Studijní pomůcky
Tajemství Boží


Tajemství Boží

Tajemství Boží jsou duchovní pravdy poznávané pouze skrze zjevení. Bůh zjevuje svá tajemství těm, kteří jsou poslušni evangelia. Některá z Božích tajemství ještě budou zjevena.