Písma
  titulní strana
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Nauka
  a
  smlouvy

  Církve Ježíše Krista
  Svatých posledních dnů

  Obsahující zjevení daná
  Josephu Smithovi prorokovi,
  s některými dodatky jeho následníků
  v předsednictví Církve

  Vydáno
  Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů

  Salt Lake City, Utah, USA 2004