Písma
Nauka a smlouvy 23


Oddíl 23

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Manchesteru ve státě New York v dubnu 1830 Oliveru Cowderymu; Hyrumu Smithovi; Samuelu H. Smithovi; Josephu Smithovi st. a Josephu Knightovi st. (History of the Church, 1:80). Na základě vroucího přání ze strany jmenovaných pěti osob poznati své vlastní povinnosti se dotázal Prorok Pána a obdržel toto zjevení.

1–7, Tito prvotní učedníci jsou povoláni kázati, nabádati a posilovati Církev.

1 Viz, pravím tobě, Olivere, několik slov. Viz, ty jsi požehnaný a nejsi pod žádným odsouzením. Ale varuj se apýchy, abys nevešel v bpokušení.

2 Učiň známým své povolání církvi a také světu, a srdce tvé bude otevřeno, aby kázalo pravdu od nynějška nadále a na věky. Amen.

3 Viz, pravím tobě, Hyrume, několik slov; neboť ty také nejsi pod žádným odsouzením a srdce tvé je otevřeno a jazyk tvůj uvolněn; a povoláním tvým je nabádání a neustálé aposilování církve. Pročež ty máš povinnosti vůči církvi na věky, a to kvůli své rodině. Amen.

4 Viz, pravím několik slov tobě, aSamueli; neboť ty také nejsi pod žádným odsouzením a povoláním tvým je nabádání a posilování církve; a ty nejsi ještě povolán kázati před světem. Amen.

5 Viz, pravím několik slov tobě, Josephe; neboť ty také nejsi pod žádným odsouzením a povoláním tvým je také nabádání a posilování církve; a toto je povinností tvou od nynějška nadále a na věky. Amen.

6 Viz, zjevuji tobě, Josephe Knighte, těmito slovy, že musíš vzíti akříž svůj, čímž se musíš bmodliti cnahlas před světem a také v skrytu a v rodině své a mezi přáteli svými a na všech místech.

7 A viz, povinností tvou je apřipojiti se k pravé církvi a neustále věnovati řeč svou nabádání, abys mohl obdržeti odměnu dělníka. Amen.