Sveti spisi
Abraham 2


2. poglavje

Abraham zapusti Ur in gre v Kánaan. — Jehova se mu prikaže v Haránu. — Njegovemu potomstvu so obljubljeni vsi evangelijski blagoslovi, preko njegovega potomstva pa vsem. — Gre v Kánaan in naprej v Egipt.

1 Sedaj je Gospod Bog napravil, da je lakota v deželi Ur postala huda, tako da je aHarán, moj brat, umrl; toda bTerah, moj oče, je še živel v deželi Ur Kaldejcev.

2 In zgodilo se je, da sem jaz, Abraham, vzel za ženo aSarájo, bNahór, moj brat, pa je za ženo vzel Milko, ki je bila Haránova hči.

3 Gospod mi je torej arekel: Abraham, pojdi iz svoje dežele in od svojega rodu in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal.

4 Zato sem zapustil deželo aUr Kaldejcev, da bi šel v kánaansko deželo; in s seboj sem vzel Lota, bratovega sina, in njegovo ženo in mojo ženo Sarájo; in tudi moj boče je prišel za mano v deželo, ki smo jo imenovali Harán.

5 In lakota je popustila; in moj oče je ostal v Haránu in prebival tam, ker je bilo v Haránu veliko čred; in moj oče se je spet vrnil k amalikovanju, zato je ostal v Haránu.

6 Toda jaz, Abraham, in aLot, sin mojega brata, sva molila h Gospodu in Gospod se mi je bprikazal in mi rekel: Vstani in vzemi Lota s seboj; kajti nameraval sem te vzeti iz Harána in te napraviti za pridigarja, da boš moje cime nesel v tujo ddeželo, ki jo bom dal tvojemu potomstvu za teboj v večno posest, ko bodo prisluhnili mojemu glasu.

7 Kajti jaz sem Gospod, tvoj Bog; prebivam v nebesih; zemlja je moj apodnožnik; svojo roko iztegnem čez morje in poslušno je mojemu glasu; veter in ogenj si napravim za bkočijo; goram porečem: Pojdite odtod, in glej, v trenutku jih nenadoma odnese vihar.

8 Ime mi je aJehova in od začetka bpoznam konec; zato bo moja roka nad teboj.

9 In iz tebe bom napravil velik narod in čezmerno te bom ablagoslovil in tvoje ime napravil veliko med vsemi narodi in v blagoslov boš svojemu potomstvu za teboj, da bodo v svojih rokah nosili to delovanje in bduhovništvo vsem narodom;

10 in blagoslovil jih bom preko tvojega imena; kajti toliko, kolikor jih ta aevangelij sprejme, se jih bo imenovalo s tvojim imenom in se jih štelo za tvoje bpotomstvo in bodo vstali in te blagoslavljali kot svojega cočeta.

11 In ablagoslavljal bom tiste, ki te blagoslavljajo, in preklel tiste, ki te prekolnejo; in v tebi (torej v tvojem duhovništvu) in v tvojem bpotomstvu (torej v tvojem duhovništvu), kajti obljubljam ti, da se bo ta cpravica v tebi nadaljevala, in v tvojem potomstvu za teboj (torej to pomeni dobesedno potomstvo oziroma potomstvo tvojega telesa) bodo blagoslovljene vse družine zemlje, in sicer z evangelijskimi blagoslovi, ki so blagoslovi odrešitve, in sicer večno življenje.

12 Torej, ko mi je Gospod prenehal govoriti in je umaknil svoj obraz od mene, sem si v srcu rekel: Tvoj služabnik te je iskreno aiskal; sedaj sem te našel;

13 poslal si svojega angela, da me je arešil Elkenovih bogov, in dobro bo, če bom prisluhnil tvojemu glasu, zato dovoli, da tvoj služabnik vstane in odide v miru.

14 Tako sem jaz, Abraham, odšel, kakor mi je Gospod rekel, in Lot z menoj; in jaz, Abraham, sem bil star advainšestdeset let, ko sem odšel iz Harána.

15 In s seboj sem vzel aSarájo, ki sem jo vzel za ženo, ko sem bil v bUru Kaldejcev, in Lota, sina mojega brata, in vse naše imetje, ki smo ga zbrali, in duše, ki smo jih cpridobili v Haránu, in šli dalje na poti v dkánaansko deželo in prebivali v šotorih, ko smo šli na pot.

16 Zato je bila večnost naše pokrivalo in naša askala in naša odrešitev, ko smo potovali iz Harána po poti v Jeršon, da bi prišli v kánaansko deželo.

17 Sedaj sem jaz, Abraham, v jeršonski deželi postavil aoltar in daroval Gospodu in molil, da bi bila blakota odvrnjena od hiše mojega očeta, da ne bi umrli.

18 In nato smo šli iz Jeršona skozi deželo v kraj Sihem; nahajal se je na moréjskih planjavah in že smo prišli v meje dežele aKánaancev in tam na moréjskih planjavah sem daroval bžrtev in pobožno klical h Gospodu, ker smo že prišli v deželo tega malikovalskega naroda.

19 In Gospod se mi je prikazal v odgovor na moje molitve in mi rekel: Tvojemu potomstvu bom dal to adeželo.

20 In jaz, Abraham, sem vstal z mesta oltarja, ki sem ga postavil Gospodu, in se od tamkaj umaknil na goro na vzhodu aBetela in tam postavil svoj šotor, Betel na zahodu in bAj na vzhodu; in tam sem Gospodu postavil še en oltar in spet cklical Gospodovo ime.

21 In jaz, Abraham, sem potoval in šel še dalje proti jugu; in v deželi se je lakota še nadaljevala; in jaz, Abraham, sem se odločil oditi dol v Egipt, da bi tam bival, kajti lakota je postala zelo huda.

22 In zgodilo se je, ko sem prišel v bližino, da bi vstopil v Egipt, mi je Gospod rekel: Glej, aSarája, tvoja žena, je zelo lepa ženska na pogled;

23 zato se bo zgodilo, da bodo Egipčani, ko jo bodo videli, rekli: Njegova žena je; in te bodo ubili, njo pa bodo pustili živo; zato glej, da narediš takole:

24 Egipčanom naj reče, da je tvoja sestra in ostal boš živ.

25 In zgodilo se je, da sem jaz, Abraham, Saráji, svoji ženi, povedal vse, kar mi je rekel Gospod: Zato jim reci, te prosim, da si moja sestra, da bo z mano dobro za tvoje dobro in bom zaradi tebe ostal živ.