Písma
titulní strana


Nauka
a
smlouvy

Církve Ježíše Krista
Svatých posledních dnů

Obsahující zjevení daná
Josephu Smithovi prorokovi,
s některými dodatky jeho následníků
v předsednictví Církve

Vydáno
Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Salt Lake City, Utah, USA 2004