Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 29


Tiết 29

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith trước sự hiện diện của sáu anh cả, tại Fayette, New York, tháng Chín năm 1830. Điều mặc khải này được ban ra vài ngày trước khi đại hội bắt đầu họp vào ngày 26 tháng Chín năm 1830.

1–8, Đấng Ky Tô quy tụ những người chọn lọc của Ngài; 9–11, Sự hiện đến của Ngài sẽ khởi đầu cho Thời Kỳ Ngàn Năm; 12–13, Mười Hai Vị Sứ Đồ sẽ phán xét tất cả dân Y Sơ Ra Ên; 14–21, Các điềm triệu, các tai họa và những sự tiêu điều sẽ đến trước Sự Tái Lâm; 22–28, Sự phục sinh cuối cùng và sự phán xét cuối cùng sẽ đến sau Thời Kỳ Ngàn Năm; 29–35, Tất cả mọi sự vật đều thuộc linh đối với Chúa; 36–39, Quỷ dữ và muôn quân của nó bị đuổi ra khỏi thiên thượng để cám dỗ loài người; 40–45, Sự Sa Ngã và Sự Chuộc Tội mang lại sự cứu rỗi; 46–50, Trẻ thơ được cứu chuộc qua Sự Chuộc Tội.

1 Hãy lắng nghe, tiếng nói của Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Chuộc của các ngươi, Đấng Hằng Hữu Vĩ Đại, và cánh tay thương xót của ta đã chuộc tội lỗi của các ngươi;

2 Ta quy tụ dân ta lại như gà mái túc con mình ấp trong cánh, đó là tất cả những ai biết nghe lời ta và biết hạ mình trước mặt ta, cùng kêu cầu ta bằng những lời cầu nguyện mãnh liệt.

3 Này, thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay rằng, vào lúc này tội lỗi các ngươi đã được tha, vì vậy các ngươi mới nhận được những điều này; nhưng phải nhớ đừng phạm tội nữa, kẻo hiểm nguy sẽ đến với các ngươi.

4 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay rằng, các ngươi được lựa chọn từ giữa thế gian, để rao truyền phúc âm của ta bằng một âm thanh vui vẻ, như bằng tiếng vang của kèn đồng.

5 Hãy nức lòng và vui mừng, vì ta đang ở giữa các ngươi, và ta là Đấng biện hộ cho các ngươi với Đức Chúa Cha; và ý muốn tốt đẹp của Ngài là ban vương quốc cho các ngươi.

6 Và như có lời chép rằng—Bất cứ điều gì mà các ngươi cầu xin với đức tin cùng nhất trí cầu nguyện theo lệnh truyền của ta, thì các ngươi sẽ nhận được.

7 Và các ngươi được kêu gọi để thực hiện sự quy tụ những người chọn lọc của ta; vì những người chọn lọc của ta nghe tiếng nói của ta và không chai đá trong lòng;

8 Vậy nên sắc lệnh từ Đức Chúa Cha đã được ban ra là họ phải được quy tụ lại tại một nơi trên mặt đất này, để chuẩn bị lòng họ và để được chuẩn bị trong mọi việc hầu đối phó với ngày mà sự hoạn nạn và sự tiêu điều sẽ giáng lên những kẻ tà ác.

9 Vì giờ đã gần kề, và ngày đó cũng gần đến rồi, khi mà thế gian đã chín muồi; và tất cả những kẻ kiêu ngạo và những kẻ làm điều tà ác sẽ như rơm rạ; và ta sẽ đốt chúng cháy tiêu để cho sự tà ác không còn trên thế gian này nữa, lời Chúa Muôn Quân phán vậy;

10 Vì giờ đã gần kề, và những gì các sứ đồ của ta nói ra đều phải được ứng nghiệm; vì sự việc ắt sẽ xảy ra đúng như lời họ nói vậy;

11 Vì ta sẽ hiện ra từ trên trời với quyền năng và vinh quang lớn lao cùng với muôn quân trên ấy và sẽ ở với loài người trên thế gian trong sự ngay chính suốt một ngàn năm, và những kẻ tà ác sẽ không sống sót.

12 Và lại nữa, thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, và điều này được ban ra như một sắc lệnh nghiêm khắc do ý muốn của Đức Chúa Cha, rằng các sứ đồ của ta, Mười Hai người đã ở với ta trong giáo vụ của ta tại Giê Ru Sa Lem, sẽ đứng bên tay phải của ta vào ngày ta đến giữa cột lửa. Họ sẽ mặc những chiếc áo của sự ngay chính, với mão triều thiên đội trên đầu, trong vinh quang chẳng khác gì ta, để phán xét toàn thể gia tộc Y Sơ Ra Ên và tất cả những người đã yêu mến ta và tuân giữ các giáo lệnh của ta, và không có một ai khác.

13 tiếng kèn đồng sẽ vang lên vừa lớn vừa dài, giống như trên Núi Si Na I, và cả trái đất sẽ rung chuyển, và họ sẽ sống lại—phải, đó là những người đã chết trong ta, để nhận lãnh mão triều thiên của sự ngay chính, và để được mặc vào, giống như ta, để ở cùng ta, ngõ hầu ta và họ sẽ trở thành một.

14 Nhưng này, ta nói cho các ngươi hay, trước ngày vĩ đại đó đến, mặt trời sẽ tối sầm lại, và mặt trăng sẽ đổi ra máu, và các ngôi sao từ trời sa xuống và rồi cả trên trời cao và dưới đất sẽ có những điềm triệu lớn lao hơn;

15 Và sẽ có sự khóc than và rên rỉ ở giữa muôn triệu loài người;

16 Và sẽ có mưa đá dữ dội rơi xuống phá hại mùa màng trên trái đất.

17 Và chuyện rằng, vì sự tà ác của thế gian, khiến ta phải trả thù những kẻ tà ác, vì chúng không hối cải; vì chén phẫn nộ của ta đã tràn đầy; vì này, máu của ta sẽ không tẩy sạch chúng nếu chúng không nghe lời ta.

18 Vậy nên, ta là Đức Chúa Trời sẽ khiến những đàn ruồi bay xuống mặt đất để bám lấy những dân cư ở đó, và ăn thịt chúng, và làm nẩy sinh ra giòi bọ trong thân thể chúng;

19 Và lưỡi của chúng sẽ bị chặn lại để chúng không thốt lên được lời nào chống lại ta; thịt của chúng sẽ rời khỏi xương, và mắt của chúng sẽ rớt ra khỏi tròng;

20 Và chuyện rằng, thú vật trong rừng và chim muông trên trời sẽ nhai nuốt chúng.

21 Và giáo hội vĩ đại và khả ố đó, là gái điếm của toàn thể thế gian, sẽ bị lật đổ bởi ngọn lửa thiêu nuốt, đúng như lời miệng tiên tri Ê Xê Chi Ên đã nói. Vị tiên tri ấy đã nói về những điều này là những điều chưa xảy ra nhưng chắc chắn phải xảy ra, như ta hằng sống, vì sự khả ố không thể ngự trị được.

22 Và lại nữa, thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay rằng khi nào một ngàn năm chấm dứt và loài người lại bắt đầu chối bỏ Thượng Đế của họ, thì lúc đó ta sẽ chỉ tha thế gian một mùa ngắn nữa mà thôi;

23 sự cuối cùng sẽ đến, và rồi trời và đất sẽ tiêu tan và qua đi, và sẽ có một trời mới và một đất mới.

24 Vì tất cả những gì cũ kỹ sẽ qua đi, và mọi sự vật sẽ trở nên mới, ngay cả trời và đất cùng tất cả vạn vật trên ấy, cả người lẫn thú vật, chim muông trên trời lẫn cá dưới biển;

25 Và không một sợi tóc nào, không một hạt bụi nào sẽ bị mất, vì chúng là những tác phẩm do bàn tay ta tạo nên.

26 Nhưng này, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, trước khi trái đất qua đi thì Mi Chen, là thiên sứ thượng đẳng của ta, sẽ thổi vang tiếng kèn đồng của mình, và tất cả những kẻ đã chết đều thức dậy, vì mộ của họ sẽ được mở ra và họ sẽ trỗi dậy—phải, tất cả.

27 Và rồi những người ngay chính sẽ được quy tụ lại bên tay phải của ta để được cuộc sống vĩnh cửu; còn những kẻ tà ác sẽ ở bên tay trái ta, là những kẻ ta sẽ hổ thẹn nhận trước mặt Đức Chúa Cha;

28 Vậy nên ta sẽ bảo chúng như vầy—Hãy lui ra khỏi ta, hỡi các ngươi là những kẻ bị rủa sả, hãy tới nơi có ngọn lửa vĩnh viễn đã chuẩn bị cho quỷ dữ và những quỷ sứ của nó.

29 Và giờ đây, này, ta nói cho các ngươi hay, ta chưa hề mở miệng nói rằng chúng sẽ được trở về, vì nơi nào có ta thì chúng không thể đến được, vì chúng không có quyền năng gì cả.

30 Nhưng hãy nhớ rằng tất cả những điều phán xét của ta chưa được ban cho loài người; và những lời từ miệng ta nói ra đều sẽ được ứng nghiệm, rằng những kẻ đầu tiên sẽ trở thành những kẻ sau cùng, và những kẻ sau cùng sẽ trở thành những kẻ đầu tiên, trong tất cả mọi vật do ta sáng tạo bằng lời của quyền năng của ta, đó là quyền năng của Thánh Linh ta.

31 Vì ta đã tạo ra chúng bằng quyền năng của Thánh Linh ta; phải tất cả mọi vật, cả thuộc linh lẫn thế tục—

32 Trước nhất là thuộc linh rồi thứ đến là thế tục, đó là phần khởi đầu của công việc của ta; và kế đó, trước nhất là thế tục rồi thứ đến là thuộc linh, đó là phần kết thúc công việc của ta—

33 Ta nói cho các ngươi biết như vậy để các ngươi có thể dễ hiểu; nhưng đối với chính ta thì những công việc của ta không có sự kết thúc và cũng không có sự khởi đầu; nhưng ta phải nói như vậy để các ngươi có thể hiểu được, vì các ngươi đã cầu vấn ta về việc đó và đã thuận với nhau.

34 Vậy nên, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay rằng đối với ta mọi sự việc đều thuộc phần linh cả; và ta chưa bao giờ ban cho các ngươi một luật pháp nào thuộc về thế tục, hay ban cho một người nào, hoặc ban cho con cái loài người; hay ban cho A Đam là tổ phụ của các ngươi, người mà ta đã sáng tạo.

35 Này, ta cho hắn quyền tự quyết riêng cho chính mình; và ta cũng ban cho hắn giáo lệnh, nhưng ta không ban cho hắn giáo lệnh nào thuộc thế tục, vì những giáo lệnh của ta đều thuộc phần linh; chúng không thuộc thiên nhiên hay thế tục, cũng không thuộc xác thịt hay nhục dục.

36 Và chuyện rằng, A Đam, vì bị quỷ dữ cám dỗ—vì này, quỷ dữ đứng trước mặt A Đam, vì nó đã chống lại ta mà bảo rằng: Hãy ban cho con vinh hiển của Cha, tức là quyền năng của ta; rồi nó khiến một phần ba muôn quân trên trời rời bỏ ta vì chúng có quyền tự quyết của chúng;

37 Và chúng bị quăng xuống và do đó trở thành quỷ dữcác quỷ sứ của nó;

38 Và, này, có một nơi được chuẩn bị sẵn cho chúng từ lúc đầu, chỗ đó là ngục giới.

39 Và điều cần thiết là quỷ dữ phải cám dỗ con cái loài người, bằng không thì loài người sẽ không tự quyết riêng cho chính mình được; vì nếu loài người chưa từng nếm sự đắng cay thì làm sao biết được ngọt bùi—

40 Vậy nên, chuyện rằng quỷ dữ đã cám dỗ A Đam, và A Đam đã ăn trái cấm và phạm điều giáo lệnh, và như thế hắn bị lệ thuộc vào ý muốn của quỷ dữ, vì hắn đã nhường bước cho sự cám dỗ.

41 Vậy nên, ta là Đức Chúa Trời đã khiến hắn bị đuổi ra khỏi Vườn Ê Đen, ra khỏi chốn hiện diện của ta, vì sự phạm giới của hắn, và trong cách thức này hắn đã chết về phương diện thuộc linh, đó là cái chết đầu tiên, và cũng chính là cái chết sau cùng, tức là cái chết thuộc linh, là cái chết mà những kẻ tà ác sẽ bị trao cho khi ta bảo chúng: Hãy ra khỏi đây, những kẻ bị rủa sả.

42 Nhưng, này, ta nói cho các ngươi hay, ta là Đức Chúa Trời đã cho phép A Đam và con cháu của hắn, là họ sẽ không chết phần thể chất cho đến khi nào ta là Đức Chúa Trời phái thiên sứ xuống rao truyền cho họ nghe về sự hối cảisự cứu chuộc, qua đức tin trong danh Con Độc Sinh của ta.

43 Vậy nên, ta là Đức Chúa Trời đã ấn định những ngày thử thách cho loài người—để nhờ cái chết thiên nhiên của họ, họ có thể được sống lại thành bất diệt dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu, và điều đó cho tất cả những ai tin;

44 Còn những kẻ không tin thì sẽ bị đoán phạt vĩnh cửu; vì chúng không thể được cứu chuộc khỏi sự sa ngã thuộc linh, bởi chúng không hối cải;

45 Vì chúng yêu thích tối tăm hơn sự sáng, và những hành vi của chúng đều tà ác, và chúng nhận được thù lao của kẻ chúng tuân theo.

46 Nhưng này, ta nói cho các ngươi hay, trẻ thơ thì đã được cứu chuộc ngay từ lúc thế gian mới được tạo dựng qua Con Độc Sinh của ta;

47 Vậy nên, chúng không thể phạm tội, vì quỷ Sa Tan không được ban cho quyền năng cám dỗ trẻ thơ cho đến khi nào chúng bắt đầu đến tuổi hiểu biết trách nhiệm trước mặt ta;

48 Ta ban cho chúng điều này như ta muốn, theo ý thích của riêng ta, để những công việc lớn lao chỉ cần đòi hỏi ở bàn tay của những ông cha chúng mà thôi.

49 Và, một lần nữa, ta nói cho các ngươi hay, chẳng phải ta đã truyền lệnh cho bất cứ ai từng hiểu biết phải hối cải hay sao?

50 Còn đối với những kẻ nào chưa hiểu biết, thì đó là trách nhiệm của ta để làm theo những điều đã được viết ra. Và giờ đây ta không nói với các ngươi thêm điều gì vào lúc này nữa. A Men.

In