Mormonove besede 1
  Footnotes
  Theme

  Mormonove besede

  1. poglavje

  Mormon okrajša velike Nefijeve plošče. — Male plošče priloži k ostalim ploščam. — Kralj Benjamin vzpostavi mir v deželi. Okrog leta 385 po Kr.

  1 In sedaj sem jaz, aMormon, na tem, da zapis, ki sem ga delal, izročim v roke sinu Moroniju, glejte, bil sem priča skoraj celotnemu propadu mojega ljudstva, Nefijcev.

  2 In je aveliko sto let po Kristusovem prihodu, ko te zapise izročam v sinove roke; in zdi se mi, da bo priča popolnemu propadu mojega ljudstva. Toda Bog naj mu dovoli, da jih bo preživel, da bo zapisal nekoliko glede njih in nekoliko glede Kristusa, da jim bo nekega dne morda bkoristilo.

  3 In sedaj spregovorim nekoliko glede tega, kar sem zapisal; kajti potem ko sem aokrajšal bNefijeve plošče do vladavine kralja Benjamina, tega, o katerem je govoril Amaleki, sem raziskoval czapise, ki so mi jih izročili v roke, in našel sem te plošče, ki vsebujejo to kratko poročilo prerokov, od Jakoba do vladavine tega kralja dBenjamina, in tudi veliko Nefijevih besed.

  4 In to, kar je na teh ploščah, mi je apovšeči zaradi prerokb o Kristusovem prihodu; in moji očetje vedo, da se je veliko tega izpolnilo; da, in tudi jaz vem, da se je, kar se je prerokovalo glede nas do današnjega dne, izpolnilo, in kar gre preko tega dne, se mora zagotovo zgoditi —

  5 zatorej sem até izbral, da bom na njih končal svoj zapis, preostanek mojega zapisa, ki ga bom vzel z bNefijevih plošč; in ne morem zapisati niti cstotega dela o mojem ljudstvu.

  6 Toda glejte, vzel bom te plošče, ki vsebujejo ta prerokovanja in razodetja, in jih priložil k preostanku mojega zapisa, kajti veliko mi je do njih; in vem, da bo veliko do njih mojim bratom.

  7 In to delam z amodrim namenom; kajti tako mi nekaj šepeče glede na delovanje Gospodovega Duha, ki je v meni. In sedaj, vsega ne vem, toda Gospod bve vse, kar bo prišlo; zatorej deluje v meni, da delam glede na njegovo voljo.

  8 In moja amolitev k Bogu je glede mojih bratov, da bodo ponovno spoznali Boga, da, izvedeli za Kristusovo odkupitev, da bodo ponovno bočarljivo ljudstvo.

  9 In sedaj jaz, Mormon, končujem svoj zapis, ki ga povzemam z Nefijevih plošč; in delam ga glede na znanje in razumevanje, ki mi ju je dal Bog.

  10 Zatorej se je zgodilo, da je Amaleki te plošče, potem ko jih je aizročil v roke kralju Benjaminu, vzel in jih priložil k bdrugim ploščam, ki so vsebovale zapise, ki so si jih ckralji izročali iz roda v rod do dni kralja Benjamina.

  11 In od kralja Benjamina so se izročale iz roda v rod, dokler niso padle v amoje roke. In jaz, Mormon, molim k Bogu, da bi se odslej ohranile. In vem, da se bodo ohranile; kajti nanje so zapisane velike stvari, iz katerih se bo mojemu ljudstvu in njihovim bratom na veliki in poslednji dan bsodilo glede na Božjo besedo, ki je zapisana.

  12 In sedaj, glede tega kralja Benjamina — imel je nekoliko prepirov med svojim lastnim ljudstvom.

  13 In zgodilo se je tudi, da so lamanske čete prišle iz anefijske dežele, da bi se bojevale zoper njegovo ljudstvo. Toda glejte, kralj Benjamin je zbral svoje čete in se jim zoperstavil; in z Labanovim bmečem se je boril z močjo svoje lastne roke.

  14 In v Gospodovi moči so se borili zoper sovražnika, dokler niso pobili veliko tisoč Lamancev. In zgodilo se je, da so se borili zoper Lamance, dokler jih niso pregnali iz vseh dežel svoje dediščine.

  15 In zgodilo se je, potem ko so se pojavili lažni aKristusi in so jim zaprli usta in jih kaznovali glede na njihove zločine;

  16 in potem ko so se pojavili lažni preroki in lažni pridigarji in učitelji med ljudstvom, in vsi ti so bili kaznovani glede na svoje zločine; in potem ko je bilo veliko prepirov in veliko odpadništva k Lamancem, glejte, se je zgodilo, da je kralj Benjamin s pomočjo svetih aprerokov, ki so bili med njegovim ljudstvom —

  17 kajti glejte, kralj Benjamin je bil asvet mož in svojemu ljudstvu je vladal pravično; in v deželi je bilo veliko svetih mož in Božjo besedo so govorili z bmočjo in s polnomočjem; in zaradi trdovratnosti ljudstva so uporabljali veliko costrine —

  18 zatorej je s pomočjo teh, kralj Benjamin, ko je delal z vso močjo svojega telesa in sposobnostjo vse svoje duše, in tudi preroki, ponovno vzpostavil mir v deželi.