Eter 1
  Footnotes
  Theme

  Etrova knjiga

  Jeredovski zapis, vzet s štiriindvajsetih plošč, ki so jih v dneh kralja Mozija našli Limhijevi ljudje.

  1. poglavje

  Moroni okrajša Etrove zapise. — Prikazan je Etrov rodovnik. — Pri babilonskem stolpu jeredovski jezik ni zmešan. — Gospod obljubi, da jih bo vodil v izvoljeno deželo in iz njih napravil velik narod.

  1 In sedaj, jaz, aMoroni, nadaljujem s poročanjem o tistih starodavnih prebivalcih, ki jih je Gospodova broka pokončala na obličju te severne dežele.

  2 In svoje poročilo jemljem s aštiriindvajsetih plošč, ki so jih našli Limhijevi ljudje, katero se imenuje Etrova knjiga.

  3 In ker predpostavljam, da prvi del tega zapisa, ki govori glede stvarjenja sveta in tudi o Adamu, in poročilo od takrat prav do velikega astolpa in vse, kar se je zgodilo med človeškimi otroki do tistega časa, Judje imajo —

  4 zato ne zapisujem tistega, kar se je zgodilo od aAdamovih dni do tistega časa; ampak je to na ploščah; in kdor jih bo našel, ta bo imel moč, da bo dobil celotno poročilo.

  5 Toda glejte, ne podajam celotnega poročila, ampak podajam le del poročila, od stolpa vse do takrat, ko so bili pokončani.

  6 In takole podajam poročilo. Ta, ki je ta zapis zapisal, je bil aEter in bil je Koriantorjev potomec.

  7 Koriantor je bil Moronov sin.

  8 In Moron je bil Etemov sin.

  9 In Etem je bil Ahahov sin.

  10 In Ahah je bil Setov sin.

  11 In Set je bil Šiblonov sin.

  12 In Šiblon je bil Komov sin.

  13 In Kom je bil Koriantumov sin.

  14 In Koriantum je bil Amnigadajev sin.

  15 In Amnigada je bil Aronov sin.

  16 In Aron je bil potomec Heta, ki je bil Heartomov sin.

  17 In Heartom je bil Libov sin.

  18 In Lib je bil Kišev sin.

  19 In Kiš je bil Koromov sin.

  20 In Korom je bil Levijev sin.

  21 In Levi je bil Kimov sin.

  22 In Kim je bil Moriantonov sin.

  23 In Morianton je bil Riplakišev potomec.

  24 In Riplakiš je bil Šezov sin.

  25 In Šez je bil Hetov sin.

  26 In Het je bil Komov sin.

  27 In Kom je bil Koriantumov sin.

  28 In Koriantum je bil Emerjev sin.

  29 In Emer je bil Omerjev sin.

  30 In Omer je bil Šuletov sin.

  31 In Šule je bil Kibov sin.

  32 In Kib je bil sin Oríjaja, ki je bil sin Jereda;

  33 aJereda, ki je s svojim bratom in njunima družinama, z nekaterimi drugimi in njihovimi družinami prišel od velikega stolpa v času, ko je Gospod bzmešal jezik ljudi in v srdu zaprisegel, da bodo razkropljeni po vsem cobličju zemlje; in glede na Gospodovo besedo je bilo ljudstvo razkropljeno.

  34 In ker je bil aJeredov brat velik in mogočen mož in človek, ki je bil močno priljubljen pri Gospodu, mu je Jered, njegov brat, rekel: Kliči h Gospodu, da nas ne bo zmedel, da ne bi mogli razumeti naših besed.

  35 In zgodilo se je, da je Jeredov brat klical h Gospodu in Gospod se je Jereda usmilil; zato ni zmešal Jeredovega jezika; in Jered in njegov brat nista bila zmedena.

  36 Potem je Jered svojemu bratu rekel: Kliči spet h Gospodu in morda bo, da bo odvrnil svojo jezo od tistih, ki so najini prijatelji, da ne bo zmešal njihovega jezika.

  37 In zgodilo se je, da je Jeredov brat klical h Gospodu in Gospod se je usmilil njunih prijateljev in tudi njihovih družin, da niso bili zmedeni.

  38 In zgodilo se je, da je Jered spet spregovoril svojemu bratu, rekoč: Pojdi in vprašaj Gospoda, ali nas bo pregnal iz dežele, in če nas bo pregnal iz dežele, kliči k njemu, kam naj gremo. In kdo ve, če nas Gospod ne bo peljal v deželo, ki je aizvoljena na vsej zemlji? In če bo tako, bodimo zvesti Gospodu, da jo bomo prejeli v dediščino.

  39 In zgodilo se je, da je Jeredov brat klical h Gospodu glede na to, kar so govorila Jeredova usta.

  40 In zgodilo se je, da je Gospod slišal Jeredovega brata in se ga je usmilil in mu rekel:

  41 Pojdi in zberi svojo drobnico, tako samce kot samice vsake vrste; in tudi semena zemlje vsake vrste; in svoje adružine; in tudi Jereda, svojega brata, in njegovo družino; in tudi svoje bprijatelje in njihove družine in Jeredove prijatelje in njihove družine.

  42 In ko boš to storil, apojdi na čelu pred njimi v dolino, ki je na severu. In tam te bom pričakal in bpred teboj bom šel v deželo, ki je cizvoljena nad vsemi deželami na zemlji.

  43 In tam bom blagoslovil tebe in tvoje potomstvo in od tvojega potomstva in od potomstva tvojega brata in teh, ki bodo šli s teboj, si bom vzdignil velik narod. In na vsem obličju zemlje ne bo večjega, kot bo narod, ki si ga bom vzdignil iz tvojega potomstva. In tako ti bom storil, ker si ves ta čas klical k meni.