Писания
заглавна страница


Учение
и
Завети

на Църквата на Исус Христос
на светиите от последните дни

съдържащи откровения, дадени на
Джозеф Смит, Пророка,
с някои допълнения от неговите приемници
в Президентството на Църквата

Публикувана от
Църквата на Исус Христос
на светиите от последните дни

Солт Лейк Сити, Юта, САЩ, 2003