Moroni 7
  Footnotes
  Theme

  7. poglavje

  Dano je povabilo, da stopimo v Gospodov počitek. — Molite z resničnim namenom. — Kristusov Duh ljudem omogoča, da prepoznavajo dobro od hudega. — Satan prepričuje ljudi, naj zanikajo Kristusa in delajo húdo. — Preroki jasno pokažejo na Kristusov prihod. — Po veri se dogajajo čudeži in delujejo angeli. — Ljudje naj upajo na večno življenje in se oklenejo dobrotljivosti. Med letoma 401 in 421 po Kr.

  1 In sedaj jaz, Moroni, zapišem nekaj besed mojega očeta Mormona, ki jih je govoril glede avere, upanja in dobrotljivosti; kajti tako je govoril ljudem, ko jih je učil v shodnici, ki so jo zgradili za kraj čaščenja.

  2 In sedaj jaz, Mormon, govorim vam, moji ljubljeni bratje; in po milostljivosti Boga Očeta in našega Gospoda Jezusa Kristusa in njegovi sveti volji, zaradi daru, s katerim ame je poklical, mi je dovoljeno, da vam tokrat spregovorim.

  3 Zatorej bi želel spregovoriti vam, ki ste v cerkvi, ki ste miroljubni Kristusovi privrženci in ki ste doslej prejeli zadostno upanje, s katerim lahko stopite v Gospodov apočitek, odslej do takrat, ko boste z njim počivali v nebesih.

  4 In sedaj, bratje moji, tako vas presodim, ker miroljubno ahodite s človeškimi otroki.

  5 Kajti pomnim Božjo besedo, ki pravi, po njihovih delih jih boste apoznali; kajti če so njihova dela dobra, potem so dobri tudi oni.

  6 Kajti glejte, Bog je rekel, da človek, ki je ahudoben, ne more delati tega, kar je dobro; kajti če ponudi dar oziroma bmoli k Bogu, razen če to stori z resničnim namenom, mu nič ne koristi.

  7 Kajti glejte, ne šteje se mu za pravičnost.

  8 Kajti glejte, če človek, ki je ahudoben, podari dar, to stori z bnegodovanjem; zatorej se mu šteje enako, kakor če bi si dar zadržal; zatorej se ga pred Bogom šteje za hudobnega.

  9 In prav tako se bo človeku prištevalo za húdo, če bo molil in ne z aresničnim namenom v srcu; da, in nič mu ne koristi, kajti Bog takšnih ne sprejme.

  10 Zatorej človek, ki je hudoben, ne more delati tega, kar je dobro; niti ne bo dal dobrega daru.

  11 Kajti glejte, grenak astudenec ne more dajati dobre vode; niti ne more dober studenec dajati grenke vode; zatorej človek, ki je hudičev služabnik, ne more hoditi za Kristusom; in če bhodi za Kristusom, ne more biti hudičev služabnik.

  12 Zatorej vse, kar je adobro, prihaja od Boga; in to, kar je bhúdo, prihaja od hudiča; kajti hudič je sovražnik Bogu in se nenehno bojuje z njim in vabi in zvablja, da bi cgrešili in da bi nenehno delali to, kar je húdo.

  13 Toda glejte, to, kar je od Boga, vabi in zvablja, da nenehno delamo dobro; zatorej je vse, kar vabi in azvablja, da delamo dobro in da ljubimo Boga in da mu služimo, bnavdihnjeno od Boga.

  14 Zatorej pazite, moji ljubljeni bratje, da ne boste tega, kar je ahúdo, presodili, da je od Boga, oziroma tistega, kar je dobro in od Boga, da je od hudiča.

  15 Kajti glejte, bratje moji, dano vam je, da apresojate, da lahko prepoznavate dobro od hudega; in kako presojati je tako jasno, da to lahko veste s popolnim spoznanjem, kakor se dnevna svetloba razlikuje od temne noči.

  16 Kajti glejte, aKristusov Duh je dan vsakomur, da lahko bprepoznava dobro od hudega; zatorej vam pokažem, kako presoditi; kajti vse, kar vabi, da delamo dobro, in prepričuje, naj verjamemo v Kristusa, je poslano s Kristusovo močjo in darom; zatorej lahko s popolnim spoznanjem veste, da je od Boga.

  17 Toda vse, kar ljudi prepričuje, da delajo ahúdo in ne verjamejo v Kristusa in ga zanikajo in ne služijo Bogu, takrat lahko s popolnim spoznanjem veste, da je to od hudiča; kajti tako dela hudič, kajti ljudi ne prepričuje, naj delajo dobro, ne, niti enega; niti ne njegovi angeli; niti ne tisti, ki se mu podvržejo.

  18 In sedaj, bratje moji, ker vidim, da poznate luč, s katero lahko presojate, luč, ki je aKristusova luč, glejte, da ne presojate napak; kajti s to isto bsodbo, s katero sodite, se bo sodilo tudi vam.

  19 Zatorej vas rotim, bratje, da marljivo iščite v aKristusovi luči, da boste lahko prepoznavali dobro od hudega; in če se boste oprijeli vsega dobrega in tega ne obsojali, boste zagotovo bKristusov otrok.

  20 In sedaj, bratje moji, kako je mogoče, da se lahko oprimete vsega dobrega?

  21 In sedaj pridem do tiste vere, o kateri sem rekel, da bom govoril; in povedal vam bom, kako se lahko oprimite vsega dobrega.

  22 Kajti glejte, Bog ave vse, ker je iz večnosti v večnost, glejte, poslal je bangele, da služijo človeškim otrokom, da jim razodenejo glede Kristusovega prihoda; in v Kristusu mora priti vse dobro.

  23 In tudi Bog je prerokom po svojih ustih razglasil, da bo Kristus prišel.

  24 In glejte, raznolike so bile poti, po katerih je človeškim otrokom pokazal to, kar je bilo dobro; in vse, kar je dobro, prihaja od Kristusa; sicer bi ljudje apadli in nič dobrega se jim ne bi zgodilo.

  25 Zatorej so po delovanju aangelov in z vsako besedo, ki je prišla iz Božjih ust, ljudje začeli udejanjati vero v Kristusa; in tako so se po veri oprijeli vsega dobrega; in tako je bilo do Kristusovega prihoda.

  26 In potem ko je prišel, so bili ljudje prav tako odrešeni po veri v njegovo ime; in po veri postanejo Božji sinovi. In tako zagotovo kakor živí Kristus, je te besede govoril našim očetom, govoreč: aVse, kar boste Očeta prosili v mojem imenu, kar je dobro, v veri, verujoč, da boste prejeli, glejte, se vam bo zgodilo.

  27 Zatorej, moji ljubljeni bratje, mar ačudežev ni več, ker se je Kristus dvignil v nebesa in se je usedel na Božjo desnico, da je od Očeta bzahteval svoje pravice do milosti, ki jo ima do človeških otrok?

  28 Kajti izpolnil je namene postave in zahteva vse tiste, ki verujejo vanj; in tisti, ki vanj verujejo, se bodo aoklenili vsega dobrega; zatorej bzagovarja primer človeških otrok; in večno prebiva v nebesih.

  29 In ker je to storil, moji ljubljeni bratje, mar čudežev ni več? Glejte, povem vam, ne; niti niso angeli prenehali služiti človeškim otrokom.

  30 Kajti glejte, pokorni so mu, da služijo glede na besedo njegove zapovedi, da se pokažejo tistim, ki so močne vere in trdnega mišljenja v vseh oblikah pobožnosti.

  31 In služba njihovega delovanja je, da kličejo ljudi h kesanju in da izpolnjujejo in opravljajo delo Očetovih zavez, ki jih je sklenil s človeškimi otroki, da med človeškimi otroki pripravljajo pot, tako da razglašajo Kristusovo besedo izvoljenim Gospodovim posodam, da lahko pričujejo o njem.

  32 In s tem Gospod Bog pripravi pot, da bi preostanek ljudi lahko averoval v Kristusa, da bi imel Sveti Duh v njihovih srcih mesto glede na moč le-tega; in tako Oče udejanja zaveze, ki jih je sklenil s človeškimi otroki.

  33 In Kristus je rekel: aČe boste verovali vame, boste imeli moč, da naredite vse, kar je bpotrebno v meni.

  34 In rekel je: aPokesajte se, vsi vi konci zemlje, in pridite k meni in se krstite v mojem imenu in verujte vame, da boste lahko odrešeni!

  35 In sedaj, moji ljubljeni bratje, če je to tako, da je to, kar sem vam govoril, res, in Bog vam bo poslednji adan z bmočjo in veliko slavo pokazal, da je res, in če je res, mar dneva čudežev ni več?

  36 Oziroma so se mar angeli prenehali prikazovati človeškim otrokom? Oziroma je mar azadržal moč Svetega Duha pred njimi? Oziroma mar bo tako dolgo, dokler bo trajal čas oziroma bo stala zemlja oziroma bo potrebno enega samega človeka na obličju le-te odrešiti?

  37 Glejte, povem vam, ne; kajti ačudeži se dogajajo po veri; in po veri se prikažejo angeli in služijo ljudem; če zatorej tega ni več, gorje človeškim otrokom, kajti to je zaradi bnevere in vse je zaman.

  38 Kajti nihče ne more biti odrešen, glede na Kristusove besede, če ne bo veroval v njegovo ime; če zatorej tega ni več, potem tudi vere ni več; in strašno je človekovo stanje, kajti je, kakor da odkupitve ne bi bilo.

  39 Toda glejte, moji ljubljeni bratje, tako vam presodim, kajti sodim, da verujete v Kristusa zaradi svoje krotkosti; kajti če vanj ne verujete, potem niste apripravljeni, da bi bili prišteti med ljudstvo njegove cerkve.

  40 In spet, moji ljubljeni bratje, bi vam želel govoriti glede aupanja. Kako to, da lahko pridobite vero, če nimate upanja?

  41 In kaj je to, na kar boste aupali? Glejte, povem vam, da boste zaradi Kristusove odkupne daritve in moči njegovega vstajenja imeli bupanje, da boste vstali v cvečno življenje in to zaradi svoje vere vanj, glede na obljubo.

  42 Če ima zatorej človek avero, bmora imeti upanje; kajti brez vere ne more biti upanja.

  43 In spet, glejte, povem vam, da vere in upanja ne more imeti, če ni akrotak in v srcu ponižen.

  44 Če to ni tako, sta njegova avera in upanje zaman, kajti Bog drugega ne sprejme kakor krotkega in v srcu ponižnega; in če je človek krotak in v srcu ponižen in z močjo Svetega Duha bprizna, da Jezus je Kristus, mora biti dobrotljiv; kajti če ni dobrotljiv, ni nič; zatorej mora biti dobrotljiv.

  45 In adobrotljivost je potrpežljiva in je prijazna in bne zavida in se ne napihuje, ne išče svojega, se ne da zlahka razdražiti, ne misli hudega in se ne radosti krivičnosti, ampak se radosti resnice, vse prenaša, vse verjame, vse upa, vse prestane.

  46 Zatorej, moji ljubljeni bratje, če niste dobrotljivi, niste nič, kajti dobrotljivost nikoli ne mine. Zatorej se oklenite dobrotljivosti, ki je največja od vsega, kajti vse mora preminiti —

  47 adobrotljivost pa je čista Kristusova bljubezen in traja vekomaj; in kdor jo bo poslednji dan posedoval, bo zanj dobro.

  48 Zatorej, moji ljubljeni bratje, amolite k Očetu z vso srčno vnemo, da vas bo lahko navdala ta ljubezen, ki jo je podelil vsem pravim bprivržencem njegovega Sina, Jezusa Kristusa; da boste postali Božji sinovi; da bomo, ko se bo prikazal, ckakor je on; kajti videli ga bomo takšnega, kakršen je; da bomo lahko imeli to upanje; da bomo lahko dočiščeni, prav kakor je čist on. Amen.