Писания
Учение и завети 89


Раздел 89

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 27 февруари 1833 г. Като следствие от това, че в началото братята употребяват тютюн на събранията си, Пророкът е подтикнат да обмисли въпроса и в последствие запитва Господ по него. В резултат се дава това откровение, известно като Словото на мъдростта.

1–9, Употребата на вино, спиртни напитки, тютюн и горещи напитки е забранена; 10–17, Растенията, плодовете, месото и зърнените храни са постановени за употреба от човека и животните; 18–21, Подчинението на закона на Евангелието, включващ и Словото на мъдростта, носи материални и духовни благословии.

1 Слово на мъдрост, за ползата на съвета на висшите свещеници, събрани в Къртлънд, и на църквата, а също и на светиите в Сион,

2 поздравени да са; не чрез заповед или принуждение, а чрез откровение и чрез словото на мъдрост, показващо реда и волята Божии за телесното спасение на всички светии през последните дни,

3 дадено за правило, с обещание, пригодено към възможностите на слабите и на най-слабите от всички светии, които са или могат да бъдат наречени светии.

4 Ето, наистина, тъй ви казва Господ: Като следствие на злини и замисли, които съществуват и ще съществуват в сърцата на заговорничещи човеци през последните дни, Аз ви предупреждавам и предизвестявам, като ви давам чрез откровение това слово на мъдрост,

5 че доколкото някой човек сред вас пие вино или силни напитки, ето, това не е добро и не е уместно в очите на вашия Отец, освен когато се събирате заедно, за да Му принасяте причастията си.

6 И ето, това трябва да бъде вино, да, чисто вино от гроздето на лозата, ваше собствено производство.

7 И отново, силните напитки не са за стомаха, а за почистване на телата ви.

8 И отново, тютюнът не е нито за тялото, нито за стомаха и не е добър за човека, а е билка за натъртвания и всякакъв болен добитък, която трябва да се използва с разум и умение.

9 И отново, горещите напитки не са за тялото, нито за стомаха.

10 И отново, истина ви казвам, Бог постанови всички здравословни билки за устройството, естеството и употребата от човека,

11 всяко растение в сезона му и всеки плод в сезона му, и всички те да бъдат употребявани благоразумно и с благодарност.

12 Да, Аз, Господ, съм постановил за употреба от човека с благодарност също и месото от животни и въздушни птици; при все това, те трябва да се употребяват умерено.

13 И за Мен е угодно те да не бъдат употребявани, освен по време на зима, или на студ, или на глад.

14 Всяко зърно е постановено за употреба от човека и животните, да бъде опората на живота не само за човека, но и за полските животни, и за небесните птици, и за всички диви животни, които бягат или пълзят по земята.

15 А тях Бог е създал за употреба от човека, но само по време на глад и изключителен недоимък.

16 Всяко зърно е добро за храна на човека; тъй както и плодът на лозата, тази, която дава плод, било на земята или над земята;

17 при все това: пшеница за човека, царевица за вола, овес за коня, ръж за птиците и за свинете, и за всички полски животни; ечемик за всички полезни животни и за леки напитки, също както и други зърнени храни.

18 И всички светии, които помнят да спазват и вършат тези неща, и ходят в подчинение на заповедите, ще получат здраве в пъпа си и мозък в костите си,

19 и ще намерят мъдрост и големи съкровища от познание, тъкмо скрити съкровища,

20 и ще тичат и няма да се уморяват; и ще ходят, и няма да отпадат.

21 И Аз, Господ, им давам обещание, че погубващият ангел ще ги отмине като чедата Израилеви и няма да ги убие. Амин.