заглавна страница
  Footnotes

  Учение
  и
  Завети

  на Църквата на Исус Христос
  на светиите от последните дни

  съдържащи откровения, дадени на
  Джозеф Смит, Пророка,
  с някои допълнения от неговите приемници
  в Президентството на Църквата

  Публикувана от
  Църквата на Исус Христос
  на светиите от последните дни

  Солт Лейк Сити, Юта, САЩ, 2003