Sveti spisi
Naslovnica


Dragoceni
biser

izbrani deli iz razodetij,
prevodov in pripovedovanj
Josepha Smitha,
prvega preroka, vidca in razodevalca
Cerkve Jezusa Kristusa
svetih iz poslednjih dni

Izdala
Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni,

Salt Lake City, Utah, ZDA.