Sveti spisi
Mojzes 5


5. poglavje

(junij–oktober 1830)

Adamu in Evi se rodijo otroci. — Adam daruje žrtve in služi Bogu. — Rodita se Kajn in Abel. — Kajn se upre, Satana ima raje kot Boga, in postane Poguba. — Razširijo se umori in hudobija. — Evangelij se pridiga od začetka.

1 In zgodilo se je, da je Adam, potem ko sem ju jaz, Gospod Bog, izgnal, začel obdelovati zemljo in agospodovati vsem poljskim živalim in jesti svoj kruh v potu svojega obraza, kakor sem mu jaz, Gospod, zapovedal. In tudi Eva, njegova žena, je delala z njim.

2 In Adam je spoznal svojo ženo in arodila mu je sinove in bhčere in začela sta se cmnožiti in polniti zemljo.

3 In odtlej so se Adamovi sinovi in ahčere začeli deliti po dva in dva v deželi in obdelovati zemljo in gojiti drobnico, in tudi njim so se rodili sinovi in hčere.

4 In Adam in Eva, njegova žena, sta klicala Gospodovo ime in slišala sta Gospodov glas iz smeri aedenskega vrta, ki jima je govoril, in ga nista videla; kajti bila sta izključena iz njegove bnavzočnosti.

5 In dal jima je zapovedi, naj ačastita Gospoda, svojega Boga, in naj darujeta bprvence svoje drobnice kot daritev Gospodu. In Adam je bil cposlušen Gospodovim zapovedim.

6 In po veliko dneh se je Adamu prikazal Gospodov aangel, rekoč: Zakaj Gospodu daruješ bžrtve? In Adam mu je rekel: Ne vem, razen da mi je Gospod zapovedal.

7 In nato je angel spregovoril, rekoč: Ta stvar je aprispodoba bžrtve Očetovega Edinorojenega, ki ga navdajata cmilostljivost in resnica.

8 Zatorej boš vse, kar delaš, delal v Sinovem aimenu in bkesal se boš in cklical k Bogu v Sinovem imenu na veke vekomaj.

9 In tisti dan se je na Adama spustil aSveti Duh, ki pričuje o Očetu in Sinu, rekoč: Jaz sem Očetov bEdinorojeni od začetka, odslej in za vekomaj, da boš zato, ker si cpadel, lahko dodkupljen ti in vse človeštvo, in sicer toliko, kolikor jih bo hotelo.

10 In tisti dan je Adam častil Boga in je bil anavdan in je začel bprerokovati glede vseh družin zemlje, rekoč: Blagoslovljeno bodi ime Boga, kajti zaradi mojega prestopka so se mi odprle oči in v tem življenju se bom cradostil in bom v dmesu ponovno videl Boga.

11 In aEva, njegova žena, je vse to slišala in se je veselila, rekoč: Če se ne bi pregrešila, nikoli ne bi imela bpotomstva in nikoli ne bi poznala dobrega in húdega in radosti najine odkupitve in večnega življenja, ki ga Bog daje vsem poslušnim.

12 In Adam in Eva sta častila Božje ime in vse stvari sta arazodela svojim sinovom in hčeram.

13 In mednje je prišel aSatan, rekoč: Tudi jaz sem Božji sin; in zapovedal jim je, rekoč: Ne verjemite; in niso bverjeli in so imeli Satana craje kot Boga. In ljudje so odtlej postajali dmeseni, polteni in hudičevski.

14 In Gospod Bog je vsepovsod ljudi poklical po aSvetem Duhu in jim zapovedal, naj se pokesajo;

15 in toliko, kolikor jih je averjelo v Sina in se jih je pokesalo svojih grehov, bo bodrešenih; in toliko, kolikor jih ni verjelo in se jih ni pokesalo, bo cprekletih; in besede so izšle iz Božjih ust v trdni odredbi; zatorej se morajo izpolniti.

16 In Adam in Eva, njegova žena, nista prenehala klicati k Bogu. In Adam je spoznal Evo, svojo ženo, in spočela je in rodila aKajna in rekla: Od Gospoda sem dobila človeka; zatorej ne more zavreči njegovih besed. Toda glej, Kajn ni prisluhnil, rekoč: Kdo je Gospod, da bi ga moral poznati?

17 In spet je spočela in rodila njegovega brata aAbela. Abel pa je bprisluhnil Gospodovemu glasu. In Abel je bil skrbnik ovc, Kajn pa je obdeloval zemljo.

18 In Kajn je imel Satana araje kot Boga. In Satan mu je zapovedal, rekoč: bDaruj Gospodu.

19 In sčasoma se je zgodilo, da je Kajn prinesel plodove zemlje kot daritev Gospodu.

20 In Abel je prav tako pripeljal prvence svoje drobnice in tolščo le-teh. In Gospod je bil Abelu in njegovi adaritvi naklonjen;

21 Kajnu in njegovi adaritvi pa ni bil naklonjen. Satan pa je sedaj to vedel in mu je to ugajalo. In Kajn je bil silno besen in obraz mu je upadel.

22 In Gospod je Kajnu rekel: Zakaj si besen? Zakaj ti je upadel obraz?

23 Če delaš dobro, boš našel anaklonjenost. Če pa ne delaš dobro, greh preži pred vrati in te Satan želi imeti; in če ne boš prisluhnil mojim zapovedim, te bom izročil in zgodilo se ti bo glede na njegovo željo. In gospoduj mu;

24 kajti odslej boš oče njegovih laži; imenoval se boš aPoguba; kajti tudi ti si bil, preden je bil svet.

25 In v prihodnjem času bo rečeno — da so te agnusobe, odkar je Kajn; kajti zavrnil je boljše svetovanje, ki je prihajalo od Boga; in to je prekletstvo, s katerim te bom preklel, razen če se pokesaš.

26 In Kajn je bil besen in ni več prisluhnil Gospodovemu glasu, niti Abelu, svojemu bratu, ki je hodil v svetosti pred Gospodom.

27 In Adam in njegova žena sta žalovala pred Gospodom zaradi Kajna in njegovih bratov.

28 In zgodilo se je, da je Kajn vzel za ženo eno od hčera svojih bratov in Satana sta imela araje kot Boga.

29 In Satan je Kajnu rekel: Pri svojem vratu mi zaprisezi in če boš povedal, boš umrl; in pripravi svoje brate, da bodo zaprisegli pri svoji glavi in pri živem Bogu, da ne bodo povedali; kajti če bodo povedali, bodo zagotovo umrli; in to zato, da tvoj oče ne bo vedel; in ta dan ti bom tvojega brata Abela izročil v roke.

30 In Satan je Kajnu zaprisegel, da bo naredil glede na njegove zapovedi. In vse to je bilo storjeno v tajnosti.

31 In Kajn je rekel: Resnično sem Mahan, gospodar te velike skrivnosti, da bom lahko amoril in se okoristil. Zatorej je bil Kajn imenovan gospodar bMahan in je slavil v svoji hudobiji.

32 In Kajn je šel na polje in Kajn je govoril z Abelom, svojim bratom. In zgodilo se je, da se je Kajn, ko sta bila na polju, dvignil zoper Abela, svojega brata, in ga umoril.

33 In Kajn je aslavil v tem, kar je naredil, rekoč: Svoboden sem; drobnica mojega brata zagotovo pride v moje roke.

34 In Gospod je Kajnu rekel: Kje je Abel, tvoj brat? In on je rekel: Ne vem. Sem mar jaz avaruh svojega brata?

35 In Gospod je rekel: Kaj si storil? Glas krvi tvojega brata vpije iz zemlje k meni.

36 In sedaj boš preklet iz zemlje, ki je odprla svoja usta in iz tvojih rok sprejela kri tvojega brata.

37 Ko boš obdeloval zemljo, ti odslej ne bo več dajala svoje moči. aBlodil in begal boš po zemlji.

38 In Kajn je Gospodu rekel: Satan me je askušal zaradi bratove drobnice. In bil sem tudi besen, kajti njegovo daritev si sprejel, moje pa ne; moja kazen je večja, kot jo lahko prenašam.

39 Glej, ta dan si me izgnal izpred Gospodovega obličja in pred tvojim obrazom bom skrit; in blodil in begal bom po zemlji; in zgodilo se bo, da me bo ta, ki me bo našel, ubil zaradi mojih krivičnosti, kajti te stvari pred Gospodom niso skrite.

40 In jaz, Gospod, sem mu rekel: Kdor te bo ubil, ga bo doletelo sedemkratno maščevanje. In jaz, Gospod, sem Kajna azaznamoval, da ga nihče, ki bi ga našel, ne bi ubil.

41 In Kajn je bil izključen iz Gospodove anavzočnosti in je z ženo in številnimi brati prebival v deželi Nod, vzhodno od Edena.

42 In Kajn je spoznal svojo ženo in spočela je in rodila Henoha in tudi njemu se je rodilo veliko sinov in hčera. In zgradil je mesto in amesto je imenoval po imenu svojega sina Henoha.

43 In Henohu se je rodil Irád in drugi sinovi in hčere. In Irádu se je rodil Mehujaél in drugi sinovi in hčere. In Mehujaélu se je rodil Metušaél in drugi sinovi in hčere. In Metušaélu se je rodil Lameh.

44 In Lameh si je vzel dve ženi; eni je bilo ime Ada, drugi pa Cila.

45 In Ada je rodila Jabála; bil je oče tistih, ki so prebivali v šotorih in so gojili živino; njegovemu bratu pa je bilo ime Jubál, ki je bil oče vseh tistih, ki igrajo na harfo in flavto.

46 In Cila je rodila Tubál Kajina, ki je učil vsakega oblikovalca brona in železa. Sestra Tubál Kajina pa se je imenovala Naáma.

47 In Lameh je svojima ženama, Adi in Cili, rekel: Poslušajta moj glas, Lamehovi ženi, prisluhnita mojim besedam; kajti ubil sem moža, ki me je ranil, in dečka, ki mi je zadejal prasko.

48 Če bo Kajn maščevan sedemkrat, bo Lameh resnično asedeminsedemdesetkrat;

49 kajti ker je Lameh s Satanom sklenil azavezo na način kot Kajn, s čimer je postal gospodar Mahan, gospodar tiste velike skrivnosti, ki jo je Kajnu predal Satan; in ker je Irád, Henohov sin, njuno skrivnost poznal, jo je začel razodevati Adamovim sinovom;

50 ker je bil zatorej Lameh jezen, ga je ubil, ne kakor je Kajn svojega brata Abela, da bi se okoristil, temveč ga je ubil zavoljo prisege.

51 Kajti od Kajnovih dni je bila atajna zveza in njihova dela so bila v temi in poznali so vsak mož svojega brata.

52 Zatorej je Gospod preklel Lameha in njegovo hišo in vse tiste, ki so se zavezali s Satanom; kajti niso izpolnjevali Božjih zapovedi, in to je Boga ujezilo in med njimi ni deloval in njihova dela so bila nagnusna in so se začela širiti med vsemi človeškimi asinovi. In bilo je med človeškimi sinovi.

53 In med človeškimi hčerami se te stvari niso govorile, ker je Lameh to skrivnost povedal svojima ženama in sta se uprli zoper njega in te stvari razglasili naokrog in nista bili sočutni;

54 zatorej so Lameha prezirali in ga izgnali in ni prišel med človeške sinove, da ne bi umrl.

55 In tako so se dela ateme začela uveljavljati med vsemi človeškimi sinovi.

56 In Bog je zemljo preklel s hudim prekletstvom in se razjezil na hudobne, na vse človeške sinove, ki jih je naredil;

57 kajti niso hoteli prisluhniti njegovemu glasu, niti verjeti o njegovem aedinorojenem Sinu, in sicer o njem, o katerem je razglasil, da bo prišel ob poldnevu časa, ki je bil pripravljen pred osnovanjem sveta.

58 In tako se je začelo pridigati aevangelij, od začetka, ko so ga razglasili sveti bangeli, ki so bili poslani iz Božje navzočnosti, in z Božjim glasom in z cdarom Svetega Duha.

59 In tako so bile vse stvari podeljene Adamu s sveto uredbo in se je pridigalo evangelij in je bila razposlana odredba, da bo v svetu do konca le-tega; in tako je bilo. Amen.