3 Nefi 18
  Footnotes
  Theme

  18. poglavje

  Jezus med Nefijci uvede zakrament. — Zapovedano jim je, naj vselej molijo v njegovem imenu. — Tisti, ki nevredni jedo njegovo telo in pijejo njegovo kri, so prekleti. — Učencem je dana moč za podeljevanje Svetega Duha. Okrog leta 34 po Kr.

  1 In zgodilo se je, da je Jezus svojim učencem zapovedal, naj mu prinesejo nekaj akruha in vina.

  2 In ko so šli po kruh in vino, je množici zapovedal, naj se posedejo na zemljo.

  3 In ko so učenci prišli s akruhom in vinom, je vzel kruh in ga razlomil in blagoslovil; in dal je učencem in zapovedal, naj jedó.

  4 In ko so pojedli in se nasitili, je zapovedal, naj dajo množici.

  5 In ko je množica pojedla in se nasitila, je učencem rekel: Glejte, nekdo med vami bo posvečen in njemu bom dal moč, da bo kruh arazlomil in ga blagoslovil in ga dal ljudstvu moje cerkve, vsem tistim, ki bodo verjeli in se krstili v mojem imenu.

  6 In to si boste vselej prizadevali delati, prav kakor sem delal jaz, prav kakor sem jaz razlomil kruh in ga blagoslovil in vam ga dal.

  7 In to boste delali v aspomin na moje telo, ki sem vam ga pokazal. In to bo pričevanje Očetu, da se me vselej spominjate. In če se me boste vselej spominjali, bo moj Duh z vami.

  8 In zgodilo se je, da je, ko je te besede izrekel, svojim učencem zapovedal, naj vzamejo čašo z vinom in od tega pijejo in da naj dajo tudi množici, da bodo od tega pili.

  9 In zgodilo se je, da so storili tako in so pili od tega in se odžejali; in dali so množici in ti so pili in se odžejali.

  10 In ko so učenci to storili, jim je Jezus rekel: Blagoslovljeni ste zavoljo tega, kar ste storili, kajti to je izpolnjevanje mojih zapovedi in to Očetu pričuje, da ste voljni narediti to, kar sem vam zapovedal.

  11 In to boste vselej delali za tiste, ki se pokesajo in se krstijo v mojem imenu; in to boste delali v spomin na mojo kri, ki sem jo prelil za vas, da boste lahko Očetu pričevali, da se me vselej spominjate. In če se me boste vselej spominjali, bo moj Duh z vami.

  12 In zapovedujem vam, da to delate! In če boste to vselej delali, blagor vam, kajti sezidani ste na moji askali.

  13 Kdor med vami pa bo delal več ali manj kot to, ni sezidan na moji skali, ampak je sezidan na peščenem temelju; in ko se bo ulil dež in bodo prišle povodnji in zapihali vetrovi in udarjali vanje, bodo apadli in bvrata pekla so na stežaj odprta, da jih sprejmejo.

  14 Blagor vam torej, če boste izpolnjevali moje zapovedi, katere mi je Oče zapovedal, naj vam jih dam.

  15 Resnično, resnično, povem vam, vselej morate bdeti in amoliti, da vas hudič ne bo skušal in vas ne bo odpeljal ujetih.

  16 In kakor sem jaz molil med vami, tako vi molite v moji cerkvi med mojim ljudstvom, ki se pokesa in se krsti v mojem imenu. Glejte, jaz sem aluč; dal sem vam bzgled.

  17 In zgodilo se je, da se je Jezus, ko je te besede izgovoril svojim učencem, ponovno obrnil k množici in jim rekel:

  18 Glejte, resnično, resnično, povem vam, vselej morate bdeti in moliti, da ne pridete v skušnjavo; kajti aSatan vas želi imeti, da vas preseje kakor pšenico.

  19 Zato morate vselej moliti k Očetu v mojem imenu;

  20 in akar koli boste Očeta prosili v mojem imenu, kar je prav, verujoč, da boste prejeli, glejte, vam bo dano.

  21 V družini vselej amolite k Očetu v mojem imenu, da bodo vaša žena in otroci blagoslovljeni.

  22 In glejte, često se sestajajte; in nikomur ne prepovejte priti k vam, ko se boste sestajali, ampak jim dopustite, da pridejo k vam in jim ne prepovejte;

  23 ampak zanje amolite in jih ne odganjajte; in če bo tako, da bodo često prihajali k vam, zanje molite k Očetu v mojem imenu.

  24 Zato povzdignite svojo aluč, da bo svetila svetu. Glejte, jaz sem bluč, ki jo povzdigate — kakor ste mene videli delati. Glejte, vidite, da sem molil k Očetu, in vi vsi ste priče.

  25 In vidite, da sem zapovedal, naj anihče od vas ne pojde proč, ampak sem zapovedal, da pridete k meni, da bi se me bdotaknili in videli; celo tako boste delali svetu; in kdor to zapoved prelomi, se pusti zapeljati v skušnjavo.

  26 In sedaj se je zgodilo, da se je Jezus, ko je te besede izgovoril, z očmi ponovno obrnil k učencem, ki jih je izvolil, in jim rekel:

  27 Glejte, resnično, resnično, povem vam, dajem vam še eno zapoved in potem moram k aOčetu, da lahko izpolnim bdruge zapovedi, ki mi jih je dal.

  28 In sedaj glejte, to je zapoved, ki vam jo dajem, da ne boste nikomur vedoč dopustili, da bo anevreden bjedel od mojega mesa in krvi, ko boste to blagoslovili;

  29 kajti kdor anevreden jé moje meso in pije mojo bkri, jé in pije prekletstvo svoji duši; če torej veste, da je človek nevreden, da bi jedel moje meso in pil mojo kri, mu prepovejte.

  30 Vendar ga ne aizženite iz svoje srede, ampak ga poučujte in zanj molite k Očetu v mojem imenu; in če bo tako, da se bo pokesal in se krstil v mojem imenu, ga potem sprejmite in mu dajte od mojega mesa in krvi.

  31 Če pa se ne bo pokesal, ne bo prištet med moje ljudstvo, da ne bo morda pokončal mojega ljudstva, kajti glejte, poznam asvoje ovce in preštete so.

  32 Vendar ga ne izženite iz vaših shodnic oziroma vaših krajev čaščenja, kajti takemu morate vztrajno služiti; kajti ne veste, ali se bo vrnil in pokesal in v srcu trdno odločen prišel k meni in ga bom aozdravil; in vi boste sredstvo, ki mu bo prineslo odrešitev.

  33 Izpolnjujte torej te besede, ki sem vam jih zapovedal, da ne pridete pod aobsodbo; kajti gorje mu, ki ga Oče obsodi.

  34 In te zapovedi vam dajem zaradi sporov, ki so bili med vami. In blagor vam, če med vami ne bo asporov.

  35 In sedaj grem k Očetu, ker je potrebno, da grem k Očetu azavoljo vas.

  36 In zgodilo se je, da se je Jezus, ko je to prenehal govoriti, z aroko dotaknil bučencev, ki jih je izvolil, drugega za drugim, in sicer dokler se ni dotaknil vseh, in jim govoril, ko se jih je dotaknil.

  37 In množica ni slišala besed, ki jih je govoril, zato niso pričevali; učenci pa so pričevali, da jim je dal amoč za podeljevanje bSvetega Duha. In po temle vam bom pokazal, da je to pričevanje resnično.

  38 In zgodilo se je, da je, ko se je Jezus dotaknil vseh, nastal aoblak in zasenčil množico, da Jezusa niso mogli videti.

  39 In ko so bili zasenčeni, je od njih odšel in se dvignil v nebesa. In učenci so videli in pričevali, da se je ponovno dvignil v nebesa.