3 Nefi 15
  Footnotes
  Theme

  15. poglavje

  Jezus oznani, da je Mojzesova postava izpolnjena v njem. — Nefijci so druge ovce, o katerih je govoril v Jeruzalemu. — Zaradi krivičnosti Gospodovo ljudstvo v Jeruzalemu ne ve za razkropljene Izraelove ovce. Okrog leta 34 po Kr.

  1 In sedaj se je zgodilo, da se je Jezus, ko je to prenehal govoriti, ozrl z očmi naokrog po množici in jim rekel: Glejte, slišali ste, kar sem učil, preden sem se dvignil k svojemu Očetu; kdor bo torej pomnil te moje besede in jih audejanjal, tega bom poslednji dan bvzdignil.

  2 In zgodilo se je, da je Jezus, ko je te besede izrekel, opazil, da jih je bilo med njimi nekaj, ki so se čudili in se spraševali, kaj misli glede aMojzesove postave, kajti niso razumeli besed, da je staro minilo in da je vse nastalo novo.

  3 In rekel jim je: Ne čudite se, da sem vam rekel, da je staro minilo in da je vse nastalo novo.

  4 Glejte, povem vam, da je apostava, ki je bila dana Mojzesu, izpolnjena.

  5 Glejte, ajaz sem ta, ki je dal postavo, in jaz sem ta, ki se je zavezal s svojim ljudstvom Izraelom; postava je torej v meni izpolnjena, kajti prišel sem bizpolnit postavo; torej je končana.

  6 Glejte, ne arazvezujem prerokov, kajti toliki, kolikor se jih ni izpolnilo v meni, resnično vam pravim, se bodo vsi izpolnili.

  7 In ker sem vam rekel, da je staro minilo, ne razvezujem tega, kar se je govorilo glede tega, kar pride.

  8 Kajti glejte, azaveza, ki sem jo sklenil s svojim ljudstvom, se še ni vsa izpolnila, postava pa, ki je bila dana Mojzesu, se je končala v meni.

  9 Glejte, jaz sem apostava in bluč. Ozirajte se k meni in vztrajajte do konca in boste cživeli, kajti temu, ki bo dvztrajal do konca, bom dal večno življenje.

  10 Glejte, dal sem vam azapovedi, zato moje zapovedi izpolnjujte. In to so postava in preroki, kajti resnično bpričujejo o meni.

  11 In sedaj se je zgodilo, da je Jezus, ko je te besede izgovoril, dvanajsterim, ki jih je izvolil, rekel:

  12 Vi ste moji učenci; in vi ste luč temu ljudstvu, ki je ostanek aJožefove hiše.

  13 In glejte, to je adežela vaše dediščine; in Oče jo je dal vam.

  14 In Oče mi ni nikdar zapovedal, naj to apovem vašim bratom v Jeruzalemu.

  15 Niti mi Oče ni nikdar zapovedal, naj jim povem glede adrugih rodov iz Izraelove hiše, ki jih je Oče vodil iz dežele.

  16 Oče mi je zapovedal, naj jim povem toliko:

  17 da imam druge ovce, ki niso iz te črede tudi njih moram pripeljati in slišale bodo moj glas; in ena čreda bo in en apastir.

  18 In sedaj, zaradi trdovratnosti in nevere moje besede niso arazumeli; zato mi je Oče zapovedal, naj jim glede tega ne rečem ničesar več.

  19 Toda resnično, povem vam, da mi je Oče zapovedal, in to vam pravim, da ste bili od njih ločeni zaradi njihove krivičnosti; torej zaradi svoje krivičnosti ne vedo za vas.

  20 In resnično, ponovno vam povem, da je Oče od njih ločil tudi druge rodove; in zaradi svoje krivičnosti ne vedo zanje.

  21 In resnično vam pravim, da ste vi tisti, o katerih sem rekel: aDruge ovce imam, ki niso iz te črede; tudi njih moram pripeljati in slišale bodo moj glas; in ena čreda bo in en pastir.

  22 In niso me razumeli, kajti predpostavljali so, da so to adrugi narodi; kajti niso razumeli, da se bodo drugi narodi bspreobrnili zaradi njihovega pridiganja.

  23 In niso me razumeli, ko sem rekel, da bodo slišali moj glas; in niso me razumeli, da adrugi narodi ne bodo nikdar slišali mojega glasu — da se jim ne bom prikazal drugače kakor po bSvetem Duhu.

  24 Toda glejte, vi ste tako slišali amoj glas kot me videli; in vi ste moje ovce in prišteti ste med tiste, ki mi jih je bdal Oče.