Studijní pomůcky
Smlouva
předchozí další

Smlouva

Dohoda mezi Bohem a člověkem, kteří však v dohodě nevystupují jako sobě rovní. Bůh dává podmínky smlouvy a lidé souhlasí s tím, že budou činiti to, co po nich žádá. Bůh poté slibuje lidem za jejich poslušnost určitá požehnání.

Zásady a obřady se přijímají skrze smlouvu. Členové Církve, kteří činí takové smlouvy, slibují, že je budou ctíti. Například členové činí smlouvu s Pánem při křtu a obnovují ony smlouvy přijímáním svátosti. Další smlouvy činí v chrámu. Pánův lid je lidem smlouvy a je velice požehnaný, když své smlouvy s Pánem zachovává.