Studijní pomůcky
Korouhev
předchozí další

Korouhev

V písmech prapor nebo standarta, kolem níž se lidé shromažďují s jednotným záměrem nebo k ztotožnění se s něčím. V dávných dobách korouhev sloužila jako shromažďovací bod pro vojáky v bitvě. Kniha Mormonova a Církev Ježíše Krista jsou symbolické korouhve pro všechny národy země.