Moroni 6
  Footnotes
  Theme

  6. poglavje

  Skesani se krstijo in sprejmejo jih medse. — Članom Cerkve, ki se pokesajo, je odpuščeno. — Sestanki so vodeni z močjo Svetega Duha. Med letoma 401 in 421 po Kr.

  1 In sedaj spregovorim glede akrsta. Glejte, starešine, duhovniki in učitelji so se krstili; in niso se krstili, če niso dokazali, da so bili tega bvredni.

  2 Niti niso h krstu pustili nikogar, če ni pristopil astrtega srca in skesanega duha in cerkvi pričeval, da se je resnično pokesal vseh svojih grehov.

  3 In nikogar niso sprejeli h krstu, če ni aprevzel Kristusovega imena in bil odločen, da mu bo služil do konca.

  4 In potem ko so bili sprejeti h krstu in je nanje delovala moč Svetega Duha in jih aočistila, so bili prišteti med ljudi v Kristusovi cerkvi; in njihova bimena so zapisali, da bi se jih spominjali in jih hranili z dobro Božjo besedo, da bi jih obdržali na pravi poti, da bi jih nenehno ohranjali cčuječe pri molitvi, dzanašajoč se zgolj na zasluge Kristusa, ki je bil epovzročitelj in dopolnitelj njihove vere.

  5 In acerkev se je bčesto sestajala, da so se cpostili in molili in da so drug z drugim govorili glede blaginje svojih duš.

  6 In često so se sestajali, da so vzeli kruh in vino v spomin na Gospoda Jezusa.

  7 In strogo so pazili, da med njimi ani bilo krivičnosti; in kogar so dobili, da je bil krivičen, in so ga btri priče iz cerkve obsodile pred cstarešinami in če se ni pokesal in dni priznal, so njegovo ime eizbrisali in ga niso prišteli med Kristusovo ljudstvo.

  8 Toda akolikor krat so se pokesali in si za odpuščanje prizadevali z resničnim namenom, jim je bilo bodpuščeno.

  9 In cerkev je njihove sestanke avodila glede na delovanje Duha in z močjo bSvetega Duha; kajti kakor jih je moč Svetega Duha vodila bodisi k pridiganju oziroma k opominjanju oziroma k molitvi oziroma k ponižnim prošnjam oziroma k petju, celo tako je bilo storjeno.