Sveti spisi
Abraham 1


Abrahamova knjiga

s papirusov jo je prevedel Joseph Smith

Prevod nekih starodavnih zapisov, ki so nam prišli v roke iz egipčanskih katakomb. Zapisi Abrahama, ko je bil v Egiptu, imenovani Abrahamova knjiga, zapisani z njegovo lastno roko na papiruse.

1. poglavje

Abraham si prizadeva za blagoslove patriarhalnega reda. — Preganjajo ga lažni duhovniki v Kaldeji. — Jehova ga reši. — Napravljen je pregled začetkov in vlade Egipta.

1 V deželi aKaldejcev, kjer so prebivali moji očetje, sem jaz, bAbraham, videl, da je potrebno, da dobim nov kraj cbivanja;

2 in ker sem spoznal, da je večja asreča in mir in bpočitek zame, sem si prizadeval za blagoslove očetov in pravico, v kar naj bi bil posvečen, da bi to izvajal tudi sam; ker sem bil sam privrženec pravičnosti in ker sem si prav tako želel, da bi bil eden tistih, ki so posedovali veliko znanje, in da bi bil večji privrženec cpravičnosti in da bi posedoval še večje dznanje in da bi bil oče številnih narodov, princ miru, in ker sem si želel prejeti navodila in izpolnjevati Božje zapovedi, sem postal upravičeni dedič, evéliki duhovnik, ki je imel fpravico, ki je pripadala očetom.

3 aPodelili so mi jo očetje; predajala se je od očetov od začetka časa, da, prav od začetka oziroma pred osnovanjem zemlje, prav do sedanjega časa, in sicer pravica bprvorojenca oziroma prvega moškega, ki je cAdam oziroma prvi oče, preko očetov do mene.

4 Prizadeval sem si za svoje aimenovanje v duhovništvo glede na Božje imenovanje očetov glede na potomstvo.

5 Ker so se moji aočetje odvrnili od pravičnosti in od svetih zapovedi, ki jim jih je dal Gospod, njihov Bog, k bčaščenju poganskih bogov, so v celoti zavrnili, da bi prisluhnili mojemu glasu;

6 kajti v srcu so bili nagnjeni k temu, da so delali húdo, in so se v celoti obrnili k Elkenovemu abogu in Libnovemu bogu in Mahmakrovemu bogu in Korašovemu bogu in bogu faraona, kralja Egipta;

7 zato so svoja srca obrnili k poganskemu žrtvovanju, tako da so tem nemim malikom darovali svoje otroke in niso prisluhnili mojemu glasu, temveč so si prizadevali, da bi mi življenje vzeli po roki Elkenovega duhovnika. Elkenov duhovnik je bil tudi faraonov duhovnik.

8 Torej, tačas je bila navada duhovnika faraona, egiptovskega kralja, da je na oltarju, ki je bil zgrajen v kaldejski deželi, kot darovanje tem tujim bogovom daroval moške, ženske in otroke.

9 In zgodilo se je, da je duhovnik daroval faraonovemu bogu in tudi Šagrilovemu bogu, in sicer na egipčanski način. Šagrilov bog je torej bilo sonce.

10 Celo zahvalno daritev otroka je faraonov duhovnik daroval na oltarju, ki je stal ob hribu, imenovanem Potifárjev hrib, na začetku olišemske planjave.

11 Ta duhovnik je torej na tem oltarju obenem daroval tri device, ki so bile hčere Onita, enega od kraljevskega rodu neposredno iz aHamovih ledij. Te device so bile darovane zaradi svoje kreposti; niso se hotele bprikloniti, da bi častile lesene ali kamnite bogove, zato so jih na tem oltarju ubili in storjeno je bilo na egipčanski način.

12 In zgodilo se je, da so se me duhovniki lotili z nasiljem, da bi tudi mene lahko ubili, kakor so tiste device na tem oltarju; in da bi ta oltar lahko poznali, vas bom napotil k prikazu na začetku tega zapisa.

13 Narejen je bil v obliki posteljnjaka, kakršnega so imeli med Kaldejci, in stal je pred bogovi Elkena, Libna, Mahmakra, Koraša in tudi boga, ki je bil tak kakor faraon, kralj Egipta.

14 Da bi te bogove lahko razumeli, sem vam jih prikazal v podobah na začetku, takšno obliko podob pa Kaldejci imenujejo rahlínos, kar predstavlja hieroglife.

15 In ko so name dvignili roke, da bi me darovali in mi vzeli življenje, glej, sem povzdignil svoj glas h Gospodu, mojemu Bogu, in Gospod je aprisluhnil in slišal in navdal me je z videnjem Vsemogočnega in ob meni je stal angel iz njegove navzočnosti in mi nemudoma brazvezal vezi;

16 in njegov glas mi je spregovoril: Abraham, Abraham, glej, ime mi je aJehova in slišal sem te in sem prišel dol, da bi te rešil in da bi te odpeljal iz očetove hiše in od vseh tvojih sorodnikov v tujo bdeželo, ki je ne poznaš;

17 in to zato, ker so svoja srca odvrnili od mene, da bi častili Elkenovega boga in Libnovega boga in Mahmakrovega boga in Korašovega boga in boga faraona, kralja Egipta, zato sem prišel dol k njim in da bi pokončal njega, ki je dvignil roko zoper tebe, Abraham, sin moj, da bi ti vzel življenje.

18 Glej, vodil te bom s svojo roko in odpeljal te bom, da ti bom nadel svoje ime, in sicer aduhovništvo tvojega očeta, in moja moč bo nad teboj.

19 Kakor je bilo z Noetom, tako bo s teboj; toda preko tvojega delovanja bo moje aime poznano na zemlji za vekomaj, kajti jaz sem tvoj Bog.

20 Glej, Potifárjev hrib je bil v deželi aUr v Kaldeji. In Gospod je porušil oltar Elkena in bogov v deželi in jih povsem uničil in duhovnika udaril, da je umrl; in v Kaldeji je bilo veliko žalovanje in tudi na faraonovem dvoru; faraon pa pomeni kralj kraljevske krvi.

21 Torej, ta egiptovski kralj je bil potomec aHamovih ledij in je z rojstvom dobil krvno pravico bKánaancev.

22 Iz tega rodu so izšli vsi Egipčani in tako se je kri Kánaancev v deželi ohranila.

23 aEgiptovsko deželo je prva odkrila ženska, ki je bila Hamova hči in hči Egipte, kar v kaldejščini pomeni Egipt, kar pomeni, to, kar je prepovedano;

24 ko je ta ženska deželo odkrila, je bila ta pod vodo, ki je kasneje v njej naselila svoje sinove; in tako je iz Hama nastalo pleme, ki je v deželi ohranilo prekletstvo.

25 Torej, prvo vlado Egipta je postavil faraon, najstarejši sin Egipte, Hamove hčere, in bila je na način Hamovega vladanja, ki je bilo patriarhalno.

26 Ker je bil faraon pravičen mož, je ustanovil svoje kraljestvo in ljudstvu sodil modro in pravično vse svoje dni, pri čemer si je iskreno prizadeval posnemati tisti red, ki so ga uveljavili naši očetje v prvih rodovih v dneh prve patriarhalne vladavine, in sicer med vladavino Adama in tudi Noeta, njegovega očeta, ki ga je blagoslovil z ablagoslovi zemlje in z blagoslovi modrosti, preklel pa ga je, kar zadeva duhovništvo.

27 Torej, ker je bil faraon iz tiste linije, po kateri ni mogel imeti pravice do aduhovništva, navkljub temu, da so se ga faraoni odločili zahtevati od Noeta preko Hama, zato je mojega očeta njihovo malikovanje zapeljalo;

28 ampak po temle si bom prizadeval orisati kronologijo, ki poteka od mene nazaj do začetka stvarjenja, kajti v moje roke so prišli azapisi, ki jih imam do tega sedanjega časa.

29 Torej, ko je bil Elkenov duhovnik napaden, da je umrl, je prišlo do izpolnitve tistih stvari, o katerih mi je bilo povedano glede kaldejske dežele, da bo v deželi lakota.

30 Zatorej se je lakota razširila po vsej kaldejski deželi in moj oče je hudo trpel zaradi lakote in se je pokesal za zlo, ki ga je sklenil proti meni, da mi bo vzel aživljenje.

31 Toda zapise očetov, in sicer patriarhov, glede pravice do duhovništva, je Gospod, moj Bog, ohranil v mojih rokah; zatorej sem znanje o začetku stvarjenja in tudi o aplanetih in o zvezdah, kakor so bili razkriti očetom, ohranil do današnjega dne in prizadeval si bom, da bom nekaj tega zapisal v ta zapis v korist mojega potomstva, ki bo prišlo za menoj.