Nauk in zaveze 27
  Footnotes
  Theme

  27. razdelek

  Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Harmonyju v Pensilvaniji avgusta 1830. Joseph se je v pripravah za bogoslužje, pri katerem bo blagoslovljen zakrament kruha in vina, odpravil priskrbet vino. Do njega je prišel nebeški glasnik in prejel je naslednje razodetje, del katerega je bil zapisan tistikrat, preostanek pa v prihajajočem septembru. Sedaj se pri zakramentnem bogoslužju v Cerkvi namesto vina uporablja voda.

  1–4 Podana so znamenja, ki se uporabljajo, ko se vzame zakrament. 5–14 Kristus in njegovi služabniki vseh razdobij naj vzamejo zakrament. 15–18 Nadenite si celotni Božji oklep.

  1 Poslušajte glas Jezusa Kristusa, svojega Gospoda, svojega Boga in svojega Odkupitelja, čigar beseda je aživa in močna.

  2 Kajti glejte, povem vam, da ni pomembno, kaj pijete ali kaj jeste, ko vzamete azakrament, če je tako, da to delate z očesom, zazrtim v mojo bslavo — pred Očetom spominjajoč se mojega telesa, ki je bilo dano za vas, in moje ckrvi, ki je bila prelita za dodpuščanje vaših grehov.

  3 Zatorej vam zapovedujem, da pri svojih sovražnikih ne kupujte ne vina ne močne pijače;

  4 zatorej ne pijte nobenega, razen če boste sami naredili novega, da, v tem kraljestvu mojega Očeta, ki bo zgrajeno na zemlji.

  5 Glejte, to je v meni modrost; zatorej se ne čudite, kajti pride ura, ko bom z vami na zemlji apil od sadu trte in z bMoronijem, katerega sem vam poslal, da vam je razodel Mormonovo knjigo, ki vsebuje polnost mojega večnega evangelija, kateremu sem poveril ključe zapisa o Efrajimovi cpalici;

  6 in tudi z aEliasom, kateremu sem poveril ključe za izvedbo obnove vsega, o čemer so govorila usta vseh svetih prerokov, odkar se je začel svet, glede poslednjih dni;

  7 in tudi z Janezom, sinom Zaharija, in sicer Zaharija, ki se mu je prikazal a(Elias) in mu obljubil, da bo imel sina in da se bo imenoval bJanez in da ga bo navdal Eliasov duh;

  8 in sicer Janez, ki sem ga poslal k vama, moja služabnika, Joseph Smith ml. in Oliver Cowdery, da vaju je posvetil v prvo aduhovništvo, ki sta ga prejela, da sta bila lahko poklicana in bposvečena prav kakor cAron;

  9 in tudi z aElijem, kateremu sem poveril ključe moči, da se srca očetov bobrnejo k otrokom in srca otrok k očetom, da ne bo vsa zemlja udarjena s prekletstvom;

  10 in tudi z Jožefom in Jakobom in Izakom in Abrahamom, vašimi očeti, po katerih aobljube ostajajo;

  11 in tudi z Mihaelom oziroma aAdamom, očetom vseh, princem vseh, s staroletnim;

  12 in s Petrom in Jakobom in Janezom, ki sem vam jih poslal, po katerih sem vas aposvetil in vas potrdil za bapostole in za posebne cpriče mojega imena in da nosite ključe svojega delovanja in o istih stvareh, ki sem jim jih razodel;

  13 katerim sem apoveril bključe svojega kraljestva in cevangelijskega drazdobja za eposlednje čase; in za fpolnost časov, v katerem bom v genem zbral vse stvari, tako tiste, ki so v nebesih, kakor tiste, ki so na zemlji;

  14 in tudi z vsemi tistimi, katere mi je Oče adal iz sveta.

  15 Zatorej povzdignite svoje srce in se radostite in si opašite ledja in si nadenite moj celotni aoklep, da se boste lahko zoperstavili zlemu dnevu, ko boste naredili vse, da boste lahko bvzdržali.

  16 Zato stojte, z ledji aopasanimi z bresnico, z cnaprsnikom dpravičnosti in z nogami, obutimi v priprave evangelija emiru, glede katerega sem vam poslal svoje fangele, da vam ga bodo poverili;

  17 vzemite ščit vere, s katerim boste lahko pogasili vse aognjene puščice hudobnih;

  18 in vzemite čelado odrešitve in meč mojega Duha, katerega bom razlil na vas, in mojo besedo, katero vam bom razodel, in je dogovorjeno, kar se tiče vsega, kar koli me prosite, in bodite zvesti, dokler ne pridem, in boste avzeti, da boste btudi vi tam, kjer sem jaz. Amen.