Studijní pomůcky
Evangelium
předchozí další

Evangelium

Boží plán spasení, umožněný skrze usmíření Ježíše Krista. Evangelium zahrnuje věčné pravdy neboli zákony, smlouvy a obřady potřebné k tomu, aby lidstvo mohlo vstoupiti opět do přítomnosti Boží. V devatenáctém století Bůh znovuzřídil na zemi skrze proroka Josepha Smitha plnost evangelia.