Sveti spisi
Mojzes 1


Izbrani deli iz
Mojzesove knjige

Odlomek iz prevoda Svetega pisma, kakor je bil razodet preroku Josephu Smithu od junija 1830 do februarja 1831.

1. poglavje

(junij 1830)

Bog se razodene Mojzesu. — Mojzes je spremenjen. — Sooči se s Satanom. — Mojzes vidi veliko poseljenih svetov. — Sin je ustvaril neštete svetove. — Božje delo in slava je, da uresniči človekovo nesmrtnost in večno življenje.

1 Besede Boga, ki jih je agovoril bMojzesu takrat, ko je bil Mojzes vzet na silno visoko goro

2 in je avidel Boga iz bobličja v obličje in je govoril z njim in na Mojzesu je bila Božja cslava; zato je Mojzes lahko dprenesel njegovo navzočnost.

3 In Bog je spregovoril Mojzesu, rekoč: Glej, jaz sem Gospod Bog aVsemogočni in ime mi je bNeskončni; kajti sem brez začetka dni oziroma konca let; in mar ni to neskončno?

4 In glej, moj sin si; zatorej apoglej in pokazal ti bom stvaritev svojih brok; vendar ne vsega, kajti moja cdela so brez dkonca in tudi moje ebesede, kajti nikoli se ne končajo.

5 Zatorej nihče ne more videti vseh mojih del, če ne vidi vse moje slave; in nihče ne more videti vse moje slave in po tem ostati v mesu na zemlji.

6 In zate, Mojzes, sin moj, imam delo; in ti si po apodobi mojega bEdinorojenca; in moj Edinorojeni je in bo cOdrešenik, kajti navdajata ga dmilostljivost in eresnica; vendar fni drugega Boga, razen mene in vse stvari so pred menoj, kajti vse gpoznam.

7 In sedaj, glej, tole stvar ti pokažem, Mojzes, sin moj, kajti v svetu si in sedaj ti jo pokažem.

8 In zgodilo se je, da je Mojzes pogledal in videl asvet, na katerem je bil ustvarjen; in Mojzes je bvidel svet in konce le-tega in vse človeške otroke, ki so in ki so bili ustvarjeni; temu se je močno cčudil in se spraševal.

9 In Božja navzočnost se je od Mojzesa umaknila, da njegova slava ni bila na Mojzesu; in Mojzes je bil prepuščen sebi. In ko je bil prepuščen sebi, je padel na zemljo.

10 In zgodilo se je, da je minilo veliko ur, preden je Mojzes spet prejel svojo naravno amoč kakor človek; in rekel si je: Sedaj zaradi tega vem, da je človek bnič, česar nisem nikdar predpostavljal.

11 Sedaj pa so moje oči videle aBoga; vendar ne moje bnaravne, temveč moje duhovne oči, kajti moje naravne oči ne bi mogle videti; kajti v njegovi navzočnosti bi cshiral in dumrl; toda na meni je bila njegova slava; in videl sem njegov eobraz, kajti pred njim sem bil fspremenjen.

12 In zgodilo se je, da je, ko je Mojzes te besede izrekel, glej, prišel aSatan in ga bskušal, rekoč: Mojzes, sin človekov, časti me.

13 In zgodilo se je, da se je Mojzes ozrl na Satana in rekel: Kdo si? Kajti glej, jaz sem asin Boga po podobi njegovega Edinorojenca; in kje je tvoja slava, da bi te moral častiti?

14 Kajti glej, Boga nisem mogel gledati, ne da bi name prišla njegova slava, in pred njim sem bil aspremenjen. Tebe pa lahko gledam v naravnem človeku. Mar ni zares tako?

15 Blagoslovljeno bodi ime mojega Boga, kajti njegov Duh se ni povsem umaknil od mene, oziroma kje je tvoja slava, kajti meni se zdi tema? In lahko presodim med teboj in Bogom; kajti Bog mi je rekel: aČasti Boga, kajti samo njemu bsluži.

16 Poberi se odtod, Satan; ne zavajaj me; kajti Bog mi je rekel: Ti si po apodobi mojega Edinorojenca.

17 In dal mi je tudi zapovedi, ko me je poklical iz gorečega agrma, rekoč: bKliči k Bogu v imenu mojega Edinorojenca in časti mene.

18 In Mojzes je spet rekel: Ne bom prenehal klicati k Bogu, druge stvari ga imam vprašati: kajti njegova slava je na meni, zatorej lahko presodim med njim in teboj. Poberi se odtod, Satan.

19 In sedaj, ko je Mojzes te besede izrekel, je Satan zakričal z glasnim glasom in besnel po zemlji in ukazal, rekoč: Jaz sem aEdinorojeni, časti me.

20 In zgodilo se je, da se je Mojzes začel strašno bati; in ko se je začel bati, je zagledal grenkobo apekla. Ker pa je bklical k Bogu, je prejel moč in ukazal je, rekoč: Proč od mene, Satan, kajti edino tega Boga bom častil, ki je Bog slave.

21 In sedaj je aSatan začel trepetati in se je zemlja stresla; in Mojzes je prejel moč in zaklical k Bogu, rekoč: V imenu Edinorojenca, poberi se odtod, Satan.

22 In zgodilo se je, da je Satan zakričal z glasnim glasom, z jokom in stokom in aškripanjem z zobmi; in odšel je odtod, in sicer iz Mojzesove navzočnosti, da ga ni videl.

23 In sedaj je Mojzes o tem pričeval; zaradi hudobije pa tega človeški otroci nimajo.

24 In zgodilo se je, da je Mojzes potem, ko je Satan odšel iz njegove navzočnosti, povzdignil oči v nebo, navdan s aSvetim Duhom, ki pričuje o Očetu in Sinu;

25 in ko je klical Božje ime, je spet zagledal njegovo slavo, kajti bila je na njem; in zaslišal je glas, govoreč: Blagor ti, Mojzes, kajti jaz, Vsemogočni, sem te izvolil in postal boš močnejši od številnih avodá; kajti poslušne bodo tvojemu bukazu, kakor če bi bil cBog.

26 In glej, s teboj sem, in sicer do konca tvojih dni; kajti moje ljudstvo boš arešil iz bsuženjstva, in sicer cIzraelce, moje dizvoljene.

27 In zgodilo se je, ko je glas še govoril, da se je Mojzes ozrl z očmi in azagledal zemljo, da, in sicer vso; in niti delčka te ni bilo, ki ga ne bi videl, prepoznavajoč jo po Božjem Duhu.

28 In videl je tudi prebivalce le-te in ni bilo duše, ki je ne bi videl; in prepoznal jih je po Božjem Duhu; in po številu jih je bilo veliko, in sicer nešteto kakor peska na morski obali.

29 In videl je številne dežele; in vsaka dežela se je imenovala azemlja in na obličju le-te so bili prebivalci.

30 In zgodilo se je, da je Mojzes zaklical k Bogu, rekoč: Povej mi, prosim te, zakaj so te stvari takšne in s čim si jih naredil.

31 In glej, Gospodova slava je bila na Mojzesu, tako da je Mojzes stal v Božji navzočnosti in z njim govoril iz aobličja v obličje. In Gospod Bog je Mojzesu rekel: Za svoj lastni bnamen sem naredil te stvari. V tem je modrost in ostaja v meni.

32 In ustvaril sem jih z močjo svoje abesede, ki je moj edinorojeni Sin, ki ga navdajata bmilostljivost in cresnica.

33 In austvaril sem neštete bsvetove; in prav tako sem jih ustvaril za svoj lastni namen; in ustvaril sem jih s Sinom, ki je moj cEdinorojeni.

34 In aprvega človeka vseh ljudi sem imenoval bAdam, kar je cveliko.

35 Toda poročam ti le o tej zemlji in prebivalcih le-te. Kajti glej, veliko svetov je, ki so z močjo moje besede preminili. In veliko jih je, ki sedaj stojijo in za človeka jih je nešteto; jaz pa imam vse stvari preštete, kajti moje so in jih apoznam.

36 In zgodilo se je, da je Mojzes spregovoril Gospodu, rekoč: Bodi milosten s svojim služabnikom, o Bog, in mi povej glede te zemlje in prebivalcev le-te in tudi stvarstva in potem bo tvoj služabnik zadovoljen.

37 In Gospod Bog je spregovoril Mojzesu, rekoč: aStvarstev je veliko in jih človek ne more prešteti; jaz pa jih imam prešteta, kajti moja so.

38 In ko bo ena zemlja preminila in stvarstvo le-te, bo prav tako prišla druga; in ni akonca mojim delom niti mojim besedam.

39 Kajti glej, to je moje adelo in moja bslava — da uresničim človekovo cnesmrtnost in dvečno življenje.

40 In sedaj, Mojzes, sin moj, ti bom govoril glede te zemlje, na kateri stojiš; in to, kar ti bom povedal, boš azapisal.

41 In tisti dan, ko bodo človeški otroci imeli moje besede za nič in jih veliko avzeli iz knjige, ki jo boš zapisal, glej, bom vzgojil drugega, ki bo bkakor ti; in spet cbodo med človeškimi otroki — med tolikimi, kolikor jih bo verjelo.

42 (Naslednje besede so bile Mojzesu aizrečene na gori, ime katere med človeškimi otroki ne bo poznano. Sedaj pa so povedane tebi. Ne pokaži jih nikomur, razen tem, ki verjamejo. Tako je. Amen.)