Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 88


Luku 88

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 27. ja 28. joulukuuta 1832 sekä 3. tammikuuta 1833. Profeetta sanoi, että se on ”’oliivipuun lehti’ – – taitettu paratiisin puusta, Herran rauhansanoma meille”. Ilmoitus annettiin sen jälkeen kun ylipapit olivat konferenssissa rukoilleet ”erikseen ja ääneen Herraa ilmoittamaan meille tahtonsa Siionin rakentamisesta”.

1–5 Uskolliset pyhät saavat sen Lohduttajan, joka on iankaikkisen elämän lupaus. 6–13 Kristuksen valo valvoo ja hallitsee kaikkea. 14–16 Ylösnousemus tulee lunastuksen kautta. 17–31 Kuuliaisuus selestistä, terrestristä tai telestistä lakia kohtaan valmistaa ihmisiä noihin eri valtakuntiin ja kirkkauksiin. 32–35 Ne, jotka haluavat pysyä synnissä, jäävät yhä saastaisiksi. 36–41 Kaikkia valtakuntia hallitaan lailla. 42–45 Jumala on antanut lain kaikelle. 46–50 Ihminen käsittää Jumalan. 51–61 Vertaus miehestä, joka lähetti palvelijansa pellolle ja kävi heidän luonaan vuorotellen. 62–73 Lähestykää Herraa, niin saatte nähdä hänen kasvonsa. 74–80 Pyhittäytykää ja opettakaa toisillenne valtakunnan oppeja. 81–85 Jokaisen ihmisen, jota on varoitettu, tulee varoittaa lähimmäistään. 86–94 Merkit, luonnonmullistukset ja enkelit valmistavat tietä Herran tulemiselle. 95–102 Enkelien pasuunat kutsuvat kuolleita niiden järjestyksessä. 103–116 Enkelien pasuunat julistavat evankeliumin palautusta, Babylonin sortumista ja suuren Jumalan taistelua. 117–126 Etsikää oppia, perustakaa Jumalan huone (temppeli) ja pukekaa päällenne rakkauden side. 127–141 Profeettojen koulun järjestys esitetään, mukaan luettuna jalkojenpesutoimitus.

1 Totisesti näin sanoo Herra teille, jotka olette kokoontuneet yhteen saadaksenne hänen tahtonsa teitä kohtaan:

2 Katso, tämä on teidän Herranne mieleen, ja enkelit riemuitsevat teistä; teidän rukoustenne almut ovat tulleet ylös Herran Sebaotin korviin, ja ne on kirjoitettu pyhitettyjen, nimittäin selestisen maailman asukkaiden, nimien kirjaan.

3 Ja nyt, minä lähetän teille toisen Lohduttajan, tosiaankin teille ystävilleni, jotta se jäisi teidän sydämeenne, nimittäin lupauksen Pyhä Henki, joka toinen Lohduttaja on sama, jonka minä lupasin opetuslapsilleni, kuten on kirjoitettuna Johanneksen todistuksessa.

4 Tämä Lohduttaja on lupaus, jonka minä annan teille iankaikkisesta elämästä, nimittäin selestisen valtakunnan kirkkaudesta;

5 joka kirkkaus on Esikoisen kirkon kirkkaus, nimittäin Jumalan, pyhimmän kaikista, Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, kautta –

6 hänen, joka nousi ylös korkeuteen, kuten hän myös laskeutui kaiken alapuolelle, niin että hän käsitti kaiken, jotta hän voi olla kaikessa ja kaiken kautta, totuuden valo;

7 joka totuus loistaa. Tämä on Kristuksen valo. Kuten hän on myös auringossa ja auringon valo ja sen voima, jolla se tehtiin.

8 Kuten hän on myös kuussa ja on kuun valo ja sen voima, jolla se tehtiin;

9 kuten myös tähtien valo, ja niiden voima, jolla ne tehtiin;

10 kuten myös maan ja sen voima, tosiaankin sen maan, jonka päällä te seisotte.

11 Ja valo, joka loistaa ja joka antaa teille valoa, on hänen kauttaan, joka valaisee teidän silmänne, ja se on sama valo, joka elävöittää teidän ymmärryksenne;

12 joka valo lähtee Jumalan luota ja täyttää avaruuden äärettömyyden –

13 valo, joka on kaikessa ja joka antaa elämän kaikelle ja joka on laki, jolla kaikkea hallitaan, tosiaankin Jumalan voima, hänen, joka istuu valtaistuimellaan ja joka on iankaikkisuuden huomassa ja joka on keskellä kaikkea.

14 Nyt, totisesti minä sanon teille, että lunastuksen kautta, joka on suoritettu teitä varten, on saatu aikaan ylösnousemus kuolleista.

15 Ja henki ja ruumis ovat ihmisen sielu.

16 Ja ylösnousemus kuolleista on sielun lunastus.

17 Ja sielun lunastus tulee hänen kauttansa, joka tekee eläväksi kaiken ja jonka huomassa on säädetty, että maan köyhät ja sävyisät perivät sen.

18 Sen tähden se täytyy pyhittää kaikelta vääryydeltä, jotta se voidaan valmistaa selestistä kirkkautta varten;

19 sillä kun se on täyttänyt luomisensa tarkoituksen, se kruunataan kirkkaudella, nimittäin Isän Jumalan läsnäololla;

20 jotta ruumiit, jotka kuuluvat selestiseen valtakuntaan, voivat pitää sitä hallussaan aina ja ikuisesti; sillä tätä tarkoitusta varten se tehtiin ja luotiin, ja tätä tarkoitusta varten ne on pyhitetty.

21 Ja niiden, joita ei pyhitetä lain kautta, jonka minä olen antanut teille, nimittäin Kristuksen lain kautta, täytyy periä toinen valtakunta, nimittäin terrestrinen valtakunta tai telestinen valtakunta.

22 Sillä se, joka ei voi pysyä selestisen valtakunnan laissa, ei voi kestää selestistä kirkkautta.

23 Ja se, joka ei voi pysyä terrestrisen valtakunnan laissa, ei voi kestää terrestristä kirkkautta.

24 Ja se, joka ei voi pysyä telestisen valtakunnan laissa, ei voi kestää telestistä kirkkautta; sen tähden hän ei ole sovelias kirkkauden valtakuntaan. Sen tähden hänen täytyy jäädä valtakuntaan, joka ei ole kirkkauden valtakunta.

25 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että maa pysyy selestisen valtakunnan laissa, sillä se täyttää luomisensa tarkoituksen eikä riko lakia –

26 sen tähden se pyhitetään; niin, vaikka se kuolee, se tehdään jälleen eläväksi, ja se kestää voiman, jolla se tehdään eläväksi, ja vanhurskaat perivät sen.

27 Sillä vaikka he kuolevat, he myös nousevat jälleen ylös hengellisessä ruumiissa.

28 Ne, joilla on selestinen henki, saavat saman ruumiin, joka oli luonnollinen ruumis; tosiaankin te saatte ruumiinne, ja teidän kirkkautenne on se kirkkaus, jolla teidän ruumiinne tehdään eläväksi.

29 Te, jotka tehdään eläviksi osalla selestistä kirkkautta, saatte silloin sitä, vieläpä täyteyden.

30 Ja ne, jotka tehdään eläviksi osalla terrestristä kirkkautta, saavat silloin sitä, vieläpä täyteyden.

31 Ja myös ne, jotka tehdään eläviksi osalla telestistä kirkkautta, saavat silloin sitä, vieläpä täyteyden.

32 Ja ne, jotka jäävät jäljelle, tehdään myös eläviksi; kuitenkin he palaavat takaisin omaan paikkaansa iloitsemaan siitä, mitä ovat halukkaita ottamaan vastaan, koska he eivät olleet halukkaita nauttimaan siitä, mitä he olisivat voineet saada.

33 Sillä mitä hyödyttää ihmistä, jos hänelle suodaan lahja eikä hän ota lahjaa vastaan? Katso, hän ei riemuitse siitä, mikä hänelle annetaan, eikä riemuitse siitä, joka on lahjan antaja.

34 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että sen, mitä laki hallitsee, sen laki suojelee ja tekee täydelliseksi ja pyhittää.

35 Niitä, jotka rikkovat lakia eivätkä pysy laissa vaan pyrkivät tulemaan laiksi itselleen ja haluavat pysyä synnissä ja pysyvät kokonaan synnissä, ei laki voi pyhittää eikä armo, oikeudenmukaisuus eikä oikeus. Sen tähden heidän täytyy yhä jäädä saastaisiksi.

36 Kaikille valtakunnille on annettu laki;

37 ja valtakuntia on monia; sillä ei ole avaruutta, jossa ei ole valtakuntaa; eikä ole valtakuntaa, jossa ei ole avaruutta, olipa se suurempi tai vähäisempi valtakunta.

38 Ja jokaiselle valtakunnalle on annettu laki; ja jokaisella lailla on myös tietyt rajat ja ehdot.

39 Mitkään olennot, jotka eivät pysy noissa ehdoissa, eivät ole syyttömiä.

40 Sillä äly liittyy älyyn; viisaus ottaa vastaan viisautta; totuus omaksuu totuutta; hyve rakastaa hyvettä; valo liittyy valoon; armolla on myötätuntoa armolle, ja se vaatii itselleen samaa; oikeudenmukaisuus jatkaa tietään ja vaatii itselleen samaa; tuomio käy hänen kasvojensa edellä, joka istuu valtaistuimella ja hallitsee ja toteuttaa kaiken.

41 Hän käsittää kaiken, ja kaikki on hänen edessään, ja kaikki on hänen ympärillään, ja hän on kaiken yläpuolella ja kaikessa ja on kaiken kautta ja on kaiken ympärillä; ja kaikki on hänen kauttaan ja hänestä, eli Jumalasta, aina ja ikuisesti.

42 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että hän on antanut kaikelle lain, jonka mukaan kaikki liikkuu aikoinaan ja hetkinään;

43 ja niiden radat on määrätty, nimittäin niiden taivaiden ja sen maan radat, jotka käsittävät maan ja kaikki kiertotähdet.

44 Ja ne antavat valoa toisilleen aikoinaan ja hetkinään, minuuttiensa, tuntiensa, päiviensä, viikkojensa, kuukausiensa, vuosiensa mukaan – kaikki nämä ovat yksi vuosi Jumalalle mutta eivät ihmiselle.

45 Maa vierii siivillään, ja aurinko antaa valoaan päivällä, ja kuu antaa valoaan yöllä, ja myös tähdet antavat valoaan, kun ne vierivät siivillään kirkkaudessaan keskellä Jumalan voimaa.

46 Mihin minä vertaan näitä valtakuntia, jotta te voitte ymmärtää?

47 Katso, kaikki nämä ovat valtakuntia, ja jokainen, joka on nähnyt jonkin tai vähäisimmän näistä, on nähnyt Jumalan liikkuvan ylhäisyydessään ja voimassaan.

48 Minä sanon teille, että hän on nähnyt hänet; kuitenkaan häntä, joka tuli omiensa luokse, ei käsitetty.

49 Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys sitä käsitä; kuitenkin tulee päivä, jolloin te käsitätte Jumalan, koska teidät tehdään eläviksi hänessä ja hänen kauttaan.

50 Silloin te tiedätte, että te olette nähneet minut, että minä olen ja että minä olen todellinen valo, joka on teissä, ja että te olette minussa; muuten te ette voisi menestyä.

51 Katso, minä vertaan näitä valtakuntia mieheen, jolla on pelto, ja hän lähetti palvelijansa pellolle kääntämään peltoa.

52 Ja hän sanoi ensimmäiselle: Mene tekemään työtä pellolla, niin ensimmäisenä tuntina minä tulen luoksesi ja sinä saat nähdä minun kasvojeni ilon.

53 Ja hän sanoi toiselle: Mene sinäkin pellolle, niin toisena tuntina minä tulen luoksesi iloisin kasvoin.

54 Ja myös kolmannelle sanoen: Minä tulen sinun luoksesi;

55 ja neljännelle ja niin edelleen kahdenteentoista asti.

56 Ja pellon herra meni ensimmäisen luo ensimmäisenä tuntina ja jäi hänen luokseen koko siksi tunniksi, ja hänen herransa kasvojen valo teki hänet iloiseksi.

57 Ja sitten hän lähti ensimmäisen luota voidakseen mennä myös toisen luokse ja kolmannen ja neljännen ja niin edelleen kahdenteentoista asti.

58 Ja siten he kaikki saivat herransa kasvojen valon, jokainen tuntinaan ja aikanaan ja hetkenään –

59 alkaen ensimmäisestä ja niin edelleen viimeiseen asti, ja viimeisestä ensimmäiseen ja ensimmäisestä viimeiseen;

60 jokainen omalla vuorollaan, kunnes hänen tuntinsa oli mennyt, tosiaankin sen mukaan kuin hänen herransa oli käskenyt häntä, jotta hänen herransa saisi kunniaa hänessä ja hän herrassaan, että he kaikki saisivat kunniaa.

61 Ja nyt, tähän vertaukseen minä vertaan kaikkia näitä valtakuntia ja niiden asukkaita – kutakin valtakuntaa sen tuntina ja sen aikana ja sen hetkenä, tosiaankin sen säädöksen mukaan, jonka Jumala on tehnyt.

62 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, ystäväni, että minä jätän nämä sanat teidän pohdiskeltaviksenne sydämessänne tämän käskyn myötä, jonka minä annan teille, että huudatte minua avuksi, kun minä olen lähellä –

63 lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä; etsikää minua uutterasti, niin te löydätte minut; pyytäkää, niin te saatte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

64 Mitä sellaista pyydättekin Isältä minun nimessäni, mikä on teille tarpeen, se annetaan teille;

65 ja jos te pyydätte mitään, mikä ei ole teille tarpeen, se kääntyy teidän tuomioksenne.

66 Katso, se, mitä te kuulette, on kuin huutavan ääni autiomaassa – autiomaassa, koska ette voi nähdä häntä – minun ääneni, koska minun ääneni on Henki; minun Henkeni on totuus; totuus pysyy eikä sillä ole loppua; ja jos sitä on teissä, sitä on runsaasti.

67 Ja jos teidän silmämääränänne on vain minun kunniani, koko teidän ruumiinne täytetään valolla, eikä teissä ole pimeyttä; ja se ruumis, joka on täynnä valoa, käsittää kaiken.

68 Pyhittäytykää siis, jotta mielenne määränä on yksin Jumala, niin päivät tulevat, jolloin te saatte nähdä hänet; sillä hän paljastaa kasvonsa teille, ja se tapahtuu hänen omana aikanaan ja hänen omalla tavallaan ja hänen oman tahtonsa mukaan.

69 Muistakaa suuri ja viimeinen lupaus, jonka minä olen antanut teille; heittäkää pois turhat ajatuksenne ja yletön naurunne kauas teistä.

70 Jääkää, jääkää tähän paikkaan ja kutsukaa juhlakokous, nimittäin niiden, jotka ovat tämän viimeisen valtakunnan ensimmäisiä työntekijöitä.

71 Ja ne, joita he ovat varoittaneet matkoillaan, huutakoot avuksi Herraa ja pohtikoot sydämessään varoitusta, jonka ovat saaneet, vähän aikaa.

72 Katso ja näe, minä pidän huolen teidän laumoistanne ja nostan vanhimpia ja lähetän heidät niiden luokse.

73 Katso, minä joudutan työtäni aikanaan.

74 Ja minä annan teille, jotka olette ensimmäisiä työntekijöitä tässä viimeisessä valtakunnassa, käskyn, että kokoonnutte yhteen ja järjestäydytte ja valmistaudutte ja pyhittäydytte; niin, puhdistakaa sydämenne ja peskää kätenne ja jalkanne minun edessäni, niin että minä voin tehdä teidät puhtaiksi;

75 jotta minä voin todistaa teidän Isällenne ja teidän Jumalallenne ja minun Jumalalleni, että te olette puhtaat tämän jumalattoman sukupolven verestä; jotta minä voin täyttää tämän lupauksen, tämän suuren ja viimeisen lupauksen, jonka minä olen antanut teille, kun minä tahdon.

76 Minä annan teille myös käskyn, että teidän tulee rukoilla ja paastota jatkuvasti tästä hetkestä lähtien.

77 Ja minä annan teille käskyn, että teidän tulee opettaa toisillenne valtakunnan oppia.

78 Opettakaa tunnollisesti, niin minun armoni on teidän kanssanne, niin että voitte saada täydellisempää opetusta teoriassa, periaatteessa, opissa, evankeliumin laissa, kaikessa, mikä liittyy Jumalan valtakuntaan ja mitä teidän on tarpeen ymmärtää;

79 siitä, mikä on niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla; siitä, mikä on ollut; siitä, mikä on; siitä, minkä täytyy pian tapahtua; siitä, mikä on kotimaassa; siitä, mikä on ulkomailla; kansakuntien sodista ja sekasorrosta; ja tuomioista, jotka ovat maan päällä; sekä tietoa maista ja valtakunnista –

80 jotta olisitte valmiita kaikessa, kun minä lähetän teidät jälleen pitämään kunniassa kutsumusta, johon minä olen teidät kutsunut, ja tehtävää, johon minä olen antanut teille valtuuden.

81 Katso, minä lähetin teidät maailmaan todistamaan ja varoittamaan kansaa, ja jokaisen, jota on varoitettu, kuuluu varoittaa lähimmäistään.

82 Ja nyt, he eivät voi puolustautua, ja heidän syntinsä ovat heidän itsensä päällä.

83 Se, joka etsii minua varhain, löytää minut, eikä häntä hylätä.

84 Ja nyt, jääkää ja tehkää uutterasti työtä, jotta tulisitte täydellisiksi palvelutyössänne lähteäksenne pakanoiden keskuuteen viimeisen kerran, kaikki, jotka Herran suu mainitsee, sitoaksenne lain ja sinetöidäksenne todistuksen ja valmistaaksenne pyhiä tuomion hetkeen, joka on tuleva;

85 jotta heidän sielunsa välttyisivät Jumalan vihalta, iljetyksen hävitykseltä, joka odottaa jumalattomia sekä tässä maailmassa että tulevassa maailmassa. Totisesti minä sanon teille: Ne, jotka eivät ole ensimmäisiä vanhimpia, jatkakoot viinitarhassa, kunnes Herran suu kutsuu heitä, sillä heidän aikansa ei ole vielä tullut; heidän vaatteensa eivät ole puhtaita tämän sukupolven verestä.

86 Pysykää vapaudessa, jolla teidät on tehty vapaiksi; älkää kietoutuko syntiin, vaan olkoot kätenne puhtaat kunnes Herra tulee.

87 Sillä ei montakaan päivää tästä, niin maa järkkyy ja hoipertelee sinne tänne kuin juopunut; ja aurinko kätkee kasvonsa ja kieltäytyy antamasta valoa; ja kuu kylpee veressä; ja tähdet tulevat tavattoman vihaisiksi ja heittäytyvät alas kuin viikuna, joka putoaa viikunapuusta.

88 Ja teidän todistuksenne jälkeen viha ja suuttumus kohtaavat ihmisiä.

89 Sillä teidän todistuksenne jälkeen tulee maanjäristysten todistus, joka saa aikaan jyrinää maan uumenissa, ja ihmiset kaatuvat maahan eivätkä pysty seisomaan.

90 Ja myös tulee ukkosten äänen ja salamoiden äänen ja myrskyjen äänen ja yli äyräidensä nousevien meren aaltojen äänen todistus.

91 Ja kaikki on levottomuuden vallassa; ja totisesti, ihmisten sydämet pettävät heidät; sillä pelko valtaa kaikki ihmiset.

92 Ja enkelit lentävät taivaan laen halki huutaen kovalla äänellä, soittaen Jumalan pasuunaa, sanoen: Valmistautukaa, valmistautukaa, oi te maan asukkaat; sillä meidän Jumalamme tuomio on tullut. Katsokaa ja nähkää, Ylkä tulee; menkää häntä vastaan.

93 Ja taivaalle ilmestyy heti suuri merkki, ja kaikki ihmiset näkevät sen yhtä aikaa.

94 Ja toinen enkeli soittaa pasuunaansa ja sanoo: Se suuri kirkko, iljetysten äiti, joka juotti kaikki kansakunnat haureutensa vihan viinillä ja joka vainoaa Jumalan pyhiä ja joka vuodatti heidän vertansa – se, joka istuu suurten vesien päällä ja meren saarilla – katso, hän on maan rikkavilja; hänet sidotaan kimpuiksi; hänen siteensä vahvistetaan, kukaan ei voi irrottaa niitä; sen tähden hän on valmis poltettavaksi. Ja enkeli soittaa pasuunaansa pitkään ja kuuluvasti, ja kaikki kansakunnat kuulevat sen.

95 Ja taivaassa vallitsee äänettömyys puolen tunnin ajan; ja heti sen jälkeen taivaan verho avataan niin kuin käärö aukaistaan, kun se on kääritty kokoon, ja Herran kasvot paljastetaan;

96 ja pyhät, jotka ovat maan päällä ja jotka ovat elossa, tehdään eläviksi ja temmataan häntä vastaan.

97 Ja ne, jotka ovat nukkuneet haudoissaan, tulevat esiin, sillä heidän hautansa avataan; ja heidätkin temmataan häntä vastaan taivaan pylvään keskelle –

98 he ovat Kristuksen, ensi hedelmä, ne, jotka laskeutuvat ensiksi hänen kanssansa, ja ne, jotka ovat maan päällä ja haudoissaan ja jotka ensiksi temmataan häntä vastaan; ja kaikki tämä Jumalan enkelin pasuunan soittamisen äänestä.

99 Ja tämän jälkeen toinen enkeli soittaa, mikä on toinen pasuuna; ja silloin tulee niiden lunastus, jotka ovat Kristuksen hänen tulemisessaan; jotka ovat saaneet osansa siinä vankilassa, joka on valmistettu heille, jotta he voivat ottaa vastaan evankeliumin ja tulla tuomituiksi kuten ihmiset lihassa.

100 Ja vielä soi pasuuna, joka on kolmas pasuuna; ja silloin tulevat niiden ihmisten henget, jotka on määrä tuomita ja jotka havaitaan tuomion alaisiksi;

101 ja nämä ovat loput kuolleista; eivätkä he herää eloon, ennen kuin tuhat vuotta on kulunut loppuun, eivätkä ennen maailman loppua.

102 Ja vielä soi pasuuna, joka on neljäs pasuuna, sanoen: Niiden keskuudessa, joiden on määrä jäädä siihen suureen ja viimeiseen päivään asti, nimittäin loppuun asti, on niitä, jotka jäävät yhä saastaisiksi.

103 Ja vielä soi pasuuna, joka on viides pasuuna, ja tämä on viides enkeli, joka antaa ikuisen evankeliumin – lentäen taivaan laen halki – kaikille kansakunnille, suvuille, kielille ja kansoille;

104 ja tämä on hänen pasuunansa ääni, joka sanoo kaikille ihmisille niin taivaassa kuin maan päällä sekä niille, jotka ovat maan alla – sillä jokainen korva on kuuleva sen, ja jokainen polvi on notkistuva ja jokainen kieli on tunnustava, kun he kuulevat pasuunan äänen, joka sanoo: Pelätkää Jumalaa ja antakaa kunnia hänelle, joka istuu valtaistuimella aina ja ikuisesti; sillä hänen tuomionsa aika on tullut.

105 Ja vielä, pasuunaansa soittaa enkeli, joka on kuudes enkeli, ja sanoo: Kukistunut on hän, joka juotti kaikki kansakunnat haureutensa vihan viinillä; hän on kukistunut, on kukistunut!

106 Ja vielä, pasuunaansa soittaa enkeli, joka on seitsemäs enkeli, ja sanoo: Se on täytetty; se on täytetty! Jumalan Karitsa on voittanut ja polkenut viinikuurnan yksinään, nimittäin kaikkivaltiaan Jumalan vihan hehkun viinikuurnan.

107 Ja sitten enkelit kruunataan hänen voimansa kirkkaudella ja pyhät täytetään hänen kirkkaudellaan, ja he saavat perintöosansa ja heidät tehdään samanarvoisiksi hänen kanssansa.

108 Ja silloin ensimmäinen enkeli soittaa taas pasuunaansa kaikkien elävien kuullen ja paljastaa ihmisten salaiset teot ja Jumalan voimalliset teot ensimmäisten tuhannen vuoden aikana.

109 Ja sitten toinen enkeli soittaa pasuunaansa ja paljastaa ihmisten salaiset teot ja heidän sydämensä ajatukset ja aikeet ja Jumalan voimalliset teot toisen tuhannen vuoden aikana –

110 ja niin edelleen, kunnes seitsemäs enkeli soittaa pasuunaansa; ja hän seisoo maan päällä ja meren päällä ja vannoo hänen nimessään, joka istuu valtaistuimella, ettei aikaa enää ole; ja Saatana pannaan kahleisiin, tuo vanha käärme, jota kutsutaan Perkeleeksi, eikä häntä päästetä irti tuhanteen vuoteen.

111 Ja sitten hänet päästetään irti vähäksi aikaa, niin että hän voi koota yhteen sotajoukkonsa.

112 Ja Mikael, seitsemäs enkeli eli ylienkeli, kokoaa yhteen sotajoukkonsa, nimittäin taivaan joukot.

113 Ja Perkele kokoaa yhteen sotajoukkonsa – nimittäin helvetin joukot – ja tulee ylös taistelemaan Mikaelia ja hänen sotajoukkojaan vastaan.

114 Ja sitten tulee suuren Jumalan taistelu; ja Perkele ja hänen sotajoukkonsa karkotetaan omaan paikkaansa, niin ettei heillä ole enää mitään valtaa pyhiin.

115 Sillä Mikael taistelee heidän taistelunsa ja voittaa sen, joka tavoittelee hänen valtaistuintaan, joka istuu valtaistuimella, nimittäin Karitsan.

116 Tämä on Jumalan ja pyhitettyjen kunnia; eivätkä he näe enää kuolemaa.

117 Ja nyt, totisesti minä sanon teille, ystäväni: Kutsukaa koolle juhlakokouksenne kuten minä olen käskenyt teitä.

118 Ja koska kaikilla ei ole uskoa, etsikää uutterasti ja opettakaa toisillenne viisauden sanoja; niin, etsikää parhaista kirjoista viisauden sanoja; etsikää oppia vieläpä tutkimalla ja myös uskon kautta.

119 Järjestäytykää; valmistakaa kaikki tarpeellinen; ja perustakaa huone, nimittäin rukoushuone, paastohuone, uskon huone, opin huone, kirkkauden huone, järjestyksen huone, Jumalan huone;

120 jotta menisitte sisään Herran nimessä; jotta menisitte ulos Herran nimessä; jotta tervehtisitte aina Herran nimessä, Korkeimmalle kohotetuin käsin.

121 Ja nyt, lopettakaa kaikki kevyt puheenne, kaikki naurunne, kaikki himokkaat halunne, kaikki ylpeytenne ja kevytmielisyytenne ja kaikki jumalattomat tekonne.

122 Nimittäkää keskuuteenne opettaja, älköötkä kaikki puhuko samanaikaisesti; vaan yksi puhukoon kerrallaan ja kaikki kuunnelkoot hänen sanojaan, niin että kun kaikki ovat puhuneet, kaikki olisivat rakentuneet kaikkien sanoista ja jotta jokaisella olisi yhtäläinen oikeus.

123 Katsokaa, että rakastatte toisianne; lakatkaa olemasta ahneita; oppikaa antamaan toisillenne, kuten evankeliumi vaatii.

124 Lakatkaa olemasta laiskoja; lakatkaa olemasta epäpuhtaita; lakatkaa etsimästä vikoja toisistanne; lakatkaa nukkumasta pitempään kuin on tarpeellista; käykää vuoteeseenne aikaisin, että ette olisi väsyneitä; nouskaa varhain, jotta ruumiinne ja mielenne olisivat virkistyneitä.

125 Ja ennen kaikkea, pukekaa päällenne – kuten viitta – rakkauden side, joka on täydellisyyden ja rauhan side.

126 Rukoilkaa aina, jotta ette lannistuisi, ennen kuin minä tulen. Katso ja näe, minä tulen pian ja otan teidät luokseni. Aamen.

127 Ja vielä, sen huoneen järjestys, joka on valmistettu profeettojen koulun johtokunnalle ja joka on perustettu heidän opettamisekseen kaikessa, mikä on heille tarpeen, nimittäin kaikille kirkon virkailijoille, eli toisin sanoen niille, jotka on kutsuttu palvelutyöhön kirkossa, ylipapeista alkaen aina diakoneihin asti –

128 ja tämä on oleva koulun johtokunnan huoneenjärjestys: Sen, joka on nimitetty johtajaksi tai opettajaksi, tulee seistä paikallaan huoneessa, joka hänelle valmistetaan.

129 Sen tähden hänen tulee olla ensimmäisenä Jumalan huoneessa, paikassa, josta huoneessa olevat voivat kuulla hänen sanansa tarkasti ja selvästi, ilman että hänen tarvitsee puhua kovaa.

130 Ja kun hän tulee Jumalan huoneeseen, sillä hänen tulee olla ensimmäisenä huoneessa – katso tämä on kaunista, jotta hän olisi esimerkkinä –

131 hän pitäköön itse rukouksen polvillaan Jumalan edessä ikuisen liiton merkiksi eli muistoksi.

132 Ja kun joku tulee sisään hänen jälkeensä, opettaja nouskoon ja taivasta kohti kohotetuin käsin, tosiaankin aivan suoraan, tervehtiköön veljeään tai veljiään näillä sanoilla:

133 Oletko sinä veli tai oletteko te veljiä? Minä tervehdin sinua Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ikuisen liiton merkiksi eli muistoksi, jossa liitossa minä otan sinut jäseneksi lujasti, järkkymättömästi ja muuttumattomasti päättäneenä olla ystäväsi ja veljesi Jumalan armon kautta rakkauden siteissä, vaeltaa kaikissa Jumalan käskyissä nuhteettomasti, kiittäen, aina ja ikuisesti. Aamen.

134 Älköönkä sillä, joka havaitaan kelvottomaksi tähän tervehdykseen, olko sijaa teidän keskuudessanne; sillä te ette saa sallia, että hän saastuttaa minun huoneeni.

135 Ja se, joka tulee sisään ja on uskollinen minun edessäni ja on veli, tai jos he ovat veljiä, he tervehtikööt johtajaa tai opettajaa taivasta kohti kohotetuin käsin tällä samalla rukouksella ja liitolla tai sanomalla aamen sen merkiksi.

136 Katso, totisesti minä sanon teille, että tämä on teille malli toistenne tervehtimisestä Jumalan huoneessa, profeettojen koulussa.

137 Ja teitä kehotetaan tekemään tämä rukoillen ja kiittäen, sen mukaan kuin Henki antaa sanat kaikissa teidän tekemisissänne Herran huoneessa, profeettojen koulussa, jotta siitä voi tulla pyhäkkö, Pyhän Hengen maja teidän rakennukseksenne.

138 Ettekä te saa ottaa keskuuteenne tähän kouluun ketään, ellei hän ole puhdas tämän sukupolven verestä;

139 ja hänet tulee ottaa vastaan jalkojenpesutoimituksella, sillä tätä tarkoitusta varten jalkojenpesutoimitus asetettiin.

140 Ja vielä, kirkon presidentin tai johtavan vanhimman tulee suorittaa jalkojenpesutoimitus.

141 Se tulee aloittaa rukouksella; ja leivän ja viinin nauttimisen jälkeen hänen tulee vyöttää itsensä sen mallin mukaan, joka on annettu Johanneksen minua koskevan todistuksen kolmannessatoista luvussa. Aamen.