Písma
  Nauka a smlouvy 116
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Oddíl 116

  Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, poblíž Wightova přívozu, na místě zvaném Spring Hill v kraji Daviess ve státě Missouri 19. května 1838 (History of the Church, 3:35).

  1 Spring Hill je pojmenován Pánem aAdam-ondi-Ahman, protože, pravil, to je místo, kam bAdam přijde, aby navštívil lid svůj, neboli kde cStarý Dnů bude seděti, jak promlouval Daniel, prorok.