Sveti spisi
Faksimile 2


Faksimile iz Abrahamove knjige

Št. 2

Slika

Pojasnilo

1. Kolob, kar pomeni prvo stvarjenje, najbližji celestialnemu oziroma Božjemu prebivališču. Prvi v vodstvu, zadnji, kar zadeva merjenja časa. Merjenje glede na celestialni čas, kar v celestialnem času pomeni en dan za vatel. En dan na Kolobu je enako tisočim letom glede na merjenje na tej zemlji, ki jo Egipčani imenujejo Jah-oh-eh.

2. Stoji ob Kolobu, Egipčani ga imenujejo Olibliš, ki je naslednja velika vladajoča stvaritev ob celestialnem oziroma kraju, kjer prebiva Bog; ima tudi ključ moči, ki pripada drugim planetom; kakor je Bog razodel Abrahamu, ko je daroval žrtev na oltarju, ki ga je postavil Gospodu.

3. Je narejen, da predstavlja Boga, ki sedi na svojem prestolu, oblečen v moč in polnomočje; s krono večne luči na glavi; predstavlja tudi velike ključne besede svetega duhovništva, kakor so bile razodete Adamu v edenskem vrtu, kakor tudi Setu, Noetu, Melkízedeku, Abrahamu in vsem, katerim je bilo duhovništvo razodeto.

4. Ustreza hebrejski besedi Raukijang, kar pomeni prostranost oziroma nebesni svod; tudi znak za število, ki v egipčanščini pomeni tisoč; ustreza merjenju časa na Oliblišu, ki je enako s Kolobovim v njegovem kroženju in v njegovem merjenju časa.

5. Se v egipčanščini imenuje Eniš-go-on-doš; tudi to je eden od vladajočih planetov in Egipčani pravijo, da je sonce in da si svetlobo izposoja od Koloba preko Kae-e-vanraša, ki je veliki ključ oziroma drugače rečeno vladajoča moč, ki vlada petnajstim drugim stalnim planetom oziroma zvezdam, kakor tudi Floisi oziroma Luni, Zemlji in Soncu na njunem enoletnem kroženju. Ta planet dobiva moč preko Kli-flos-is-esa oziroma Hah-ko-kau-beama, zvezd s številko 22 in 23, ki svetlobo prejemata od kroženja Koloba.

6. Predstavlja to zemljo na njenih štirih straneh.

7. Predstavlja Boga, ki sedi na svojem prestolu, ki skozi nebesa razodeva velike ključne besede duhovništva; kot tudi znamenje svetega Duha Abrahamu v podobi goloba.

8. Vsebuje zapise, ki ne morejo biti razodeti svetu; vendar naj bi to imeli v svetem Božjem templju.

9. Trenutno se še ne sme razodeti.

10. Tudi.

11. Tudi. Če svet lahko odkrije te številke, naj bo. Amen.

Prikazi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 in 21 bodo podani ob Gospodovem lastnem času.

Zgornji prevod je dan v toliko, kolikor ga imamo trenutno pravico dati.