3 Nefi 25
  Footnotes
  Theme

  25. poglavje

  Ob drugem prihodu bodo ponosni in hudobni zgoreli kot strnje. — Elija se bo vrnil pred tistim vélikim in strašnim dnem. — Primerjajte s tretjim poglavjem Malahija. Okrog leta 34 po Kr.

  1 Kajti glejte, prišel bo dan, ki bo arazžarjen kakor peč; in vsi bponosneži, da, in vsi, ki delajo húdo, bodo strnje; in dan, ki bo prišel, jih bo požgal, govori Gospod nad vojskami, da od njih ne bo ostala ne koreninica ne vejica.

  2 Za vas pa, ki se bojite mojega imena, bo aSin Pravičnosti vstal z ozdravljenjem v svojih perutih; in šli boste in brasli kakor ctelički v staji.

  3 In apoteptali boste hudobne; kajti pepel pod podplati vaših nog bodo tisti dan, ko bom to napravil, govori Gospod nad vojskami.

  4 Pomnite postavo Mojzesa, mojega služabnika, ki sem mu jo na aHorebu zapovedal za ves Izrael, s predpisi in sodbami.

  5 Glejte, pred prihodom vélikega in strašnega Gospodovega adne vam bom poslal preroka bElija;

  6 in aobrnil bo srce očetov k otrokom in srce otrok k njihovim očetom, da ne pridem in udarim zemlje s prekletstvom.