Mormon 8
  Footnotes
  Theme

  8. poglavje

  Lamanci iščejo in pobijajo Nefijce. — Mormonova knjiga bo prišla na dan z Božjo močjo. — Gorje je izrečeno nad tistimi, ki pihajo od srda in se bojujejo zoper Gospodovo delo. — Nefijski zapis bo prišel na dan v dnevu hudobije, izprijenosti in odpada. Med letoma 400 in 421 po Kr.

  1 Glejte, jaz, aMoroni, končujem bzapis svojega očeta, Mormona. Glejte, le malo tega imam še zapisati, to, kar mi je zapovedal oče.

  2 In sedaj se je zgodilo, da so po aveliki in strašni bitki pri Kumori, glejte, bLamanci lovili Nefijce, ki so pobegnili v deželo na jugu, dokler niso vseh pokončali.

  3 In tudi mojega očeta so ubili in ostajam čisto asam, da zapišem žalostno zgodbo o propadu mojega ljudstva. Toda glejte, njih ni več in jaz izpolnjujem očetovo zapoved. In tega, ali me bodo ubili, ne vem.

  4 Zato bom pisal in zapise skril v zemljo; in kam grem, ni pomembno.

  5 Glejte, moj oče je napravil ata zapis in zapisal je namen le-tega. In glejte, tudi sam bi ga zapisal, če bi na bploščah imel prostor, pa ga nimam; in nimam rude, kajti sam sem. Moj oče je bil ubit v bitki in vsi moji sorodniki in nimam prijateljev, niti nimam kam; in tega, kako dolgo bo Gospod dopustil, da bom lahko živel, ne vem.

  6 Glejte, aštiristo let je minilo od prihoda našega Gospoda in Odrešenika.

  7 In glejte, Lamanci so lovili moje ljudi, Nefijce, od mesta do mesta in iz kraja v kraj, in jih polovili, in sicer dokler jih ni bilo več; in velik je bil njihov apadec; da, velik in neverjeten je propad mojega ljudstva, Nefijcev.

  8 In glejte, Gospodova roka je tista, ki je to storila. In glejte tudi, Lamanci se avojskujejo drug z drugim; in vse obličje te dežele je nenehen krog pobijanja in prelivanja krvi; in nihče ne pozna konca vojne.

  9 In sedaj, glejte, glede njih ne rečem ničesar več, kajti ni jih, razen Lamancev in aroparjev, ki obstajajo na obličju dežele.

  10 In ni jih, ki poznajo pravega Boga, razen Jezusovi aučenci, ki so ostali v deželi, dokler človeška hudobija ni bila tako velika, da jim Gospod ni dopustil bostati z ljudmi; in kje so na obličju dežele, ne ve nihče.

  11 Toda glejte, moj aoče in jaz sva jih videla in služili so nama.

  12 In kdor bo prejel ta zapis in ga ne bo obsodil zaradi nepopolnosti, ki so v njem, ta bo spoznal avečje stvari kot te. Glejte, sem Moroni; in če bi bilo mogoče, bi vam razkril vse.

  13 Glejte, preneham govoriti glede tega ljudstva. Sem Mormonov sin in moj oče je Nefijev apotomec.

  14 In jaz sem tisti, ki bo ta zapis askril za Gospoda; plošče le-tega so brez vrednosti zaradi Gospodove zapovedi. Kajti resnično je rekel, da jih nihče ne bo imel, da bi se z njimi bokoristil; toda zapis le-teh je velike vrednosti; in kdor ga bo razkril, tega bo Gospod blagoslovil.

  15 Kajti nihče ne more imeti moči, da bi ga razkril, če mu ta ni dana od Boga; kajti Bog želi, da bo storjeno z aočesom, zazrtim v njegovo slavo oziroma blaginjo starodavnih in davno razkropljenega Gospodovega ljudstva zaveze.

  16 In blagoslovljen naj bo, aki bo to razkril; kajti iz teme bo bprinešeno na svetlo glede na Božjo besedo; da, prinešeno bo iz zemlje in zasijalo bo iz teme in ljudje bodo za to vedeli; in zgodilo se bo z Božjo močjo.

  17 In če bodo anapake, bodo napake človeka. Toda glejte, mi ne vemo za napake, vendar Bog vse ve; zato naj se ta, ki bobsoja, zave, sicer bo v nevarnosti peklenskega ognja.

  18 In ta, ki pravi: Pokaži mi ali pa boš udarjen — naj se pazi, da ne bo zapovedoval tega, kar je Gospod prepovedal.

  19 Kajti glejte, temu, ki naglo asodi, se bo spet naglo sodilo; kajti njegovo plačilo bo po njegovih delih; zato bo Gospod spet udaril njega, ki udari.

  20 Glejte, kaj pravijo sveti spisi — človek naj ne udari, niti naj ne sodi; kajti sodba je moja, govori Gospod, in moje je tudi maščevanje in jaz bom povrnil.

  21 In ta, ki bo pihal od srda in se bojeval zoper Gospodovo delo in zoper Gospodovo ljudstvo zaveze, ki so Izraelova hiša, in bo rekel: Uničili bomo Gospodovo delo in Gospod se ne bo spomnil svoje zaveze, ki jo je sklenil z Izraelovo hišo — ta je v nevarnosti, da bo posekan in vržen v ogenj;

  22 kajti večni Gospodovi anameni se bodo odvijali, dokler se ne bodo izpolnile vse njegove obljube.

  23 Raziskujte aIzaijeve prerokbe. Glejte, ne morem jih zapisati. Da, glejte, povem vam, da bodo tisti sveti, ki so odšli pred menoj, ki so posedovali to deželo, bklicali, da, in sicer iz prahu bodo klicali h Gospodu; in kakor živí Gospod, se bo spomnil zaveze, ki jo je sklenil z njimi.

  24 In pozna njihove amolitve, da so bile za dobro njihovih bratov. In pozna njihovo vero, kajti v njegovem imenu so lahko premikali bgore in v njegovem imenu so lahko napravili, da se je tresla zemlja, in z močjo njegove besede so napravili, da so se cječe zrušile na zemljo, da, celo strahovita ognjena peč jih ni mogla poškodovati, niti divje živali, niti strupenjače, zaradi moči njegove besede.

  25 In glejte, njihove amolitve so bile prav tako za dobro njega, ki mu bo Gospod dopustil, da bo te stvari prinesel na dan.

  26 In nikomur ni potrebno reči, da ne bodo prišle, kajti zagotovo bodo prišle, kajti to je govoril Gospod; kajti aiz zemlje bodo prišle po Gospodovi roki in nihče je ne more zadržati; in zgodilo se bo tisti dan, ko bodo rekli, da bčudežev ni več; in prišlo bo, prav kakor če bi človek govoril cod mrtvih.

  27 In zgodilo se bo tisti dan, ko bo akri svetih klicala h Gospodu zaradi btajnih zvez in del teme.

  28 Da, zgodilo se bo tisti dan, ko bodo zanikali Božjo moč in bodo acerkve onečaščene in bodo vzvišeni v ponosu svojega srca; da, in sicer tisti dan, ko se bodo voditelji cerkva in učitelji povzdigovali v ponosu svojega srca, in sicer da bodo zavidali tem, ki pripadajo njihovi cerkvi.

  29 Da, zgodilo se bo tisti dan, ko abodo slišali za požare in divje viharje in dimne bmeglice v tujih deželah;

  30 in prav tako se bo slišalo o avojnah, govoricah o vojnah in potresih na različnih krajih.

  31 Da, zgodilo se bo tisti dan, ko bo na obličju zemlje velika omadeževanost; umori bodo in ropanje in laganje in zavajanje in vlačugarstvo in vsakovrstne gnusobe; ko jih bo veliko, ki bodo rekli: Napravi to, napravi ono in ani pomembno, kajti Gospod bo poslednji dan takšne bpodprl. Toda gorje takim, kajti v cbreznu bridkosti so in v sponah krivičnosti.

  32 Da, zgodilo se bo tisti dan, ko bodo cerkve, ki bodo zgrajene, rekle: Pridite k meni in za vaš denar vam bodo grehi odpuščeni.

  33 O hudobno in pokvarjeno in trdovratno ljudstvo, zakaj ste si gradili cerkve, da bi se aokoristili? Zakaj ste bspremenili sveto Božjo besedo, da bi svoji duši priklicali cprekletstvo? Glejte, obrnite se na Božja razodetja, kajti glejte, tistega dne pride čas, ko se mora vse to izpolniti.

  34 Glejte, Gospod mi je pokazal velike in čudovite stvari glede tega, kar mora kmalu priti tistega dne, ko bo to prišlo med vas.

  35 Glejte, govorim vam, kot da bi bili navzoči in vendarle niste. Toda glejte, Jezus Kristus vas mi je pokazal in poznam vaša dejanja.

  36 In vem, da ahodite v ponosu svojega srca; in ni jih, kakor le nekaj, ki se ne bpovzdigujejo v ponosu svojega srca, da bi nosili czelo izvrstna oblačila, da bi zavidali in da bi delali zdrahe in bili zlonamerni in preganjali druge in delali vsakovrstne krivičnosti; in vaše cerkve, da, prav vsaka, so postale omadeževane zaradi ponosa vašega srca.

  37 Kajti glejte, raje imate adenar in svoje imetje in svoja izvrstna oblačila in okraševanje svojih cerkva, kakor imate radi revnega in pomoči potrebnega, bolnega in prizadetega.

  38 O vi omadeževani, vi hinavci, vi učitelji, ki se prodajate za to, kar bo razjedeno, zakaj ste omadeževali sveto Božjo cerkev? Zakaj vas je asram prevzeti Kristusovo ime? Zakaj ne verjamete, da so vrednote neskončne sreče večje kakor bbeda, ki nikoli ne umre — zaradi chvale sveta?

  39 Zakaj se krasite s tem, kar nima življenja, in vendarle dopuščate, da lačni in pomoči potrebni in goli in bolni in prizadeti hodijo mimo vas in jih ne opazite?

  40 Da, zakaj razvijate atajne gnusobe, da bi se okoristili, in povzročate, da vdove žalujejo pred Gospodom in da tudi sirote žalujejo pred Gospodom in da kri njihovih očetov in njihovih mož prav tako vpije iz zemlje h Gospodu po maščevanju nad vašo glavo?

  41 Glejte, meč maščevanja visi nad vami; in kmalu pride čas, ko bo kri svetih amaščeval nad vami, kajti ne bo več prenašal njihovih klicev.