Písma
Chronologický pořádek obsahu


Chronologický pořádek obsahu

Doba

Místo

Oddíly

1823

září

Manchester, New York

2

1828

červenec

Harmony, Pensylvánie

3

léto

Harmony, Pensylvánie

10

1829

únor

Harmony, Pensylvánie

4

březen

Harmony, Pensylvánie

5

duben

Harmony, Pensylvánie

6, 7, 8, 9

květen

Harmony, Pensylvánie

11, 12, 13

červen

Fayette, New York

14, 15, 16, 17, 18

1830

březen

Manchester, New York

19

duben

Fayette, New York

20*, 21

duben

Manchester, New York

22, 23

červenec

Harmony, Pensylvánie

24, 25, 26

srpen

Harmony, Pensylvánie

27

září

Fayette, New York

28, 29, 30, 31

říjen

Fayette, New York

32*, 33

listopad

Fayette, New York

34

prosinec

Fayette, New York

35, 36, 37

1831

leden

Fayette, New York

38, 39, 40

únor

Kirtland, Ohio

41, 42, 43, 44

březen

Kirtland, Ohio

45, 46, 47, 48, 49

květen

Kirtland, Ohio

50

květen

Thompson, Ohio

51

červen

Kirtland, Ohio

52, 53, 54, 55, 56

červenec

Sion, kraj Jackson, Missouri

57

srpen

Sion, kraj Jackson, Missouri

58, 59, 60

srpen

u řeky Missouri, Missouri

61, 62

srpen

Kirtland, Ohio

63

září

Kirtland, Ohio

64

říjen

Hiram, Ohio

65

říjen

Orange, Ohio

66

listopad

Hiram, Ohio

1, 67, 68, 69, 133

listopad

Kirtland, Ohio

70

prosinec

Hiram, Ohio

71

prosinec

Kirtland, Ohio

72

1832

leden

Hiram, Ohio

73, 74

leden

Amherst, Ohio

75

únor

Hiram, Ohio

76

březen

Hiram, Ohio

77, 78, 79, 80, 81

duben

kraj Jackson, Missouri

82, 83

duben

Independence, Missouri

83

srpen

Hiram, Ohio

99

září

Kirtland, Ohio

84

listopad

Kirtland, Ohio

85

prosinec

Kirtland, Ohio

86, 87*, 88

1833

únor

Kirtland, Ohio

89

březen

Kirtland, Ohio

90, 91, 92

květen

Kirtland, Ohio

93, 94

červen

Kirtland, Ohio

95, 96

srpen

Kirtland, Ohio

97, 98

říjen

Perrysburg, New York

100

prosinec

Kirtland, Ohio

101

1834

únor

Kirtland, Ohio

102, 103

duben

Kirtland, Ohio

104*

červen

řeka Fishing, Missouri

105

listopad

Kirtland, Ohio

106

1835

březen

Kirtland, Ohio

107

srpen

Kirtland, Ohio

134

prosinec

Kirtland, Ohio

108

1836

leden

Kirtland, Ohio

137

březen

Kirtland, Ohio

109

duben

Kirtland, Ohio

110

srpen

Salem, Massachusetts

111

1837

červenec

Kirtland, Ohio

112

1838

březen

Far West, Missouri

113*

duben

Far West, Missouri

114, 115

květen

Spring Hill, kraj Daviess, Missouri

116

červenec

Far West, Missouri

117, 118, 119, 120

1839

březen

žalář v Liberty, kraj Clay, Missouri

121, 122, 123

1841

leden

Nauvoo, Illinois

124

březen

Nauvoo, Illinois

125

červenec

Nauvoo, Illinois

126

1842

září

Nauvoo, Illinois

127, 128

1843

únor

Nauvoo, Illinois

129

duben

Ramus, Illinois

130

květen

Ramus, Illinois

131

červenec

Nauvoo, Illinois

132

1844

červen

Nauvoo, Illinois

135

1847

leden

Winter Quarters (nyní ve státě Nebraska)

136

1890

říjen

Salt Lake City, Utah

Oficiální prohlášení–1

1918

říjen

Salt Lake City, Utah

138

1978

červen

Salt Lake City, Utah

Oficiální prohlášení–2

  • V označeném místě nebo poblíž.