Písma
Nauka a smlouvy 131


Oddíl 131

Pokyny od Josepha Smitha, Proroka, dané v Ramusu ve státě Illinois 16. a 17. května 1843 (History of the Church, 5:392–393).

1–4, Celestiální manželství je nezbytné pro oslavení v nejvyšším nebi; 5–6, Je vysvětleno, jak jsou lidé zpečetěni k věčnému životu; 7–8, Veškerý duch je hmota.

1 acelestiální slávě jsou tři nebesa neboli stupně;

2 A aby člověk získal anejvyšší, musí vstoupiti do tohoto řádu kněžství [znamenajícího novou a věčnou smlouvu bmanželství];

3 A jestliže tak neučiní, nemůže ho získati.

4 Může vstoupiti do jiného, ale to je konec jeho království; nemůže míti arozrůstání.

5 (17. května 1843.) Jistější slovo aproroctví znamená poznání člověka, že je bzpečetěncvěčnému životu skrze zjevení a ducha proroctví, skrze moc Svatého kněžství.

6 Pro člověka je nemožné, aby byl aspasenbnevědomosti.

7 Není žádná taková věc jako nehmotná hmota. Veškerý aduch je hmota, ale je jemnější neboli čistší a může býti rozeznán pouze bčistšíma očima;

8 Nemůžeme ho viděti; ale až bude naše tělo očištěno, uvidíme, že on je zcela hmota.