Písma
  Nauka a smlouvy 22
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Oddíl 22

  Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Manchesteru ve státě New York v dubnu 1830 (History of the Church, 1:79–80). Toto zjevení bylo dáno Církvi v důsledku toho, že někteří, kteří byli dříve pokřtěni, si přáli připojiti se k Církvi bez opětovného pokřtění.

  1, Křest je nová a věčná smlouva; 2–4, Je požadován oprávněný křest.

  1 Vizte, pravím vám, že všechny astaré smlouvy jsem dal touto věcí ukončiti; a toto je nová a bvěčná smlouva, vpravdě ta, jež byla od počátku.

  2 Pročež, i kdyby byl člověk pokřtěn stokrát, nic mu to neprospěje, neboť nemůžete vstoupiti těsnou branou skrze azákon Mojžíšův, ani skrze bmrtvé skutky své.

  3 Neboť pro mrtvé skutky vaše jsem dal, aby tato poslední smlouva a tato církev byly zbudovány pro mne, dokonce jako za dávných dnů.

  4 Pročež, vstupte tou abranou, jak jsem přikázal, a bnesnažte se raditi svému Bohu. Amen.