Autu
Finagalo Autasi
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

“Finagalo Autasi,” O Autu o le Talafaasolopito a le Ekalesia

“Finagalo Autasi”

Finagalo Autasi

Ina ua mavae le toefuataiga o le pule o le perisitua, na poloaiina e le Alii ia Iosefa Samita ma Oliva Kaotui ia aua le faauuina e le tasi le isi o ni toeaina ma taitai i le Ekalesia seia oo ina mafai e isi tagata talitonu ona “filifili e ala i le palota pe latou te naunau e talia” le taitaiga a Iosefa ma Oliva. O se tasi o gaoioiga muamua a Iosefa i le fonotaga a le faalapotopotoga o le Ekalesia i le aso 6 o Aperila, 1830, o le valaau lea mo se palota. Na ia talosaga atu ia i latou na potopoto e faaali mai pe ua latou taliaina o ia ma Oliva o ni faiaoga ma pe tatau ona latou faatulagaina le Ekalesia e tusa ai ma faaaliga. Na autasi le palota a tagata auai e lagolagoina.1 O se faaaliga ia Iulai 1830 na toe ta’ua ai “o mea uma lava i le ekalesia ia faia i le finagalo autasi, e ala i le tatalo malosi & faatuatua.”2

Establishing the Principle of Common Consent

O uluai tagata o le Ekalesia na faia pisinisi e ala i le finagalo autasi, lagolagoina taitai ma faaiuga e ala i le palota.

Na faʻaaogaina e uluai taitai o le Ekalesia ia laasaga na faʻaaogaina i isi faʻalapotopotoga---e pei o le sii o lima e palota—ia latou taumafaiga e faataunuu le poloaiga a le Alii ia faia pisinisi e ala i le finagalo autasi. O faiga aloaia e pei o le valaauina o fonotaga ia filemu, lagolagoina o tofiga ma faaiuga e ala i le palota, tausia o mataupu, ma le faalauiloaina o le lisi o mataupu ua avea ma tulaga masani i le tele o faalapotopotoga i le seneturi talu ai.3 O Ekalesia, faʻalapotopotoga a le malo, ma kalapu tumaoti o loʻo faʻaaogaina taualumaga e tutusa, ma avea ai le Maota Maualalo o le Palemene a Peretania ma a latou faʻataitaiga.4 E oo atu i le 1820, o le toatele o tagata Amerika, e aofia ai Iosefa Samita ma Oliva Kaotui, na latou faaaogaina nei “faiga faapalemene” e aunoa ma le manatu i ai e pei o le auala e tatau ai ona faʻatautaia ai fonotaga.5 O nei faiga na fesoasoani e faatulaga ai fonotaga a le Ekalesia, e aofia ai le fonotaga faavae, e tusa ai ma le tulafono pe aloaia nai lo fonotaga le aloaia.6

O le faiga o le faafoeina o pisinisi a le Ekalesia e ala i le finagalo autasi o nisi taimi e iʻu ai i palota tete’e. O se faaaliga i le 1841 na iloaina ai foi le mafaia e le Au Paia ona le faamaonia ia valaauga na tuuina mai e ala i faaaliga. “Ma Ou te tuu atu ia te outou se poloaiga,” na folafola mai ai le Alii, “ia outou faatumuina ia tofiga uma ma pasia igoa na ua Ou tau atu, pe a lē o lea ia lē pasia i latou i laʼu konafesi aoao.”7 O nisi o le au paia i le konafesi o le 1841 na tetee i le faatumauina o le peresitene o le korama a toeaina, o se epikopo, o se sui o le Korama a Aposetolo e Toasefululua, ma se fesoasoani i le au peresitene o le korama a faitaulaga sili i Navu. O korama taitasi na mulimuli ane toe feiloai i ni aufono e toe iloilo nei valaauga.8 I se konafesi i le 1843, na fesiligia ai e Iosefa Samita le mafai ai e Sini Rikitone ona auauna o se fesoasoani i le Au Peresitene Sili. Na saunoa isi taitai e lagolago ia Rikitone, ma na palota tagata na potopoto o le Ekalesia e faatumauina o ia i lona valaauga e faasagatau i uluai manao o Iosefa. Na taliaina ma le le fiafia e Iosefa le faaiuga.9

I le aluga o taimi, o le felafolafoai i konafesi a le Ekalesia ma sauniga faamanatuga na faateleina le vaaia o se faalavelave. Na amata ona faatonuina e taitai o le Ekalesia i latou o loo pulefaamalumalu i fonotaga e tali ai soo se tetee e tulai mai i le taimi o le lagolagoina o palota i fafo atu o le fonotaga. Ae ui i lea, o loo faaauau pea le talanoaga malosi lea i aso nei i uarota, siteki, misiona, ma aufono aoao a le Ekalesia. O loo faaauau pea e le Au Paia o Aso e Gata Ai ona taitaia pisinisi a le Ekalesia e ala i le finagalo autasi. O i latou o e tuuina atu ni palota tetee e faasino atu i o latou taitai i le lotoifale e talanoaina o latou popolega. O i latou e lagolagoina palota latou te saili e lagolagoina taitai ma polokalama e le gata i a latou palota, ae e ala foi ia latou faatinoga, faatuatua, ma tatalo.10