Studijní pomůcky
Plán vykoupení
předchozí další


Plán vykoupení

Plnost evangelia Ježíše Krista, jehož záměrem je uskutečniti nesmrtelnost a věčný život člověka. Zahrnuje stvoření, pád a usmíření společně se všemi zákony, obřady a naukami danými Bohem. Tento plán umožňuje všem lidem, aby byli oslaveni a žili na věky s Bohem (2. Nefi 2, 9). Písma také mluví o tomto plánu jako o plánu spasení, plánu štěstí a plánu milosrdenství.