši bratje pripravljeni odpreti svoja srca.

  26 In vsi takšni, ki lahko pridobijo kraj za svojo družino in podporo cerkve zanje, naj se ne izneverijo, da ne bi šli v svet, bodisi na vzhod bodisi na zahod bodisi na sever bodisi na jug.

  27 Prosijo naj in bodo prejeli, trkajo in se jim bo odprlo in jim bo razkrito z višave, in sicer po aTolažniku, kam naj gredo.

  28 In spet, resnično vam pravim, naj vsak moški, ki je dolžan aposkrbeti za svojo bdružino, poskrbi in nikakor ne bo izgubil svoje krone; in dela naj v cerkvi.

  29 Vsak naj bo v vsem amarljiv. In bbrezdelnež ne bo imel mesta v cerkvi, če se ne bo pokesal in popravil svojih poti.

  30 Zatorej naj bosta moj služabnik Simeon Carter in moj služabnik Emer Harris v služenju zedinjena;

  31 in prav tako moj služabnik Ezra Thayre in moj služabnik aThomas B. Marsh;

  32 prav tako moj služabnik Hyrum Smith in moj služabnik Reynolds Cahoon;

  33 in prav tako moj služabnik Daniel Stanton in moj služabnik Seymour Brunson;

  34 in prav tako moj služabnik Sylvester Smith in moj služabnik Gideon Carter;

  35 in prav tako moj služabnik Ruggles Eames in moj služabnik Stephen Burnett;

  36 in prav tako moj služabnik Micah B. Welton in prav tako moj služabnik Eden Smith. Tako je. Amen.