2 Nefi 27
  Footnotes
  Theme

  27. poglavje

  Tema in odpadništvo bosta v poslednjih dneh prekrila zemljo. — Na dan bo prišla Mormonova knjiga. — O knjigi bodo pričevale tri priče. — Učenjak bo rekel, da zapečatene knjige ne more brati. — Gospod bo opravil čudovito in čudežno delo. — Primerjajte z devetindvajsetim poglavjem Izaija. Med letoma 559 in 545 pr. Kr.

  1 Toda glejte, v aposlednjih dneh oziroma v dneh drugih narodov — da, glejte vsa ljudstva drugih narodov in tudi Judje, tako tisti, ki bodo prišli v to deželo, kot tisti, ki bodo po drugih deželah sveta, da, in sicer po vseh deželah zemlje, glejte, pijani bodo od krivičnosti in vsakovrstnih gnusob —

  2 in ko bo prišel tisti dan, jih bo Gospod nad vojskami obiskal z gromom in s potresom in z velikim hrupom in z nevihto in z divjim viharjem in s aplamenom požirajočega ognja.

  3 In vsi anarodi, ki se bbojujejo s Sionom in ki ga pretresajo, bodo kakor sanje nočnega videnja; da, z njimi bo prav kakor z lačnim, ki sanja, in glejte, jé, toda prebudi se in njegova duša je prazna; ali kakor z žejnim, ki sanja, in glejte, pije, toda prebudi se in glejte, slaboten je in njegova duša ima tek; da, prav take bodo množice vseh narodov, ki se bojujejo z goro Sion.

  4 Kajti glejte, vsi vi, ki delate krivico, postojte in razmislite, kajti vzklikali boste in klicali; da, pijani boste, a ne od vina, opotekali se boste, a ne zavoljo močne pijače.

  5 Kajti glejte, Gospod je na vas razlil duha trdnega spanca. Kajti glejte, zaprli ste oči in zavrnili ste preroke; in vaše vladarje in vidce je zakril zaradi vaše krivičnosti.

  6 In zgodilo se bo, da avam bo Gospod Bog obelodanil besede bknjige in te bodo besede teh, ki so zaspali.

  7 In glejte, knjiga bo azapečatena; in v knjigi bo Božje brazodetje od začetka sveta do ckonca le-tega.

  8 Zatorej zaradi stvari, ki so azapečatene, stvari, ki so zapečatene, bne bodo izročene na dan človeške hudobije in gnusob. Zatorej bo knjiga pred njimi zadržana.

  9 Knjiga pa bo izročena ačloveku in ta bo predal besede knjige, ki so besede tistih, ki so zaspali v prahu, in te besede bo predal bdrugemu;

  10 besed pa, ki so zapečatene, ne bo predal, niti ne bo predal knjige. Kajti knjiga bo zapečatena z Božjo močjo in razodetje, ki je bilo zapečateno, se bo ohranjalo v knjigi vse do Gospodovega lastnega časa, da bodo lahko prišle na dan; kajti glejte, razodevajo vse od osnovanja sveta do konca le-tega.

  11 In prišel bo dan, ko bodo besede knjige, ki so bile zapečatene, brali na strehah hiš; in brali jih bodo s Kristusovo močjo; in človeškim otrokom bo arazodeto vse, kar je kdaj bilo med človeškimi otroki in kar kdaj bo prav do konca zemlje.

  12 Zatorej bo tistega dne, ko bo knjiga izročena človeku, o katerem sem govoril, knjiga skrita pred očmi sveta, da je nikogaršnje oči ne bodo videle, razen atreh bprič, ki jo bodo videle z Božjo močjo, ter tega, ki mu bo knjiga izročena; in pričevali bodo o resnici knjige in tega, kar je v njej.

  13 In nihče drug je ne bo videl, razen redkih, glede na Božjo voljo, da bodo človeškim otrokom pričevali o njegovi besedi; kajti Gospod Bog je rekel, da bodo besede zvestih govorile, kakor da bi bilo aod mrtvih.

  14 Zatorej bo Gospod Bog še naprej obelodanjal besede knjige; in po ustih tolikih prič, kot se mu zdi dobro, bo potrdil svojo besedo; in gorje mu, ki bo Božjo besedo azavrnil!

  15 Toda glejte, zgodilo se bo, da bo Gospod Bog temu, kateremu bo knjigo predal, rekel: Vzemi te besede, ki niso zapečatene, in jih predaj drugemu, da jih bo lahko pokazal učenemu, rekoč: aBeri to, prosim te. In učeni bo rekel: Knjigo prinesi semkaj in prebral jih bom.

  16 In sedaj, to bodo rekli zaradi slave sveta in da bi se aokoristili in ne zavoljo Božje slave.

  17 In človek bo rekel: Ne morem prinesti knjige, kajti zapečatena je.

  18 Nato bo učeni rekel: Ne morem je brati.

  19 Zatorej se bo zgodilo, da bo Gospod Bog spet predal knjigo in besede le-te temu, ki ni učen; in človek, ki ni učen, bo rekel: Nisem učen.

  20 Nato mu bo Gospod Bog rekel: Učeni jih ne bodo brali, kajti zavrnili so jih in svoje lastno delo lahko sam opravim; zatorej boš bral besede, ki ti jih bom dal.

  21 Ne adotakni se stvari, ki so zapečatene, kajti te bom prinesel ob svojem lastnem času; kajti človeškim otrokom bom pokazal, da zmorem sam opraviti svoje lastno delo.

  22 Ko boš zatorej prebral besede, ki sem ti jih zapovedal, in dobil apriče, ki sem ti jih obljubil, potem boš knjigo spet zapečatil in jo skril zame, da bom lahko ohranil besede, ki jih nisi bral, dokler se mi v moji modrosti ne bo zdelo primerno, da človeškim otrokom razodenem vse.

  23 Kajti glej, jaz sem Bog; in jaz sem Bog ačudežev; in svetu bom pokazal, da sem bisti včeraj, danes in za vekomaj; in med človeškimi otroki ne delujem drugače, razen cglede na njihovo vero.

  24 In spet se bo zgodilo, da bo Gospod njemu, ki bo bral besede, ki mu bodo predane, rekel:

  25 aKer se mi to ljudstvo približuje s svojimi usti in me bčasti s svojimi ustnicami, v srcu pa so se močno oddaljili od mene in svoj strah do mene poučujejo s človeškimi cnauki —

  26 zato bom med tem ljudstvom še naprej opravljal ačudovito delo, da, bčudovito in čudežno delo, kajti modrost njihovih modrih in učenih bo prešla in razumevanje njihovih razumnih bo skrito.

  27 In agorje jim, ki si prizadevajo svoj naklep temeljito skriti pred Gospodom! In njihova dela so v temi; in govorijo: Kdo nas vidi in kdo nas pozna? In govorijo tudi: Zagotovo se bo vaše obračanje stvari na glavo ocenjevalo kakor blončarjeva glina. Toda glejte, pokazal jim bom, govori Gospod nad vojskami, da poznam vsa njihova dela. Kajti mar bo delo o njem, ki ga je naredil, reklo, ni me naredil? Mar bo zasnovano o njem, ki ga je zasnoval, reklo, ni imel razumevanja?

  28 Toda glejte, govori Gospod nad vojskami, človeškim otrokom bom pokazal, da je samo še malo in Libanon se bo spremenil v rodovitno polje; in rodovitno polje bo cenjeno kakor gozd.

  29 In atisti dan bo gluhi slišal besede knjige in oči slepega bodo videle iz mraka in iz teme.

  30 In tudi akrotki se bodo okrepili in njihova bradost bo v Gospodu in revni med ljudmi se bodo radostili v Izraelovem Svetem.

  31 Kajti tako zagotovo, kakor živí Gospod, bodo videli, da bo astrašni pokončan in porogljivec použit in vsi, ki oprezajo za krivičnostjo, bodo odrezani.

  32 In tisti, ki človeka delajo za akrivca zavoljo besede in nastavljajo past tistemu, ki ošteva pri bvratih, in pravičnega czavračajo zavoljo ničevosti.

  33 Zato tako govori Gospod, ki je odkupil Abrahama, glede Jakobove hiše: Jakob se sedaj ne bo sramoval, niti mu sedaj ne bo pobledel obraz.

  34 Ko pa bo avidel svoje otroke, delo mojih rok, v svoji sredi, bodo posvečevali moje ime in posvečevali bodo Jakobovega Svetega in se bali Izraelovega Boga.

  35 Tudi tisti, ki so se amotili v duhu, bodo razumeli, in tisti, ki so godrnjali, se bodo bnaučili nauka.