Studijní pomůcky
Kněžství


Kněžství

Pravomoc a moc, kterou Bůh dává muži, aby jednal ve všech věcech pro spasení člověka (NaS 50:26–27). Mužští členové Církve, kteří mají kněžství, jsou organizováni do kvor a jsou oprávněni vykonávati obřady a určité administrativní povinnosti v Církvi.