Sveti spisi
Faksimile 3


Faksimile iz Abrahamove knjige

Št. 3

Slika
Faksimile 3

Pojasnilo

1. Abraham sedi na faraonovem prestolu, s kraljevim dovoljenjem, s krono na glavi, ki predstavlja duhovništvo kot simbol velikega predsedstva v nebesih; v roki ima žezlo pravičnosti in sodbe.

2. Kralj faraon, čigar ime je podano v znakih nad njegovo glavo.

3. Ponazarja Abrahama v Egiptu, kakor tudi v prikazu št. 10 v Faksimilah št. 1.

4. Princ faraona, kralja Egipta, kakor je zapisano nad roko.

5. Šulem, eden od kraljevih glavnih pisarjev, kakor ponazarjajo znaki nad njegovo roko.

6. Olimlah, suženj, ki je prinčeva last.

Abraham na kraljevem dvoru pojasnjuje načela astronomije.